pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Convertirea centurionului Corneliu

101 Era la Cezareea un om cu numele Corneliu, centurion din cohorta numită "Italica"a, 2 evlavios și temător de Dumnezeu, el și toată casa lui. Acesta făcea multe pomeni pentru popor și se ruga fără încetare lui Dumnezeu.
    3 Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut clar într-o viziune un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a spus: "Corneliu!" 4 El, privindu-l cu atenție și cuprins de teamă, a întrebat: "Ce este, Doamne?" Acesta i-a spus: "Rugăciunile și pomenile tale s-au urcat spre aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. 5 Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă-l pe un oarecare Simon, care este numit Petru. 6 El este oaspete la un oarecare Simon tăbăcarul, a cărui casă este pe țărmul mării".
    7 Când îngerul care-i vorbea a plecat, a chemat doi dintre slujitorii lui și un soldat evlavios dintre cei mai apropiați lui 8 și, după ce le-a explicat toate, i-a trimis la Iope.
    9 În ziua următoare, pe când aceștia mergeau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a urcat pe terasa casei ca să se roage, pe la ceasul al șaselea. 10 I s-a făcut foame și voia să mănânce. În timp ce îi pregăteau ceva, a căzut în extaz. 11 A văzut cerul deschis și coborând ceva, ca o pânză mareb, lăsată spre pământ de cele patru colțuri, 12 în care erau toate patrupedele, reptilele de pe pământ și păsările cerului.
    13 Atunci un glas i-a zis: "Ridică-te, Petre, taie și mănâncă!" 14 Dar Petru a răspuns: "Nicidecum, Doamne, pentru că niciodată nu am mâncat ceva impur sau necurat!" 15 Glasul i-a zis a doua oară: "Ceea ce Dumnezeu a curățat, tu să nu [numești] impur". 16 Aceasta s-a petrecut de trei ori și îndatăc totul a fost ridicat la cer.
    17 În timp ce Petru se frământa nedumerit cu privire la ce ar fi putut însemna viziunea pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, după ce au întrebat de casa lui Simon, s-au oprit la poartă 18 și, strigând, au întrebat dacă locuiește acolo ca oaspete Simon, numit Petru. 19 În timp ce Petru continua să se frământe cu privire la viziune, Duhul i-a spus: "Iată, treid bărbați te caută. 20 Ridică-te, coboară și mergi cu ei fără ezitare, pentru că eu i-am trimis". 21 Atunci Petru a coborât la acei oameni și le-a zis: "Iată! Eu sunt cel pe care îl căutați. Care este motivul pentru care ați venit?" 22 Ei i-au răspuns: "Centurionul Corneliu, bărbat drept și temător de Dumnezeu, stimat de tot poporul iudeilor, a fost înștiințat de către un înger sfânt ca să te cheme în casa lui și să asculte cuvintele tale". 23 Atunci Petru i-a chemat înăuntru și i-a tratat ca pe oaspeți.
    A doua zi, ridicându-se, a plecat cu ei. Unii dintre frații de la Iope l-au însoțit. 24 În ziua următoare a intrate în Cezareea. Corneliu, care își chemase rudele și prietenii apropiați, îi aștepta. 25 În timp ce Petru intra, Corneliu i-a ieșit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui și i s-a închinat. 26 Dar Petru l-a ridicat și i-a zis: "Scoală-te! Sunt și eu doar un om". 27 Și, vorbind cu el, a intrat și a găsit mulți oameni adunați. 28 Iar el le-a zis: "Voi știți că este interzis unui iudeu să aibă legături sau să se apropie de un străin. Dar Dumnezeu mi-a arătat că nu pot declara pe nici un om impur sau necurat. 29 De aceea am venit, fără ezitare, când am fost chemat. Așadar, vă întreb, care este motivul pentru care m-ați chemat?" 30 Atunci Corneliu a spus: "Acum patru zilef, la același ceas, la ceasul al nouălea, eram în rugăciune în casa mea și iată că un bărbat în haine strălucitoare a apărut în fața mea 31 și mi-a zis: «Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și pomenile tale au fost amintite înaintea lui Dumnezeu. 32 Trimite, așadar, la Iope și cheamă-l pe Simon care se numește Petru. Acesta este oaspete în casa lui Simon tăbăcarul pe țărmul mării»g. 33 Am trimis, deci, îndată după tine și tu ai făcut bine că ai venit. Acum, toți suntem înaintea lui Dumnezeuh ca să ascultăm toate câte ți-au fost poruncite de Domnul"i.

Discursul lui Petru în casa lui Corneliu
    34 Atunci Petru, deschizându-și gura, a spus: "Într-adevăr, acum înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci în orice națiune, cel care se teme de el și face dreptatea îi este plăcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. 37 Voi știți ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere. Acesta a trecut făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau stăpâniți de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ce a făcut în ținutul iudeilor și în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. 40 Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate 41 nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți, 42 și ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți. 43 Toți profeții dau mărturie despre el că oricine crede în el primește iertarea păcatelor prin numele lui".

Duhul Sfânt este dat și păgânilor
    44 În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. 45 Credincioșii circumciși care veniseră cu Petru erau uimiți că darul Duhului Sfânt se revărsase și asupra păgânilor. 46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: 47 "Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceștia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca și noi, să fie botezați?" 48 Și a poruncit ca ei să fie botezați în numele lui Isus Cristosj. Atunci ei l-au rugat să mai rămână câteva zile.

Note de subsol


a Este o unitate de arcași constituită în Italia din liberți, prezentă în Siria, dar prezența ei nu este documentată la Cezareea. Totuși la Cezareea erau cantonate o unitate de cavalerie și cinci cohorte de infanterie.
b Multe manuscrise au: legată cu cele patru colțuri.
c În loc de: îndată, unele manuscrise au: iarăși; în altele lipsește.
d Unele manuscrise au: doi, altele: niște.
e Unele manuscrise au forma de plural.
f Codicele Bezae Cantabrigensis (sec. V-VI) prezintă o altă formă: Acum trei zile, la același ceas, la ceasul al nouălea, posteam și eram în rugăciune... Unele traduceri preferă această variantă (BJ, TOB). Se poate ajunge la o datare exactă, ținând cont de versetele anterioare: a doua zi după viziune, trimișii au ajuns la Iope (v. 9.17); au petrecut noaptea acolo (v. 18.23). A treia zi au plecat de la Iope (v. 23) și au ajuns la Cezareea a patra zi (v. 24).
g Multe manuscrise adaugă: care, când va fi venit, îți va vorbi.
h Același codice, Bezae Cantabrigensis, are: înaintea ta, iar alte manuscrise au: înaintea Domnului.
i În loc de: Domnul, multe manuscrise au: Dumnezeu.
j Unele manuscrise au numai: în numele Domnului; altele: în numele Domnului Isus; iar altele: în numele Domnului Isus Cristos.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire