pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Paul la Tesalonic

171 Străbătând Amfipolisa și Apoloniab, ei au ajuns la Tesalonicc, unde era o sinagogă a iudeilor. 2 După obiceiul său, Paul a intrat la ei și trei sâmbete la rând le-a vorbit despre Scripturi, 3 explicând și demonstrând că Cristos trebuia să sufere și să învie din morți: "Acesta este Cristos Isus pe care eu vi-l vestesc". 4 Unii dintre ei au fost convinși și s-au alăturat lui Paul și lui Sila, împreună cu o mulțime numeroasă de greci evlavioși și multe femei de vază.
    5 Dar iudeii au devenit invidioși: au strâns de prin piețe niște oameni răi și, adunând o ceată, au răvășit cetatea și, năvălind la casa lui Iason, căutau să-i aducă afară în fața poporului. 6 Dar negăsindu-i, i-au târât pe Iason și pe câțiva frați în fața autorităților cetății, strigând: "Iată, cei care au tulburat lumea întreagă au venit și aici, 7 iar Iason i-a primit la el. Toți aceștia se împotrivesc decretelor împăratului, spunând că au alt rege, pe Isus". 8 Astfel au tulburat mulțimea și autoritățile cetății, care au auzit acestea. 9 Și, după ce au primit o garanție de la Iason și de la ceilalți, i-au lăsat liberi.

Paul la Bereea
    10 Atunci frații i-au trimis, îndată, în timpul nopții, pe Paul și pe Sila la Bereead. Când au ajuns acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. 11 Aceștia erau mai binevoitori decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată râvna. În fiecare zi cercetau Scripturile ca să vadă dacă lucrurile sunt așa. 12 Așadar, mulți dintre ei au crezut, la fel și dintre greci: multe femei de seamă și unii bărbați.
    13 Dar când au aflat iudeii din Tesalonic că Paul a vestit cuvântul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit și aici să răzvrătească și să tulbure mulțimile. 14 Atunci frații l-au trimis îndată pe Paul spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. 15 Cei care l-au însoțit pe Paul l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu poruncă pentru Sila și Timotei ca să meargă la el cât mai repede.

Paul la Atena
    16 În timp ce Paul îi aștepta în Atenae, i s-a umplut sufletul de indignare văzând că cetatea era plină de idoli. 17 Discuta în sinagogă cu iudeii și cu temătorii de Dumnezeu, iar în piață, în fiecare zi, cu aceia pe care îi întâlnea. 18 Chiar și unii dintre filozofii epicurieni și stoicif au intrat în vorbă cu el și i-au zis: "Ce vrea să spună vorbărețul acesta?" Alții: "Pare să fie un predicator al zeităților străine pentru că predică despre Isus și înviere".
    19 L-au luat cu ei și l-au dus la Areopagg și i-au spus: "Am putea ști și noi care este această doctrină nouă despre care vorbești? 20 Căci ne aduci la auz lucruri străine. Am vrea deci să știm ce înseamnă acestea". 21 De fapt, toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât vorbind sau ascultând ceva nou.

Discursul lui Paul în Areopag
    22 Atunci Paul, stând în picioare în mijlocul Areopagului, a spus: "Bărbați atenieni! Din tot ceea ce văd, constat că voi sunteți foarte religioși. 23 Căci, străbătând cetatea și observând cu atenție monumentele voastre sacre, am găsit și un altar pe care este scris: «Dumnezeului necunoscut». Așadar, cel pe care îl cinstiți fără să-l cunoașteți, pe acesta vi-l vestesc.
    24 Dumnezeu, care a făcut lumea și toate câte sunt în ea, cel care este Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mână [de om], 25 nici nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea nevoie de ceva, el care dă tuturor viață, suflare și toate. 26 El a făcut dintr-unul singurh tot neamul omenesc care să locuiască pe toată suprafața pământului, i-a fixat timpuri determinate și hotare între care să locuiască 27 pentru a-l căuta pe Dumnezeui, fie și numai bâjbâind, și să-l găsească, deși nu este departe de fiecare dintre noi.
    28 Căci în el trăim, ne mișcăm și suntem, cum au spus și unii dintre poețiij voștri:k
    «Căci suntem și noi din neamul lui».
29 Așadar, dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, opera măiestriei și a imaginației omului. 30 Dar Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de ignoranță, vesteștel acum oamenilor de pretutindeni să se convertească. 31 De fapt, el a stabilit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul rânduit [pentru aceasta], dând garanție tuturor prin aceea că l-a înviat din morți".
    32 Când au auzit ei de învierea din morți, unii îl luau în râs, alții ziceau: "Despre asta te vom asculta altă dată". 33 Astfel, Paul a ieșit dintre ei. 34 Totuși, unii bărbați i s-au alăturat și au crezut. Printre ei erau Dionisiu Areopagitul, o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei.

Note de subsol


a Amfipolis, înseamnă "cetate dublă" și este înconjurată de cele două brațe ale râului Strymon. Se află lângă mare, la 44 km de Filipi, pe Via Egnatia.
b Apolonia - o cetate mică, pe Via Egnatia, la 46 km de Amfipolis și 57 km de Tesalonic, azi se cheamă Pollina.
c Tesalonic - cetate întemeiată în anul 315 î.C. de către generalul Casandru, care i-a dat numele soției sale, sora lui Alexandru cel Mare. Era un important port la Marea Egee și capitala Macedoniei, unde își avea sediul proconsulul. Cunoaște o mare dezvoltare după războaiele civile romane, fiind la răscrucea drumurilor imperiale Via Egnatia și Via Apia. Astăzi se numește Thesaloniki și este al doilea oraș al Greciei.
d Bereea - cetatea se află la 65 km vest de Tesalonic, pe calea ce leagă Macedonia de Grecia centrală. În timpul lui Nero era metropola în care se întrunea consiliul macedonean. Astăzi se numește Veria.
e În timpul sfântului Paul, Atena era un orășel de provincie cu o populație de 5.000 de locuitori. Era însă un centru cultural cunoscut, loc de întâlnire al filozofiilor și artelor.
f Epicurienii și stoicii reprezentau curentele filozofice principale ale timpului. "Epicureismul" avea o viziune materialistă despre lume și susținea că singurul ideal pentru om era plăcerea, fie intelectuală, fie senzuală. "Stoicismul" propunea resemnarea la propria soartă, disprețuirea durerii și noblețea divină a omului, considerat o părticică a divinității. Evident, aceste două curente filozofice sunt în conflict între ele și cu doctrina creștină.
g Lit.: Colina lui Ares. Ares era, în Grecia antică, zeul războiului. Această colină se află la poalele Acropolei. Era locul în care se aduna tribunalul suprem, care a luat numele locului. Sfântul Luca pare să se refere, în primul rând, la Areopag ca tribunal și la membrii acestuia.
h Unele manuscrise au: din sângele unuia. Exegeții consideră că expresia nu se referă la substanță sau principiu primordial, ci la Adam, strămoșul întregului neam omenesc.
i Câteva manuscrise au: divinitatea, în loc de: Dumnezeu.
j În unele manuscrise lipsește: poeții.
k Textul citat se găsește în poetul și filozoful antic Aratus din Cilicia († 240 î.C.).
l Unele manuscrise au: poruncește.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire