pregateste pagina pentru tiparire

 
 RUGĂCIUNEA 

Calea rugăciunii în familie. Postul și Crăciunul
achizitionare: 28.11.2003; sursa: Parohia greco-catolica Sf. Gheorghe, Oradea

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior Sâmbătă, 24 decembrie 2005

În numele Tatălui și al Fiului,
și al Spiritului Sfânt. Amin.

Din Evanghelia lui Luca

"Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Spirit Sfânt și a proorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său; și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său, precum a grăit prin gura sfinților Săi prooroci din veac; mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi. Și să facă milă cu părinții noștri, ca ei să-și aducă aminte de legământul Său cel sfânt; de jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru, ca, fiind izbăviți din mâna vrăjmașilor, să ne dea nouă fără frică, să-I slujim în sfințenie și în dreptate, înaintea feței Sale, în toate zilele vieții noastre. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului, ca să gătești căile Lui, să dai poporului Său cunoștința mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii." (I, 67-79)

Reflectăm

Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, în psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. (Psalmul 91)

Tatăl nostru...
Mulțumesc
Mulțumesc pentru posibilitatea cotidiană a vieții!
Mulțumesc pentru opera sa de iubire.
Mulțumesc pentru fidelitatea față de promisiunile făcute prin profeți.
Mulțumesc pentru că ne eliberează de păcat, de frică și ne face să ne simțim fii Tatălui.

Propunere practică
În întâlnirile cu alții comunic bucuria mea pentru nașterea lui Cristos.

Nădejdea noastră este Tatăl, scăparea noastră este Fiul, acoperământul nostru este Spiritul Sfânt, Treime Sfântă, mărire Ție. Amin.

Lăudat să fie Isus Cristos!
În veci amin!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire