pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


II. MĂRTURIA APOSTOLILOR LA IERUSALIM

Coborârea Duhului Sfânt

21 Când a sosit ziua Rusaliilora, toți erau adunați împreună în același loc. 2 Și, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, și a umplut întreaga casă în care stăteau. 3 Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească.
    5 Și erau atunci la Ierusalim iudei, bărbați evlavioși din toate națiunile de sub cer. 6 Când s-a auzit vuietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. 7 Erau uimiți și se minunau spunând: "Oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? 8 Și cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? 9 Parțib, mezic, elamițid și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadociae, din Pontf și Asia, 10 din Frigiag și Pamfiliah, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirenei, romani în trecere, 11 atât iudei cât și prozelițij, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastrek despre faptele minunate ale lui Dumnezeu". 12 Căci toți erau uimiți și nu știau ce să creadă. Spuneau unii către alții: "Ce poate să însemne aceasta?" 13 Dar alții, bătându-și joc, ziceau: "Sunt plini de must".

Discursul lui Petru în ziua de Rusalii
    14 Atunci, Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece, și-a ridicat glasul și le-a spus: "Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscută aceasta și ascultați cu atenție cuvintele mele! 15 Aceștia nu sunt beți, așa cum credeți voi, căci este ceasul al treilea al zileil. 16 Însă aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioelm:
17    Atunci, în zilele de pe urmă, spune Dumnezeu,
    voi revărsa din Duhul meu peste orice om.
    Și vor profetiza fiii și fiicele voastre,
    tinerii voștri vor avea viziuni,
    iar bătrânii voștri vor visa visuri.

18    Chiar și peste servitorii și servitoarele mele,
    în zilele acelea
n, voi revărsa din Duhul meu,
    iar ei vor profetizao.
19    Și voi face minuni sus, în cer,
    și semne jos, pe pământ:
    sânge și foc și nor de fump.
20    Soarele se va schimba în întuneric
    și luna în sânge
    înainte de a veni ziua Domnului,
    zi mare și strălucitoare.

21    Atunci, oricine va invoca numele Domnului
    va fi mântuit
.
    22 Bărbați israeliți, ascultați aceste cuvinte: Pe Isus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi prin fapte puternice, minuni și semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înșivă știți, 23 pe acesta, care a fost dat după planul hotărât și preștiința lui Dumnezeu și pe care voi l-ați răstignit și ucis prin mâinile celor fărădelege, 24 pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morțiiq, deoarece nu era posibil să fie ținut sub puterea ei. 25 Căci David spune cu privire la el:
    Îl vedeam mereu în fața mea pe Domnul,
    căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.

26    De aceea s-a bucurat inima mea
    și limba mea a tresăltat de veselie;
    ba, mai mult, și trupul meu
    se va odihni în speranță,

27    pentru că nu vei lăsa sufletul meu
    în locuința morților
r
    și nici nu vei permite
    ca sfântul tău să vadă putrezirea.

28    Mi-ai făcut cunoscute căile vieții,
    mă vei umple de bucurie cu prezența ta
.
    29 Fraților, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David: el a murit și a fost îngropat și mormântul lui este printre noi până în ziua de azi. 30 Dar, întrucât era profet și știa că Dumnezeu îi făcuse jurământ să așeze pe tronul său un descendent al lui, 31 el a văzut dinainte și a vorbit despre învierea lui Cristos:
    el nu a fost lăsat în locuința morților
    și nici
trupul lui nu a văzut putrezirea.
    32 Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat și noi toți suntem martorii acestui fapt. 33 Înălțat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu și primind promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți și auziți voi. 34 Căci David nu s-a suit la ceruri, totuși spune:
    Domnul a spus Domnului meu,
    așază-te la dreapta mea

35     până când îi voi pune pe dușmanii tăi
    așternut picioarelor tale
.
36 Așadar, să știe cu siguranță toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Cristos pe acest Isus pe care voi l-ați răstignit".

Primele convertiri
    37 Când au auzit au fost pătrunși la inimă și i-au spus lui Petru și celorlalți apostoli: "Ce să facem, fraților?" 38 Petru le-a zis: "Convertiți-vă și fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. 39 Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru". 40 Și cu multe alte cuvinte dădea mărturie și-i îndemna: "Salvați-vă de această generație perversă". 41 Așadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezați. Și în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.

Prima comunitate creștină
    42 Ei erau stăruitori în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii și la rugăciune. 43 Și toți erau cuprinși de teamă: multe minuni și semne se înfăptuiau prins apostoli. 44 Toți cei care credeau erau împreunăt și aveau toate în comun: 45 își vindeau proprietățile și bunurile și le împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. 46 Și în fiecare zi stăruiau împreună în templu, frângeau pâinea în casele lor și primeau hrana cu bucurie și cu inimă curată. 47 Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau trecere în fața întregului popor. Iar Domnul adăuga zi de zi la grupul loru pe cei ce aveau să se mântuiască.

Note de subsol


a Lit.: Pentecoste = a cincizecea zi. Este a treia dintre sărbătorile importante ale VT. La început era sărbătoarea încheierii recoltării grâului (Ex 23,14-17); după exilul babilonian, i se adaugă o nuanță istorică: celebrarea alianței de pe Sinai (2Cr 15,10-15). Datarea era fixată, la început, la șapte săptămâni de la începutul secerișului, iar apoi s-a calculat ca a cincizecea zi de la sărbătoarea Paștelui. În NT, devine sărbătoarea "Coborârea Duhului Sfânt", ziua nașterii Bisericii și începutul misiunii ei în lumea întreagă. Termenul românesc "Rusalii" derivă sau dintr-o sărbătoare a romanilor, în amintirea răposaților, când mormintele erau împodobite cu trandafiri (Rosalia), sau din rusă: rusalki - niște duhuri rele care dezlănțuie furtuni și iau mințile oamenilor (iele). Aceste tradiții superstițioase n-au nici o legătură cu sensul biblic al sărbătorii Rusaliilor.
b Parții - numele locuitorilor din ținutul Parthia, care se întindea de la Marea Caspică până la fluviile Indus și Eufrat, aproximativ pe teritoriul Iranului de azi.
c Mezii - popor așezat în partea vestică a platoului Iranului, considerați în VT ca fii ai lui Iafet (Gen 2; 1Cr 5). Ținutul este menționat în relatarea deportării evreilor după dărâmarea Ierusalimului (587 î.C.). În imperiul persan, ținutul devine o satrapie (Est 1,3), dar poporul își păstrează autonomia.
d Elamiții - locuitorii ținutului situat la est-nord-est în valea Tigrului și Eufratului, în munții Zagros, cu capitala Susa. Sunt menționați în listele popoarelor semite în Gen 10,21; împreună cu asirienii au atacat Ierusalimul (Is 22,6) și în ținutul lor au fost exilați evreii.
e Capadocia - ținutul din estul Turciei de azi, între Munții Taurus la sud, Halys la nord și Ararrat la est. În anul 17 d.C., devine provincie romană. Creștinilor din acest ținut li se adresează sfântul Petru în 1Pt 1,1.
f Pont - provincia romană de pe coasta sudică a Mării Negre, la nord de Capadocia. Ținutul este foarte accidentat, cu munți și văi înguste. Orașe importante erau Sinope, Amisus, Amaseia, Lycopolis etc.
g Frigia - ținut în partea central-vestică a Turciei de astăzi, având ca principale orașe cunoscutele centre creștine: Hierapolis, Colose, Laodiceea.
h Pamfilia - ținut în sudul Turciei de azi; orașe importante: Perge și Atalia. Existau în Pamfilia comunități iudaice din timpul Macabeilor (1Mac 15,23).
i Cirene - capitala Cirenaicii, pe țărmul de nord al Africii, pe teritoriul actual al Libiei. În timpul NT, exista aici un puternic centru iudaic. Era patria lui Simon, care a purtat crucea lui Isus (Mt 27,32 și textele paralele) și a lui Lucius, profet și învățător în Antiohia (Fap 3,1).
j Spre deosebire de "temătorii de Dumnezeu" (Fap 10,2), care simpatizau iudaismul, fără a ajunge la practicarea rituală a Legii, prozeliții, și ei oameni de origine neebraică, acceptând circumcizia, erau considerați membri ai poporului ales (Mt 23,15). Cu ocazia sărbătorilor principale, veneau în pelerinaj și evreii răspândiți printre popoarele enumerate de sfântul Luca.
k Limba folosită în liturgia de la templu era aramaica (Legea era citită în ebraică), limbă pe care și peregrinii o înțelegeau. Faptul miraculos este că acum îi aud simultan pe apostoli vorbind chiar în dialectele vorbite în țările lor de rezidență.
l Corespunde cu ora nouă dimineața. Vezi n. Mt 20,3.
m În unele manuscrise este omis: Ioel.
n Unele manuscrise au singularul, altele omit: în zilele acelea.
o Câteva manuscrise omit: iar ei vor profetiza.
p Același grup de manuscrise omite: sânge și foc și nor de fum.
q În unele manuscrise avem: durerile hadesului. Termenul grec hades traduce aici ebraicul sheol = locuința morților. În textul ebraic, termenul tradus de LXX cu: dureri înseamnă "legături". De aceea, unele traduceri moderne au: legăturile morții.
r Lit.: hades.
s În unele manuscrise se adaugă: prin mâinile, altele au: Prin apostoli se înfăptuiau în Ierusalim multe minuni și semne, de aceea o teamă mare îi cuprindea pe toți oamenii.
t Unele manuscrise omit: împreună.
u Lit.: la un loc; unele manuscrise adaugă: în Biserică.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire