pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


I. COPILĂRIA LUI ISUS

Genealogia lui Isus
(Lc 3,23-38)

11 Cartea genealogiei lui Isus Cristos,
    fiul lui David, fiul lui Abraham:
2        Abraham l-a născuta pe Isaac,
    Isaac l-a născut pe Iacob,
    Iacob l-a născut pe Iuda
    și pe frații lui,
3    Iuda l-a născut pe Fares
    și pe Zara din Tamarb,
    Fares l-a născut pe Esrom,
    Esrom l-a născut pe Aram,
4    Aram l-a născut pe Aminadab,
    Aminadab l-a născut pe Naason,
    Naason l-a născut pe Salmon,
5    Salmon l-a născut pe Booz din Rahab,
    Booz l-a născut pe Obed din Rut,
    Obed l-a născut pe Iese,
6    Iese l-a născut pe David, regele.
        David l-a născut pe Solomon,
    din femeia lui Urie,
7    Solomon l-a născut pe Roboam,
    Roboam l-a născut pe Abía,
    Abía l-a născut pe Asafc,
8    Asaf l-a născut pe Iosafat,
    Iosafat l-a născut pe Ioram,
    Ioram l-a născut pe Ozia,
9    Ozia l-a născut pe Ioatam,
    Ioatam l-a născut pe Ahaz,
    Ahaz l-a născut pe Ezechia,
10    Ezechia l-a născut pe Manase,
    Manase l-a născut pe Amosd,
    Amos l-a născut pe Iosia,
11    Iosia l-a născut pe Iehonia
    și pe frații lui,
    în timpul deportării în Babilon.
12        După deportarea în Babilon,
    Iehonia l-a născut pe Salatiel,
    Salatiel l-a născut pe Zorobabel,
13    Zorobabel l-a născut pe Abiud,
    Abiud l-a născut pe Eliachim,
    Eliachim l-a născut pe Azor,
14    Azor l-a născut pe Sadoc,
    Sadoc l-a născut pe Ahim,
    Ahim l-a născut pe Eliud,
15    Eliud l-a născut pe Eleazar,
    Eleazar l-a născut pe Matan,
    Matan l-a născut pe Iacob,
16    Iacob l-a născut pe Iosif,
    soțul Marieie, din care s-a născut Isus,
    cel numit Cristos.
    17 Așadar, acestea sunt toate generațiile: de la Abraham până la David paisprezece generații; de la David până la deportarea în Babilon paisprezece generații; iar de la deportarea în Babilon până la Cristos paisprezece generațiif.

Nașterea lui Isus
(Lc 1,26-2,7)
    18 Nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt. 19 Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns. 20 După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: "Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isusg, căci el va mântui poporul său de păcatele sale".
    22 Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice:
23    Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu
    și îi vor pune numele Emmanuel,
    
care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
24 Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția lui 25 și nu a cunoscut-o înainteh ca ea să fi născut un fiu. Și i-a pus numele Isus.

Note de subsol


a Verbul grec gennao folosit în această genealogie înseamnă: 1) naștere naturală directă ("Abraham l-a născut pe Isaac"); 2) naștere indirectă ("Iosia l-a născut pe Iehonia": Iosia era bunicul lui Iehonia); 3) succesiunea la tron, care implică transmiterea drepturilor regale și a promisiunilor mesianice.
b Menționarea celor patru femei (Tamar, Rahab, Rut și Batșeba, soția lui Urie) este un fapt neobișnuit în genealogiile iudaice. Aceste patru femei (străine sau păcătoase) fuseseră deja reabilitate de către tradiția iudaică ce atribuie lui Dumnezeu inițiativa lor pusă în slujba vieții sau a continuității descendenței.
c Cu siguranță este vorba de Asa, (1Cr 3,10-14), regele Iudeii și nu de Asaf (1Cr 9,15), care era un psalmist din timpul lui David.
d Multe manuscrise și unele traduceri românești au: Amon.
e Unele manuscrise au: Iosif, cu care era logodită fecioara Maria, care l-a născut pe Isus.
f Lista genealogică este împărțită în trei secțiuni care reprezintă cele trei faze ale istoriei biblice. Primele două depind de izvoarele biblice luate din versiunea greacă a VT, cu unele inexactități și lacune, și scot în evidență preocuparea juridică a evreilor. Numele din secțiunea a treia sunt luate din registrele de familie care erau bine îngrijite după exilul babilonian (Esd 7,5).
g Isus era un nume foarte obișnuit la evrei până în sec. al II-lea d.C. și înseamnă "Dumnezeu mântuiește" sau "Dumnezeu este mântuire". În NT întâlnim mai multe persoane cu acest nume: Isus - Iosue (Fap 7,45; Evr 4,8); Iesu, fiul lui Eliezer (Lc 3,29); Isus - Baraba (Mt 27,16); Isus - Iustus (Col 4,11). Impunerea acestui nume din partea îngerului subliniază misiunea răscumpărătoare a lui Isus Cristos.
h Prin această expresie, Matei insistă asupra conceperii minunate a lui Isus Cristos, fără a da de înțeles că mai târziu Iosif și Maria ar fi trăit împreună. Subînțelesuri de acest fel nu se află nicăieri în textele biblice și nu sunt proprii gândirii ebraice și orientale.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire