pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea către Evrei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Exemplul lui Isus Cristos

121 Prin urmare, și noi, care avem un astfel de nor de martoria care ne înconjoară, să dăm la o parte orice povară și păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverență în lupta care ne stă înainte, 2 cu ochii ațintiți la Isus, începutul și desăvârșirea credinței, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea și, neținând seama de rușinea ei, s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. 3 Gândiți-vă, deci, la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare din partea păcătoșilor, ca nu cumva să vă lăsați descurajați și obosiți în sufletele voastre.
    4 Luptând contra păcatului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge 5 și ați uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii:
    Fiul meu, nu disprețui disciplina Domnului
    și nu te descuraja când ești mustrat de el.

6     Căci pe cel pe care-l iubește Domnul îl pedepsește
    și-l bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește
.
7 Ceea ce îndurați este spre învățătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepsește? 8 Dar dacă voi sunteți fără disciplina de care toți au parte, sunteți fii nelegitimi, nu fii adevărați. 9 De altfel, dacă noi îi cinstim pe părinții trupești, cu cât mai mult nu trebuie să ne supunem Tatălui duhurilorb ca să avem viață?
    10 Primii ne pedepseau doar pentru puține zile, după cum li se părea lor că e bine, dar el o face în interesul nostru, ca să avem parte de sfințenia lui. 11 Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercați de ea, rodul dătător de pace al dreptății.
    12 De aceea, îndreptați mâinile moleșite și genunchii fără vlagă 13 și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece.

Îndemnuri la sfințenie.
Pedeapsa necredinței

14 Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. 15 Vegheați ca nimeni să nu rămână în afara harului lui Dumnezeu, pentru ca nici o rădăcină de amărăciune să nu crească provocând tulburare și prin ea să se molipsească mulți. 16 Să nu fie nici un desfrânat sau profanator ca Esauc, care, pentru un blid de mâncare, și-a vândut dreptul de întâi-născut. 17 Căci voi știți că, după aceea, voind să moștenească binecuvântarea, a fost exclus și nu a putut schimba hotărârea, deși o cerea cu lacrimi.

Comparație între cele două alianțe
    18 Voi nu v-ați apropiat de ceea ce poate fi atinsd nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună, 19 nici de sunetul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească nici un cuvânt, 20 căci nu puteau să suporte porunca: Chiar și un animal, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre! 21 Iar priveliștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a spus: Sunt îngrozit și mă cutremur.
    22 Dar voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, 23 de comunitatea întâilor-născuți înscriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepți duși la desăvârșire, 24 de Isus, mijlocitorul noii alianțe, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât cel al lui Abele.

Avertisment escatologic
    25 Fiți atenți, să nu-l respingeți pe cel care vorbește, căci dacă n-au scăpat cei care l-au respins când vorbea pe pământ, cu atât mai mult noi dacă ne îndepărtăm de cel care ne vorbește din ceruri, 26 al cărui glas a zguduit odinioară pământul, iar acum ne-a promis: Încă o dată voi mai zgudui nu numai pământul, ci și cerul. 27 Acest "încă o dată" înseamnă schimbarea celor zguduite, întrucât sunt create, ca să rămână cele nezguduite. 28 De aceea, noi care am primit împărăția nezdruncinată, avem harul prin care aducem cult într-un mod plăcut lui Dumnezeu, cu evlavie și teamă, 29 fiindcă Dumnezeul nostru este foc mistuitorf.

Note de subsol


a Norul de martori este format din eroii VT care atestă puterea invincibilă a credinței și a căror perseverență este încununată. Acești veterani care au triumfat odinioară îi stimulează pe tinerii soldați, înrolați de curând.
b Dumnezeu este autorul vieții tuturor oamenilor, în primul rând al sufletului. Titlul de Tatăl duhurilor este folosit în iudaismul elenistic (2Mac 3,24) și subliniază aici interesul lui Dumnezeu pentru viața spirituală și, pentru a o favoriza, el trimite încercări și suferință.
c Deși în Geneză Esau nu este prezentat ca un desfrânat, autorul face o asociere de cuvinte: pernenu (= a vinde) și porne (= femeia care se vinde - prostituata) pentru a arăta că gestul lui (își vinde dreptul de întâi-născut) este o profanare, o desconsiderare a prerogativelor sacre de întâi-născut (Gen 25,34). Nebunia lui Esau trebuie să-l facă pe creștin să reflecteze că, desconsiderând demnitatea sa de fiu al lui Dumnezeu și poftind o plăcere de o clipă, renunță la sfințenie.
d În multe manuscrise găsim varianta: de muntele care poate fi atins.
e Sângele lui Abel este o metaforă pentru sângele martirilor din VT și din NT care cere dreptatea divină împotriva persecutorilor. Dacă sângele lui Abel cere intervenția dreptății lui Dumnezeu, care închide cerul, excluzându-i pe cei vinovați, sângele lui Isus, în schimb, are o valoare mult mai mare. Nu cere răzbunare, ci iertare, deschizând cerul pentru păcătoși, spunând: "Tată, iartă-i!"
f Focul mistuitor este simbolul judecății și al pedepsei divine, precum și o expresie a sfințeniei lui Dumnezeu pe care evreii au înțeles-o la Sinai.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire