pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Capitolul 15

 1. Unii dintre cei care coborâseră din Iudeea îi învățau pe frați: "Dacă nu primiți circumcizia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteți să vă mântuiți".
 2. Întrucât s-a ivit o divergență și o discuție aprinsă între Paul și Barnaba și aceștia, au hotărât ca Paul și Barnaba, împreună cu alți câțiva dintre ei, să urce la apostoli și la prezbiterii din Ierusalim pentru [a rezolva] această dispută.
 3. Așadar, trimiși fiind de comunitate, ei au străbătut Fenicia și Samaria, povestind despre convertirea păgânilor, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților.
 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de comunitate, de apostoli și de prezbiteri și au relatat tot ce a făcut Dumnezeu cu ei.
 5. Dar unii din gruparea fariseilor, care au primit credința, au spus: "Trebuie să primească circumcizia și să li se poruncească să țină Legea lui Moise".
 6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat să analizeze această problemă.
 7. După o discuție îndelungată, Petru s-a ridicat și le-a zis: "Fraților, voi știți că, din primele zile, Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei și să creadă.
 8. Iar Dumnezeu, care cunoaște inimile, a dat mărturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca și nouă,
 9. și nu a făcut nici o deosebire între noi, căci le-a curățat inimile prin credință.
 10. Așadar, de ce îl ispitiți acum pe Dumnezeu punând pe umerii discipolilor un jug pe care nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut duce?
 11. Dar noi credem că suntem mântuiți în același fel ca și ei prin harul Domnului Isus".
 12. Atunci toată mulțimea a tăcut și-i asculta pe Barnaba și pe Paul care povesteau câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei între păgâni.
 13. Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacob și a zis: "Fraților, ascultați-mă!
 14. Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grijă să-și aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său.
 15. Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profeților, după cum este scris:
 16. După acestea mă voi întoarce și voi înălța cortul lui David care căzuse; voi reclădi ruinele sale și îl voi reînălța.
 17. Pentru ca să-l caute pe Domnul cei care vor rămâne dintre oameni și toate națiunile asupra cărora este invocat numele meu, zice Domnul care face
 18. cunoscute aceste lucruri din veșnicie.
 19. De aceea, eu consider că nu trebuie să-i tulburăm pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu,
 20. ci să li se scrie atât: să se ferească de contaminările cu idolii, de desfrânare, de animale sufocate și de sânge.
 21. Căci Moise, din generațiile de demult, are în fiecare cetate predicatori care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbătă".
 22. Atunci apostolii și prezbiterii, împreună cu toată comunitatea, au hotărât să aleagă câțiva oameni dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul și Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, și pe Sila, bărbați de frunte printre frați.
 23. Au trimis prin ei această scrisoare: "Apostolii și prezbiterii, frații [voștri], către frații din Antiohia, Siria și Cilicia, care provin dintre păgâni: Salutare!
 24. Deoarece am auzit că unii dintre noi care au plecat fără să fi avut misiune de la noi v-au tulburat prin cuvintele lor și v-au răvășit sufletele,
 25. am hotărât în unanimitate să alegem câțiva oameni și să-i trimitem la voi împreună cu iubiții noștri Barnaba și Paul,
 26. oameni care și-au închinat viața pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.
 27. Totodată, v-am trimis pe Iuda și pe Sila ca și ei să vă vestească acestea prin cuvânt.
 28. Căci Duhul Sfânt și noi am hotărât să nu vă impunem nici o povară în afară de acestea care sunt necesare:
 29. să vă feriți de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate și de desfrânare; dacă vă veți feri de acestea, bine veți face. Cu bine!"
 30. Așadar, după ce și-au luat rămas bun, au coborât la Antiohia și, adunând mulțimea, le-au dat scrisoarea.
 31. Când au citit-o, s-au bucurat de această încurajare.
 32. Iuda și Sila, care erau și ei profeți, i-au încurajat pe frați și i-au întărit prin multe cuvinte.
 33. După ce au rămas câtva timp acolo, au fost lăsați de către frați să plece la cei care îi trimiseseră, cu urări de pace.
 34. .
 35. Iar Paul și Barnaba au rămas la Antiohia, învățând și predicând vestea cea bună a cuvântului Domnului, împreună cu mulți alții.
 36. După câteva zile, Paul i-a spus lui Barnaba: "Să ne întoarcem și să-i vizităm pe frații din fiecare cetate prin care am vestit cuvântul Domnului și să vedem ce mai fac".
 37. Barnaba voia să-l ia cu el și pe Ioan, numit Marcu,
 38. dar Paul insista ca să nu-l ia cu ei pe cel care îi părăsise în Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor.
 39. S-a iscat o neînțelegere între ei încât s-au despărțit unul de altul. Barnaba, luându-l pe Marcu, s-a îmbarcat spre Cipru,
 40. iar Paul, alegându-l pe Sila, a plecat după ce a fost încredințat harului Domnului de către frați.
 41. El cutreiera Siria și Cilicia, întărind Bisericile.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire