pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Ioan


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A TREIA CĂLĂTORIE LA IERUSALIM

Necredința rudelor lui Isus

71 După acestea, Isus umbla prin Galileea; nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă. 2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilora. 3 Frațiib săi i-au zis: "Pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și discipolii tăi lucrările pe care le faci, 4 căci nimeni nu lucrează în ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te lumii!" 5 De fapt, nici frații lui nu credeau în el. 6 Așadar, Isus le-a zis: "Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit. 7 Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăște, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele. 8 Mergeți voi la sărbătoare; eu însă nu mă duc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă". 9 Spunând acestea, a rămas în Galileea.

Isus la sărbătoarea Corturilor

    10 După ce au plecat frații săi la sărbătoare, a plecat și el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns. 11 Iudeii îl căutau în timpul sărbătorii și spuneau: "Unde este el?" 12 Erau multe discuții despre el în mulțime. Unii spuneau: "Este bun"; alții însă spuneau: "Nu, ci înșală poporul". 13 Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis, de frica iudeilor.
    14 Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu și a început să învețe. 15 Iudeii se mirau și ziceau: "Cum știe acesta carte fără să fi învățat?" 16 Atunci Isus a răspuns și le-a zis: "Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voința lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. 18 Cine vorbește de la sine își caută propria mărire; însă cel care caută mărirea celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare și nu este nedreptate în el. 19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuși, nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să mă ucideți?" 20 Mulțimea i-a răspuns: "Ai diavol. Cine caută să te ucidă?" 21 Isus a răspuns și le-a zis: "Un singur lucru am făcut și toți vă mirați. 22 Deoarece Moise v-a dat circumcizia - deși ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi - circumcideți un om în zi de sâmbătă. 23 Dacă un om primește circumcizia în zi de sâmbătă, ca să nu fie călcată Legea lui Moise, voi vă mâniați pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă? 24 Nu judecați după aparențe, ci faceți judecată dreaptă!"
Discuții despre originea lui Isus

    25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: "Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? 26 Iată, vorbește în public și nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos? 27 Dar acesta știm de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va ști de unde este". 28 Atunci Isus, în timp ce învăța în templu, a strigat și a zis: "Voi mă cunoașteți și știți de unde sunt; și, totuși, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoașteți. 29 Eu îl cunosc pentru că vin de la el și el m-a trimis".
    30 Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. 31 Însă mulți din popor au crezut în el și spuneau: "Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?"
    32 Fariseii au auzit că mulțimea discuta aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii și fariseii au trimis gărzic ca să-l prindă. 33 Dar Isus a zis: "Încă puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la cel care m-a trimis. 34 Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni".
    35 Așadar, spuneau iudeii între ei: "Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i învețe pe greci? 36 Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veți căuta și nu mă veți găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteți veni»?"

Isus, apa vie
    37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea solemnă, stând în picioare, Isus a strigat: "Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine și să bead; 38 cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă viee vor curge din pieptul lui»".
    39 Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

Discuții despre mesianitatea lui Isus
    40 Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulțime au spus: "Acesta este într-adevăr Profetul!" 41 Alții ziceau: "Acesta este Cristos!" Dar alții spuneau: "Oare vine Cristos din Galileea? 42 Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David și din Betleem, satul de unde era David?" 43 Așadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui. 44 Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.
    45 Atunci, gărzile s-au întors la arhierei și farisei. Aceștia le-au zis: "De ce nu l-ați adus?" 46 Gărzile au răspuns: "Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!" 47 Fariseii le-au zis: "Nu cumva v-ați lăsat amăgiți și voi? 48 Oare a crezut în el cineva dintre conducători sau dintre farisei? 49 Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea este blestemată".
    50 Nicodim, unul dintre ei, cel care venise mai înainte la el, le-a zis: 51 "Oare Legea noastră condamnă un om înainte de a-l audia și de a ști ce a făcut?" 52 I-au răspuns și au zis: "Nu cumva ești și tu din Galileea? Studiază și vezi că nici un profet nu s-a ridicat din Galileea". 53 Și s-a dus fiecare la casa luif.

Note de subsol


a Este una dintre marile sărbători ale evreilor. Se celebra toamna, timp de o săptămână, în perioada septembrie-octombrie (15-22 tishri). Caracteristica sărbătorii este construirea unor corturi (colibe din ramuri de palmier) în care locuiesc evreii pe tot timpul sărbătorii, în amintirea trecerii strămoșilor prin pustiu. Coincidea cu sărbătoarea recoltei de toamnă.
b Vezi n. k de la Mt 12,46.
c Leviții erau împărțiți în două clase: 1) leviții de la templu, care activau în interior și numai în momente de pericol ieșeau în afară; 2) gărzile sau forțele de ordine ale Sinedriului, folosite pentru menținerea ordinii publice în Ierusalim și în regiunile învecinate.
d Textul grec permite două forme de traducere, cu semnificații diferite: 1) "37 Celui care îi este sete să vină la mine și să bea. 38 Cine crede în mine, după cum spune Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pieptul lui". În acest caz, accentul este antropologic-ecleziologic, adică apa vie este dar pentru cel care crede și se revarsă și asupra celorlalți; 2) Forma aleasă de noi, cu semnificație cristologică, adică apa vie țâșnește din coasta lui Cristos (cf. In 19,34), este cea mai atestată în tradiția patristică și preferată de majoritatea traducerilor moderne.
e Existau unele tradiții, atestate în Mishna, ca, în ultima zi a sărbătorii Corturilor, să se scoată apă cu un urcior de aur din piscina Siloe și să se verse la baza altarului. Profetul Zaharia vorbește despre un "izvor ce țâșnește" pentru casa lui David și pentru locuitorii din Ierusalim (Zah 13,1; 14,8), iar celor care participau la sărbătoare le era garantată ploaia (Zah 14,16-19).
f Multe manuscrise și traduceri vechi omit fragmentul 7,53-8,11. Unele manuscrise includ fragmentul în alte locuri: după In 21,24 sau după Lc 21,38.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire