pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


III. RĂSPUNSURI
LA PROBLEMELE CORINTENILOR

1. CĂSĂTORIA ȘI CELIBATUL

Căsătoria și datoriile celor căsătoriți

71 Referitor la cele ce mi le-ați scris, este bine ca omul să nu se atingă de femeie. 2 Totuși, pentru a evita desfrânările, fiecare [bărbat] să-și aibă femeia lui și fiecare [femeie] să-și aibă bărbatul ei. 3 Bărbatul să-și împlinească datoria față de soție, la fel și soția față de bărbat. 4 Femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul; la fel, nici bărbatul nu este stăpân pe propriul trup, ci femeia. 5 Să nu vă lipsiți unul de celălalt decât cu consimțământ, pentru un anumit timp, ca să vă dedicați rugăciuniia și iarăși să fiți împreună ca să nu vă ispitească Satana din cauza nestăpânirii voastre. 6 Vă spun lucrul acesta ca o îngăduință, nu ca o poruncă. 7 Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, însă fiecare își are carisma proprie de la Dumnezeu, unul într-un fel, altul în alt fel.
    8 Celor necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine pentru ei dacă rămân ca mine. 9 Dar dacă nu se pot stăpâni, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.
    10 Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul: femeia să nu se despartă de bărbat. 11 Dar dacă se desparte, să rămână necăsătorită sau să se împace cu bărbatul, iar bărbatul să nu-și lase femeia.
    12 Celorlalți le spun, eu, nu Domnulb: dacă un frate are o soție necreștină și ea consimte să locuiască cu el, să nu o părăsească. 13 Iar dacă o femeie are un bărbat necreștinc și acesta consimte să locuiască cu ea, să nu-și părăsească bărbatul, 14 căci bărbatul necreștin este sfințit prin femeie, iar femeia necreștină este sfințită prin frated; altfel, copiii voștri ar fi necurați, însă ei sunt sfinți. 15 Dar dacă cel necreștin vrea să se despartă, să se despartă: în cazuri de acestea, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu v-a chemat la pace. 16 Căci cum [poți să] știi, tu, femeie, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau cum poți ști, tu, bărbatule, dacă îți vei mântui soția?
    17 În afară de aceste cazuri, să trăiască fiecare așa cum i-a dat Domnul, așa cum l-a chemat Dumnezeu pe fiecare. Astfel stabilesc eu în toate Bisericile. 18 Cine a fost chemat pe când era circumcis să rămână așa; cine a fost chemat pe când era necircumcis să nu se circumcidă. 19 Nici circumcizia nu valorează nimic și nici necircumcizia nu valorează nimic, ci numai respectarea poruncilor lui Dumnezeu. 20 Fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat. 21 Erai sclav când ai fost chemat? Nu te îngrijora! Dar dacă poți să devii liber, mai degrabă profităe, 22 căci sclavul chemat în Domnul este libertul Domnului, la fel cum cel liber care este chemat este sclavul Domnului. 23 Voi ați fost cumpărați cu un preț mare. Nu deveniți sclavii oamenilor. 24 Fraților, fiecare să rămână înaintea lui Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.

Starea de celibat
    25 Cât despre fecioare, nu am nici o poruncă de la Domnul, însă le dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare. 26 Eu cred că este bine, din cauza dificultății timpului de față, e bine ca omul să fie așa: 27 ești legat de femeie, nu căuta să te desparți; nu ești legat de femeie, nu căuta femeie. 28 Totuși, dacă te căsătorești, nu păcătuiești. Iar dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. Dar aceștia vor avea suferințe în trupul lor. Eu însă vreau să vă cruț.
    29 Fraților, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat. De acum, cei care au femeie să fie ca și cum nu ar avea, 30 cei care plâng ca și cum nu ar plânge, cei care se bucură, ca și cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca și cum nu ar fi stăpâni, 31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi: căci chipul acestei lumi trece.
    32 Eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cel care este necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, 33 însă cel care este căsătorit se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă soției, 34 și este împărțit. Tot așa și femeia necăsătorită, tot așa și fecioaraf se îngrijește de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup și în duh, însă cea căsătorită se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun pentru binele vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste și conduce la Domnul, fără abatereg.
    36 Dacă cineva crede că este o rușine dacă fecioara lui trece de floarea vârstei, și așa trebuie să fie, să facă ceea ce vrea. Nu păcătuiește. Ei să se căsătorească. 37 Dar dacă cineva a hotărât în inima lui, cu tărie, fără să fie constrâns și are deplină stăpânire asupra propriei voințe și a judecat astfel în inima sa, să o păstreze fecioară, va face bine. 38 Așa încât cel care își dă în căsătorie fecioara sa face bine, iar cel care nu o dă în căsătorie va face și mai bineh.
    39 O femeie este legată cât timp îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se căsătorească cu cine vrea, numai în Domnuli. 40 Însă, după părerea mea, ar fi mai fericită dacă ar rămâne așa. Cred că am și eu Duhul lui Dumnezeu.

Note de subsol


a Unele manuscrise au: postului și rugăciunii.
b În v. 12-16, sfântul Paul formulează o dispoziție aparte cu privire la dreptul matrimonial, cunoscută sub numele de "privilegiu paulin". În Biserica Romano-Catolică, acest privilegiu este aplicat în practică pentru declararea nulității căsătoriei valide între două persoane nebotezate în cazul în care una se botează. Dreptul canonic acordă posibilitatea recăsătoririi părții botezate în cazul în care fostul soț nu acceptă botezul și nici nu permite persoanelor botezate să-și trăiască religia (cf. CDC 1159,9).
c Lit.: necredincios, dar referința este clară la cel care nu a primit credința în Cristos.
d Unele manuscrise importante în loc de: frate, au: bărbat, altele: bărbatul creștin.
e Textul poate fi tradus în două moduri: 1) Dacă poți să devii liber, folosește ocazia; 2) Dacă poți să devii liber, profită mai degrabă de starea de sclav. Fie într-un caz, fie în celălalt, indiferent de condiția exterioară, importantă este libertatea interioară. Sfântul Paul nu este nici pentru menținerea ordinii sociale, nici pentru răsturnarea ei. Lectura Scrisorii către Filemon poate fi cel mai bun comentariu la aceste versete.
f Câteva manuscrise vechi adaugă: necăsătorită.
g În teologia sfântul Paul, căsătoria nu mai are un caracter absolut ca în mentalitatea iudaică în care era condamnat refuzul procreării. Creștinul are posibilitatea de a alege un celibat voluntar în comuniune activă cu Domnul. Istoria omenirii nu mai este o cursă împotriva morții. Învierea lui Cristos a deschis o nouă perspectivă.
h V. 36-38 sunt greu de interpretat. În mod tradițional, "cineva" (v. 36) era identificat cu tatăl sau tutorele fecioarei. Dar dificultatea apare din forma verbului "ei să se căsătorească" (de la gameô v. 36), ținând cont de rolul decisiv al tatălui în stabilirea viitorului copiilor, după tradițiile din lumea orientală antică. Comentariile recente și traducerile moderne îl identifică pe "cineva" cu logodnicul, ținându-se cont de tradiția ebraică ce stabilea un timp (cca. un an) între logodnă și nuntă. O nouă dificultate însă apare în v. 38, unde verbul folosit este gamizô = a da în căsătorie. Sfântul Paul s-ar adresa deci logodnicilor de origine ebraică, ce ajung la credință înainte de celebrarea nunții.
i Văduvele aveau, în general, o situație grea. Recăsătorirea constituia de cele mai multe ori singura posibilitate de rezolvare a crizei economice. În măsura în care, în creștinismul de la început, văduvelor li se acorda un sprijin sigur, perspectiva propusă de sfântul Paul este realizabilă.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire