pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Paul predică evanghelia la Corint

181 După acestea, plecând din Atena, [Paul] s-a dus la Corinta. 2 Acolo a găsit un iudeu cu numele de Acvilab, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soția lui, Priscila, întrucât Claudiuc poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3 și, pentru că avea aceeași meserie, a rămas în casa lor și a început să lucreze. De fapt, meseria lor era să confecționeze corturid. 4 În fiecare sâmbătă, discuta în sinagogă și-i convingea pe iudei și pe greci.
    5 Dar când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, Paul, dăruit cu totul cuvântuluie, demonstra iudeilor că Isus este Cristos. 6 Dar pentru că i se împotriveau și-l insultau, el și-a scuturat hainele și le-a zis: "Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni". 7 Și, plecând de acolo, a intrat în casa unui temător de Dumnezeu cu numele Titusf Iustus, a cărui casă era alături de sinagogă. 8 Iar Crispusg, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corintenii care l-au ascultat au crezut și au fost botezați.
    9 Într-o noapte, Domnul i-a spus lui Paul în viziune: "Nu te teme, ci să vorbești și să nu taci. 10 Pentru că eu sunt cu tine, și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta". 11 El a stat un an și șase luni [acolo], învățându-i cuvântul lui Dumnezeu.
    12 Pe când Galionh era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toții împotriva lui Paul și l-au dus în fața tribunalului, 13 spunând: "Acesta îi îndeamnă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii". 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: "Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aș asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînțelegere cu privire la un cuvânt, niște nume sau Legea voastră, vă privește! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri". 16 Și i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, punând mâna pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toți să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nici o atenție.

Întoarcerea lui Paul la Antiohia
    18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce și-a luat rămas bun de la frați, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila și Acvila. La Cancreeai și-a tuns părul pentru că făcuse un vot.
    19 Au ajuns la Efesj și acolo s-a despărțit de ei. A intrat în sinagogă și discuta cu iudeii. 20 Aceștia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n-a voit, 21 ci, luându-și rămas bun, le-a zis: "kMă voi întoarce la voi dacă va voi Dumnezeu". Și a plecat din Efes. 22 Debarcând la Cezareea, a urcat să salute Biserical, apoi a coborât la Antiohia.

VIII. A TREIA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Predica lui Apolo la Efes și Corint
    23 După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat și a străbătut pe rând ținutul Galației și Frigia, încurajându-i pe toți discipolii.
    24 Un iudeu cu numele de Apolo, de loc din Alexandria, bun orator și cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes. 25 Fusese instruit în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat și învăța fără greșeală cele despre Isusm, deși cunoscuse numai botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila și Acvila l-au luat la ei și i-au arătat mai amănunțit calea lui Dumnezeun.
    27 Deoarece dorea să treacă în Ahaia, frații l-au încurajat și au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; 28 căci îi combătea cu tărie pe iudei înaintea poporului, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

Note de subsol


a Antica cetate întemeiată de dorieni, în sec. al IX-lea î.C., a fost distrusă în 146 î.C. de către romani, apoi reclădită de Iulius Cezar în 46 î.C. Era capitala provinciei Ahaia. Se află pe istmul Corint; la 2 km vest se află Marea Adriatică, iar la 10 km est, Marea Egee. Datorită poziției sale, Corintul devine un oraș înfloritor, dar și foarte depravat. Săpăturile arheologice au scos la iveală o inscripție: "Sinagoga iudeilor".
b Acvila, înseamnă "vultur". Este nume latin ca și cel al soției, Prisca = venerabilă (forma diminutivă - Priscila). Cei doi soți creștini sunt menționați mereu împreună și în epistolele pauline, fiind prezentați drept colaboratori de încredere ai lui Paul.
c Claudiu a fost împărat roman între anii 41-54 d.C. Despre decretul lui împotriva iudeilor din Roma sunt multe mărturii. Suetonius, în Vita Claudii 25, scrie: "Deoarece iudeii provocau într-una tulburări din cauza lui Chrestus (Cristos), el (Claudiu) i-a alungat din Roma". Evenimentul s-a produs în anul 49 d.C.
d Lit.: făcător de corturi. Despre această meserie sunt destul de puține mărturii. Corturile erau cel mai des confecționate din piele, de aceea sfinții părinți și mulți exegeți cred că meseria lui Paul era de lucrător în piele, și nu țesător de pânză.
e În unele manuscrise, în loc de: cuvântului, găsim: Duhului.
f Titus lipsește din mai multe manuscrise. Identificarea persoanei nu este posibilă.
g Crispus este menționat și în epistolele pauline.
h Era fratele mai mare al filozofului Seneca, adoptat de oratorul Lucius Iunius Galion. A fost proconsul al Ahaiei între 51-52 d.C. A fost descoperită o inscripție la Delfi, pusă cu ocazia unei vizite a lui Galion, inscripție ce permite datarea mandatului său. Comportarea lui în acest caz reflectă atitudinea tipică a nobilului roman ce nu pierde vremea cu gâlcevi mărunte.
i Cancreea - port care deservea Corintul la Marea Egee, aflat la 10 km est de Corint.
j Efes - cetate antică situată pe coasta vestică a Turciei, la 75 km sud de Izmir (Smirna). În timpul NT, avea o populație de 250.000 de locuitori, fiind un important centru comercial, politic și religios. Era port la Marea Egee, poartă de intrare spre Asia. Era renumită pentru templul zeiței Artemis (una dintre cele șapte minuni ale lumii antice), pentru teatrul roman uriaș (25.000 de locuri) și pentru bibliotecă. Era una din comunitățile creștine cele mai înfloritoare, reședința lui Paul (3 ani), a apostolului Ioan (aici a scris Evanghelia) și în apropiere (Meryem Ana) a locuit sfânta Fecioară. Aici a avut loc unul dintre marile concilii (431) în care Maria a fost declarată "Născătoare de Dumnezeu". În urma săpăturilor arheologice, orașul a fost restaurat aproape integral.
k Unele manuscrise adaugă aici: Trebuie cu orice preț să fac sărbătoarea apropiată la Ierusalim. Mă voi...
l Deși nu este menționat Ierusalimul, verbul "a urca" și "salutul dat Bisericii" sunt expresii care arată că Paul ar fi fost la Ierusalim.
m Unele manuscrise au: Domnul, altele: Cristos.
n Mai multe manuscrise au: Domnului, altele: cuvântul Domnului, iar altele numai: calea.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire