pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Ioan


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Isus și Nicodim

31 Era între farisei un om numit Nicodima, un conducător al iudeilor. 2 Acesta a venit la el, noaptea, și i-a zis: "Rabbi, știm că ai venit de la Dumnezeu ca învățător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci, dacă Dumnezeu nu este cu el". 3 Isus i-a răspuns și i-a zis: "Adevăr, adevăr îți spun, dacă cineva nu se naște din noub, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu". 4 Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale și să se nască?" 5 Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îți spun: dacă cineva nu se naște din apă și Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este. 7 Și nu te mira că ți-am zis: trebuie să vă nașteți din nouc. 8 Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Așa este cu tot cel care este născut din Duh". 9 Nicodim a răspuns și i-a zis: "Cum se pot întâmpla acestea?" 10 Isus a răspuns și i-a zis: "Tu ești învățător al lui Israel și nu știi acestea? 11 Adevăr, adevăr îți spun: noi vorbim ceea ce știm și dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar mărturia noastră nu o primiți. 12 Dacă v-am vorbit despre cele pământești și nu mă credeți, cum mă veți crede dacă vă voi vorbi despre cele cerești? 13 Și nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omuluid. 14 Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în ele să aibă viața veșnică.
    16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumeaf, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. 19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face [fapte] rele urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. 21 Însă oricine face adevărulg, vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu".

Ultima mărturie a lui Ioan Botezătorul
    22 După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ținutul Iudeii, a rămas acolo cu ei și boteza. 23 Boteza și Ioan la Ainonh, aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau și erau botezați, 24 căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
    25 S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan și un iudeui, despre purificare. 26 Ei au venit la Ioan și i-au spus: "Învățătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează și toți se duc la el". 27 Ioan a răspuns și a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28 Voi înșivă puteți da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui. 29 Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă și ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Așadar, această bucurie a mea este acum deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez".
    31 j "Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparține pământului și vorbește despre cele pământești. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturork, 32 el dă mărturie despre ce a văzut și auzit, dar nimeni nu primește mărturia lui. 33 Cine primește mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare. 34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl îl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui".

Note de subsol


a Lit.: în greacă, învingătorul poporului, iar în ebraică, sânge nevinovat. Titlul pe care i-l dă evanghelistul, "conducător al iudeilor", îl arată ca membru al Sinedriului (In 7,48-52).
b Adverbul anothen poate însemna "de sus" sau "din nou". Ținând cont de versetul care urmează, se pare că sensul este "din nou". Totuși evanghelistul folosește în mod intenționat semnificația dublă a cuvântului.
c Sau: de sus.
d Multe manuscrise adaugă: care este în cer.
e Unele manuscrise adaugă: să nu piară, ci (cf. v. 16).
f În Evanghelia după sfântul Ioan, termenul "lume" are trei semnificații: 1) lumea creată de Dumnezeu (cosmos) în mod potențial pozitivă, care, prin întruparea lui Cristos, este purtată spre desăvârșire (11,9; 17,5); 2) lumea oamenilor (omenirea), iubită de Dumnezeu (3,16) și mântuită de Cristos (1,29; 4,42; 6,51); 3) lumea oamenilor, dar supusă puterii întunericului și ostilă misiunii și operei mântuitoare a lui Cristos (17,9; 12,31; 16,33). Lumea fizică nu este de sine stătătoare, ci participă la mântuirea sau osândirea oamenilor.
g Expresia: a face adevărul, în textele biblice și în literatura ebraică, înseamnă acțiunea umană conformă cu voința lui Dumnezeu, revelată în Legea sa. Această expresie coincide deseori cu practicarea dreptății sau cu observarea Legii (cf. 2Cr 31,20; Is 26,10 și în multe manuscrise de la Qumran). Dar în Ioan indică procesul activ și conștient al aceluia care aderă la persoana lui Isus Cristos în care se realizează revelația lui Dumnezeu.
h Ainon și Salim sunt localități greu de identificat astăzi. Bibliștii propun o localitate `Ain ed-Der, la 12 km sud de orașul Bet-Șean, în apropierea Iordanului (pe baza mărturiei lui Eusebiu din Cezareea - sec. al IV-lea) sau Khirbet `Ainun, la 5 km est de Nablus, iar Salim la 5 km nord de vechiul Sihem (Sabastya). E sigur că Ioan Botezătorul părăsise Iordanul și acum boteza la niște izvoare în ținutul Samariei.
i Multe manuscrise au pluralul: cu iudeii.
j În paragraful In 3,31-36 este dificil de stabilit care este vorbitorul: Isus, Ioan Botezătorul sau este un comentariu al evanghelistului. Cei mai mulți exegeți cred că sunt cuvintele lui Isus, care ar fi trebuit să fie în continuarea discuției cu Nicodim, după v. 21.
k În multe manuscrise lipsește: este deasupra tuturor.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire