pregateste pagina pentru tiparire

 

 Revista "Familia creștină" - 05/2006 

MILA DUMNEZEIASCĂ
Andrei Goția

Scrisoare-testamentCuprinsMâinile împreunate în rugăciune

 

"Duceți-vă de învățați ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!» Căci n-am venit să-i chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși" (Mt 9,13). Ce actuală chemare, care ni-L arată pe Dumnezeu cu adevărat Tată milostiv, și nu Judecător neînduplecat!

Un suflet care a răspuns cu generozitate acestui îndemn al lui Isus a fost Sora Maria Faustyna Kowalska (1905-1938) din ordinul Surorilor Maicii Milei, una din florile deosebite răsărite din pământul Poloniei udat din belșug cu sângele martirilor și binecuvântat de mărturia de credință a atâtora, alături de Sf. Maximilian Kolbe ori de Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a aminti doar figurile cele mai mari ale secolului trecut.

Elena, cum a fost botezată viitoarea sfântă, a primit foarte devreme darul chemării la viața călugărească, după cum scrie ea însăși în Jurnalul ei: "Era în al șaptelea an al vieții mele când, pentru prima dată, am auzit vocea lui Dumnezeu în sufletul meu; adică o invitație la o viață mai desăvârșită. Dar nu am fost întotdeauna ascultătoare față de chemarea harului. Nu m-am întâlnit cu nimeni care să-mi explice aceste lucruri" (Jurnal, I, 7 [1]).

Vocea Mântuitorului o va însoți pe Elena în mod constant pe parcursul scurtei ei vieți, fie pentru a-i adresa mesaje hotărâtoare, ca de exemplu atunci când i-a apărut fetei de optsprezece ani în timpul unui bal: "Până când să te mai rabd și până când Mă vei amâna?" (Jurnal, I, 4/ 9); fie pentru a-i da îndrumări concrete, precum la scurt timp de la apariția pomenită, când i-a spus: "Du-te imediat la Varșovia; vei intra într-o mănăstire acolo" (Jurnal, I, 4/ 10).

Care era planul lui Isus cu această fată, pe care a copleșit-o cu asemenea daruri? În 22 februarie 1931, Sora Faustyna are o viziune: "Seara, pe când eram în chilia mea, L-am văzut pe Domnul Isus îmbrăcat cu o haină albă. O mână era ridicată în gestul binecuvântării, cealaltă atingea haina la piept. De sub haină, puțin lateral de la piept, ieșeau două raze mari, una roșie, alta pală. În tăcere mi-am ținut privirea ațintită la Domnul; sufletul mi-a fost atins de uimire, dar și de o mare bucurie. După un timp, Isus mi-a spus: Pictează o imagine după modelul pe care îl vezi, cu înscrisul: Isuse, mă încred în tine. Doresc ca această imagine să fie venerată mai întâi în capela voastră, iar apoi în lumea toată" (Jurnal, I, 18/ 47).

Isus continuă: "Promit că sufletul care va venera această imagine nu va pieri. Îi promit de asemenea victorie asupra dușmanilor lui deja aici pe pământ, mai ales la ceasul morții. Eu Însumi îl voi apăra ca pe propria Mea mărire" (Jurnal, I, 18/ 48). Pe drept cuvânt ne putem întreba cu psalmistul: "Ce este omul, ca să-Ți amintești de el sau fiul omului, ca să-i porți de grijă?" (Ps 8,5) Cine va putea vreodată pătrunde acest mister de iubire infinită, care-L face pe Isus Dumnezeu să ne cerșească iubirea, să ne implore să venim la El pentru mântuirea noastră?

Mântuitorul îi dă sfintei indicații precise despre imaginea pe care i-a arătat-o: "Doresc să existe o Sărbătoare a Milei. Doresc ca această imagine, pe care o vei picta cu o pensulă, să fie binecuvântată în mod solemn în prima duminică după Paști; acea duminică urmează să fie Sărbătoarea Milei" (Jurnal, I, 18/ 49). Această dorință a lui Isus s-a împlinit în 30 aprilie 2000, când Papa Ioan Paul al II-lea a canonizat-o pe Sora Faustyna și a instituit ca sărbătoare a întregii Biserici Catolice Duminica Milei Dumnezeiești, care se celebrează în prima duminică după Paști.

Legătura dintre Sf. Părinte Ioan Paul al II-lea și mesagera Milei Dumnezeiești are încă două fațete care merită să fie evidențiate: Suveranul Pontif i-a închinat Milei Dumnezeiești a doua sa enciclică, Dives in misericordia (1980); în sfârșit, să fie oare o coincidență că, după cum ne amintim cu toții, Providența a dorit să-L cheme pe Sfântul Părinte la Tatăl chiar în ajunul duminicii Milei Dumnezeiești (din punct de vedere liturgic, era deja duminica sărbătorii), în 2 aprilie 2005?

Isus are un mesaj deosebit pentru preoți: "Doresc ca preoții să proclame această mare milă a Mea față de sufletele păcătoșilor. Să nu se teamă păcătosul să vină la Mine. Flăcările milei Mă consumă - strigă să fie stinse; vreau să le vărs asupra acestor suflete" (Jurnal, I, 18/ 50).

Sufletele călduțe sunt cele care-L rănesc pe Isus cel mai mult. După cum i-a arătat Sf. Faustyna (Jurnal, III, 65/ 1228), din cauza lor S-a rugat în grădina Măslinilor: "Tată, ia acest pahar de la mine, dacă e voia Ta" (cf. Mc 14,36). Isus spune: "Neîncrederea din partea sufletelor Îmi sfâșie rărunchii. Neîncrederea unui suflet ales îmi provoacă încă mai mare durere; în ciuda iubirii Mele fără margini pentru ei, nu au încredere în Mine. Nici chiar moartea Mea nu le este de ajuns. Vai de sufletul care abuzează de aceste daruri" (Jurnal, I, 18/ 50).

Cristos i-a dictat în 13-14 septembrie 1935 Sf. Faustyna un Rozar al milei dumnezeiești: pe lângă rugăciunile introductive pentru rozarul obișnuit (Tatăl nostru, Bucură-Te Marie, Crezul), pe cele cinci bobițe mari se spune: "Tată veșnic, Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispășire pentru păcatele noastre și cele ale lumii întregi"; pe cele zece bobițe mici se spune: "Pentru Pătimirea Lui cumplită, ai milă de noi și de întreaga lume!" La sfârșit se spune de trei ori: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi și de întreaga lume!" (Jurnal, I, 196-197/ 474-476). Acest rozar este o rugăciune de ispășire și de înduplecare a mâniei lui Dumnezeu și este și el legat de promisiuni extraordinare din partea lui Isus: "Când se recită acest rozar la patul unui muribund, mânia lui Dumnezeu se înduplecă, o milă fără margini învăluie sufletul" (Jurnal, II, 205/ 811). Promisiunea generală spune: "Îmi face plăcere să le acord tot ceea ce cer de la Mine recitând rozarul" (Jurnal, V, 124/ 1541) "... dacă ceea ce ceri este compatibil cu voia Mea" (Jurnal, VI, 93/ 1731). Cu altă ocazie, Isus a spus: "... recitând rozarul aduci omenirea mai aproape de Mine" (Jurnal, II, 281/ 929) și din nou: "Sufletele care recită acest rozar vor fi îmbrățișate de mila Mea în timpul vieții lor și mai ales în ceasul morții" (Jurnal, II, 171/ 754).

În octombrie 1937, Mântuitorul i-a recomandat Sf. Faustyna să cinstească ora morții Lui: "... ori de câte ori auzi că ceasul bate ora trei (după-masă), cufundă-te pe deplin în mila Mea, adorând-o și mărind-o; invocă-i atotputernicia pentru întreaga lume, și mai ales pentru bieții păcătoși, pentru că în acel moment mila s-a deschis largă pentru fiecare suflet" (Jurnal, V, 144/ 1572). Rugăciunea recomandată de Isus pentru acest moment extraordinar de rugăciune e Calea Crucii, iar dacă nu se poate, atunci cel puțin să ne afundăm în rugăciune acolo unde ne aflăm, chiar și numai pentru o clipă (Jurnal, V, 145/ 1572). Promisiuni neînchipuite sunt legate de rugăciunea la această oră: "La această oră poți obține totul pentru tine și pentru alții, doar cerând; a fost ora de har pentru întreaga lume - mila a triumfat asupra dreptății" (Jurnal, ibid.). Pentru ca rugăciunile să fie îndeplinite, ele trebuie să-I fie adresate lui Isus, să fie spuse la ora trei după-masa și să recurgă la valoarea și meritele Pătimirii lui Cristos.

Domnul nostru ne cheamă pe fiecare să devenim apostoli ai milei Sale dumnezeiești: "Sufletele care răspândesc cinstirea milei Mele le apăr de-a lungul întregii lor vieți, ca o mamă tandră cu pruncul ei, iar în ceasul morții nu le voi fi Judecător, ci Mântuitorul milostiv" (Jurnal, III, 20/ 1075). Să răspundem cu dragoste acestei chemări, repetând cu Sf. Faustyna: Isuse, ne încredem în Tine!

 

Notă:
[1] Toate citatele sunt traduse din Diary of Saint Maria Faustina Kowalska. Divine Mercy in My Soul (Stockbridge MA: Marian Press, 2004).

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire