pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Alegerea celor șapte diaconi

61 În zilele acelea, crescând numărul discipolilora, eleniștiib murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zic. 2 Atunci, cei doisprezece au convocat adunarea discipolilor și au spus: "Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. 3 De aceea, fraților, căutați dintre voi șapte bărbați cu nume bun, plini de duh și înțelepciune, pe care să-i rânduim pentru această slujire. 4 Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului". 5 Și a plăcut cuvântul acesta întregii adunări și i-au ales pe Ștefand, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. 6 Pe aceștia i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile asupra lor.
    7 Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulțea foarte mult și o mare mulțime de preoți s-au supus credinței.

III. RĂSPÂNDIREA CREDINȚEI
    ÎN AFARA IERUSALIMULUI


Arestarea diaconului Ștefan
    8 Ștefan, plin de har și de putere, săvârșea minuni și semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberțilore, a cirenenilor, a alexandrinilor și a celor din Cilicia și Asia, și au început o controversă cu Ștefan, 10 dar nu puteau ține piept înțelepciunii și duhului cu care vorbea. 11 Atunci i-au pus pe niște bărbați să spună: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu". 12 Au instigat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins și l-au dus în fața Sinedriului. 13 Apoi au prezentat niște martori falși care spuneau: "Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestuif loc sfânt și împotriva Legii. 14 Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»". 15 Atunci, toți cei care ședeau în Sinedriu l-au privit țintă și au văzut fața lui ca fața unui înger.

Note de subsol


a Spre deosebire de evanghelii, unde termenul se referea la grupul restrâns al celor care-l urmau pe Isus, în Faptele Apostolilor (în partea centrală), termenul de "discipol" îi indică pe cei care aderă la creștinism, fie de origine păgână, fie iudaică.
b Eleniștii erau iudeo-creștini care vorbeau grecește, proveneau din diaspora ebraică și citeau Biblia la celebrările din sinagogă în limba greacă.
c Asistența organizată a săracilor era instituționalizată deja înainte de NT. Sunt cunoscute două forme: quppâ: din "casa săptămânii" erau distribuite săracilor din localitate sume de bani pentru paisprezece mese pe săptămână; tamhuy: zilnic se distribuia "supa" pentru săracii proveniți din alte localități.
d Toate aceste nume sunt de origine greacă: Ștefan = coroană; Filip = iubitor de cai; Prochor = dirijor; Nicanor = biruitorul oamenilor; Timon = venerabil; Parmenas = cel care rămâne; Nicolae = biruitorul poporului. Cu excepția lui Ștefan și Filip, ceilalți diaconi nu mai apar în NT.
e Liberții provin din evreii deportați la Roma de Pompei în 63 î.C., care au fost eliberați de sclavie. Cirenenii și alexandrinii sunt evreii care provin din diaspora din Nordul Africii. "Cilicia" este ținutul de origine al sfântului Paul, iar "Asia" este înțeleasă aici ca una dintre provinciile romane și nu toată Asia Mică.
f Unele manuscrise omit: acestui.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire