pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Ioan


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Nunta din Cana

21 În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Canaa Galileii și mama lui Isus era acolo. 2 A fost invitat la nuntă și Isus cu discipolii lui. 3 Întrucât se terminase vinul, mama lui Isus i-a zis: "Nu mai au vin". 4 Dar Isus i-a spus: "Ce ne privește pe mine și pe tineb, femeie;c încă nu a venit ceasuld meu". 5 Mama lui Isus a spus slujitorilor: "Faceți tot ce vă va spune". 6 Erau acolo șase vase de piatrăe puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de optzeci sau o sută douăzeci de litrif. 7 Isus le-a zis: "Umpleți vasele cu apă!" Iar ei le-au umplut până sus. 8 Atunci le-a zis: "Scoateți acum și duceți stolnicului nunții!"g Ei i-au dus. 9 Când a gustat stolnicul apa devenită vin - și el nu știa de unde este, dar slujitorii care o aduseseră știau - stolnicul l-a chemat pe mire 10 și i-a spus: "Orice om pune mai întâi vinul cel mai bunh, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ținut vinul cel mai bun până acum!" 11 Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Și-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.
    12 După aceea, a coborât la Cafarnaum el, mama lui, frațiii săi și discipolii și au rămas acolo câteva zile.


PRIMA CĂLĂTORIE LA IERUSALIM

Alungarea vânzătorilor din templu
(Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46)
    13 Paștele iudeilor era aproape, iar Isus a urcat la Ierusalim. 14 Și a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi și de porumbei și pe schimbătorii de bani șezând acolo. 15 Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toți din templu, la fel ca și oile și boii; a împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și a răsturnat mesele, 16 iar celor care vindeau porumbei le-a zis: "Luați acestea de aici! Nu faceți casa Tatălui meu casă de negustorie". 17 Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris: Zelul pentru casa ta mă mistuie.
    18 Așadar, l-au întrebat iudeii și i-au zis: "Ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea?" 19 Isus le-a răspuns: "Dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica!" 20 Așadar, i-au zis iudeii: "Acest templu a fost construit în patruzeci și șase de ani și tu îl vei ridica în trei zile?" 21 Însă el vorbea despre templul trupului său. 22 Deci, când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus aceasta și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Isus.


Reacții la alungarea vânzătorilor din templu
    23 Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți, văzând minunile pe care le făcea, au crezut în numele lui. 24 Dar Isus nu se încredea în ei pentru că el îi cunoștea pe toți. 25 Și nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoștea ce era în om.

Note de subsol


a Tradiția creștină identifică localitatea Cana cu Kfar Kanna, la 6 km nord-est de Nazaret, unde se află, din evul mediu, o biserică în amintirea minunii săvârșite de Isus. Unii bibliști, pe baza mărturiilor sfinților părinți, susțin că ar fi vorba de localitatea Kanna el-Gelil, la 13 km nord de Nazaret, deoarece numele este mai apropiat de cel din Evanghelie.
b Expresia este o traducere a formulei ebraice: Ce este între mine și tine? Traducerea poate avea două sensuri: "Ce ai cu mine?" (Mc 1,24 și 5,7) sau "Ce mă privește? Nu mă interesează!" Cu siguranță nu există un conflict între Isus și Maria și nici nu înseamnă că Isus nu vrea să se implice în situație (de fapt, va interveni). Cel mai bine se poate înțelege această expresie ca o divergență de perspectivă în rezolvarea dificultății apărute: i se cere remedierea unei situații neplăcute, cu o motivație umană. Isus săvârșește minunea în planul misiunii sale mesianice și are o motivație și o semnificație mult mai profundă.
c Într-adevăr, surprinde în gura unui fiu apelativul dat mamei sale: "femeie!" Cu siguranță, nu este lipsit de respect (In 19,26), nici nu are ton de mustrare și nici nu este o negare a maternității Mariei. La începutul activității mesianice, Isus pune pe un plan secundar relațiile naturale de familie, așa cum o cere și de la discipolii săi (Mt 19,29).
d Ceasul lui Isus este o temă fundamentală în toată Evanghelia după sfântul Ioan și se referă la moartea lui pe cruce și la înălțarea în glorie.
e Folosirea vaselor de piatră era în conformitate cu Legea lui Moise cu privire la puritatea rituală (Lev 11,29-38). Vasele din piatră puteau să redevină pure prin simpla spălare, spre deosebire de cele din lut care trebuiau sparte.
f Lit.: de două sau trei măsuri. O "măsură" (metretes) era o unitate de măsură a capacității vaselor pentru lichide, echivalentă cu 39,5 l.
g Termenul grec architriklinos se referă la organizatorul sau responsabilul mesei. Putea să fie un sclav sau un oaspete care nu făcea parte din familie.
h Unii sfinți părinți interpretează vinul cel mai bun adus de Isus ca fiind evanghelia mântuirii în contrast cu apa - Legea iudaică.
i Vezi n. Mt 12,46.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire