pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Spicele rupte și respectarea sâmbetei
(Mc 2,23-28; Lc 6,1-5)

121 În acel timp Isus trecea printre lanuri de grâu, într-o sâmbătă. Discipolilor săi le era foame și au început să rupă spice și să le mănânce. 2 Dar fariseii, când au văzut, i-au spus: "Iată, discipolii tăi fac ceea ce nu este permis să facă în zi de sâmbătă". 3 Atunci le-a zis: "Nu ați citit ce a făcut David când îi era foame, lui și celor care erau cu el: 4 cum a intrat în casa lui Dumnezeu și au mâncat pâinile ofrandei pe care nu avea voie să le mănânce nici el, nici cei care erau cu el, decât doar numai preoții? 5 Sau nu ați citit în Lege că în zi de sâmbătă preoții încalcă sâmbăta în templu și sunt nevinovați? 6 Dar eu vă spun că aici este unula mai mare decât templul! 7 Dacă ați fi înțeles ce înseamnă: Îndurare vreau și nu jertfă, nu i-ați fi condamnat pe cei nevinovați. 8 Căci Fiul Omului este stăpânul sâmbetei".

Vindecarea omului cu mâna paralizată
(Mc 3,1-6; Lc 6,6-11)
    9 Atunci, plecând de acolo, a venit la sinagoga lor. 10 Și iată, un om avea o mână paralizatăb. Dar ei, ca să-l poată acuza, l-au întrebat: "Este permis să vindeci în zi de sâmbătă?" 11 El însă le-a spus: "Care om dintre voi, dacă are o singură oaie și aceasta cade în groapă într-o zi de sâmbătă, nu o ia și o scoate? 12 Dar un om valorează mai mult decât o oaie! Prin urmare este permis să faci bine în zi de sâmbătă". 13 Atunci a zis omului: "Întinde-ți mâna". El a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. 14 Fariseii au ieșit și au ținut sfat împotriva lui ca să-l dea la moarte.

Isus, slujitorul lui Iahve
    15 Dar Isus, știind aceasta, a plecat de acolo. Mulțic l-au urmat, iar el i-a vindecat pe toți 16 și le poruncea să nu-l facă cunoscut, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
18     Iată servitorul meu pe care l-am ales,
    iubitul meu,
    în care sufletul meu își află bucuria!
    Voi pune Duhul meu peste el
    și el va vesti popoarelor dreptatea.

19     Nu se va certa, nici nu va striga
    și nici nu va auzi cineva glasul lui prin piețe.

20     Trestia frântă nu o va strivi,
    iar fitilul care fumegă nu-l va stinge
    până ce nu va duce dreptatea la victorie
,
21     iar popoarele își vor pune speranța în numele lui.

Isus și Beelzebul
(Mc 3,20-30; Lc 11,14-23)
    22 Atunci i-a fost adus un posedat de diavol, orb și mut, iar el l-a vindecat așa încât mutul vorbea și vedea. 23 Toate mulțimile erau cuprinse de uimire și spuneau: "Oare nu este acesta fiul lui David?" 24 Dar fariseii, când au auzit, spuneau: "Acesta nu scoate diavolii decât cu Beelzebul, căpetenia diavolilor!" 25 Cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăție dezbinată în ea însăși, se ruinează și orice cetate sau casă dezbinată în sine, nu va dăinui. 26 Iar dacă Satana îl alungă pe Satana, se dezbină în el însuși; așadar, cum va dăinui împărăția lui? 27 Și dacă eu scot diavolii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. 28 Dar dacă eu scot diavolii cu Duhul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat la voi.
    29 Sau cum ar putea cineva să intre în casa unui [om] puternic și să-i ia bunuriled, dacă nu l-ar lega mai întâi pe cel puternic? Într-adevăr, numai atunci îi va prăda casa.
    30 Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. 31 De aceea vă spun, toate păcatele și blasfemiile vor fi iertate oamenilor, însă blasfemia împotriva Duhului nu va fi iertată. 32 Și dacă cineva ar spune un cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar dacă ar vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în lumea aceasta, nici în cea care va veni.

Pomul și roadele sale
(Lc 6,43-45)
    33 Sau admiteție că pomul este bun și fructul său este bun, sau admiteți că pomul este rău și fructul său este rău: căci pomul se cunoaște după fructul său. 34 Pui de vipere, cum puteți rosti ceva bun, atunci când voi sunteți răi? Căci gura vorbește din prisosul inimii. 35 Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul său bun, iar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul său rău.
    36 Vă spun, așadar, în ziua judecății oamenii vor da cont de orice cuvânt nelalocul lui pe care l-ar fi spus. 37 Căci după cuvintele tale vei fi îndreptățit și după cuvintele tale vei fi condamnat".
Semnul lui Iona
(Mc 8,11-12; Lc 11,29-32)
    38 Atunci unii dintre cărturari și farisei i-au spus: "Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine". 39 Dar el le-a răspuns: "Această generație rea și adulterăf cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul: 40 așa cum Iona a fost trei zile și trei nopți în burta peștelui, tot așa Fiul Omului va fi trei zile și trei nopți în sânul pământului. 41 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și iată aici unul mai mare decât Iona. 42 Regina din Sudg se va ridica la judecată cu generația aceasta și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată aici unul mai mare decât Solomon.

Revenirea duhului necurat
(Lc 11,24-26)
    43 Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apăh căutând odihnă, dar nu o găsește. 44 Atunci își spune: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit». Venind, o găsește nelocuită, măturată și pusă în ordine. 45 Atunci merge și aduce cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo; iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi. Așa va fi și cu această generație rea".


Mama și frații lui Isus
(Mc 3,31-35; Lc 8,19-21)
    46 Pe când mai vorbea încă mulțimilor, iată că mama și frații luii stăteau afară, căutând să-i vorbească. 47 Atunci i-a spus cineva: "Iată, mama și frații tăi stau afară și vor să-ți vorbească "j. 48 Dar el i-a răspuns celui care îi vorbise: "Cine este mama mea și cine sunt frații mei?" 49 Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea și frații mei! 50 Căci oricine face voința Tatălui meu din ceruri acela îmi este și frate și soră și mamă".

Note de subsol


a Lit.: ceva (neutru).
b Lit.: uscată.
c Unele manuscrise au: mulțimi numeroase, altele: mulți din popor.
d Lit.: vasele.
e Lit.: sau faceți.
f În VT relația dintre Dumnezeu și poporul său este deseori descrisă ca o legătură de iubire dintre mire și mireasă: Os 1-3, Ier 2,2 și Is 54,4-8. Orice încălcare a legământului încheiat cu Dumnezeu este numită adulter (Ier 2,20; 31,3; Ez 16,1-43).
g Sudul Arabiei, numită și Sheba (1Rg 10,1-13).
h Credința populară foarte veche că diavolii ar locui în pustiu apare în Mesopotamia antică și se găsește și în unele texte din Sfânta Scriptură (Is 34,14; Ap 18,2). Aceștia însă preferă să locuiască printre oameni. De aceea cel din parabolă nu-și găsește odihna în altă parte și se întoarce.
i Expresia frații lui Isus a fost interpretată încă din primele secole creștine în trei feluri: A. "Frații lui Isus" ar fi frați de sânge ai lui Isus, el fiind "primul născut". Dar: 1) în familia ebraică femeia nu are autoritate: ea este supusă tatălui sau soțului său, iar după moartea acestuia, fiilor adulți. Totuși aici Maria este menționată ca reprezentantă a familei; 2) când sfânta familie merge în pelerinaj la templu, nu sunt menționați alți copii; dacă ar fi avut alții, aceștia ar fi rămas împreună cu Maria acasă; 3) niciodată în NT nu se vorbește despre alți fii ai Mariei. Faptul că Isus este numit primul născut, nu înseamnă că Maria ar mai fi avut fii: termenul mai este folosit în Col 1,15 unde Isus este numit "primul născut al Tatălui". Or, Dumnezeu Tatăl nu are alți fii; oamenii sunt doar creați de el, nu născuți. B. "Frații lui Isus" ar fi fost frați vitregi ai lui Isus, copii ai lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Dar: 1) această interpretare nu are o bază istorică: ea se inspiră din literatura apocrifă (Protoevanghelia lui Iacob); 2) acești "frați" nu sunt menționați în relatarea pelerinajului la templu; 3) genealogiile (Mt 1,1-16; Lc 3,23-38) îl prezintă pe Isus ca moștenitor al promisiunilor mesianice, prin Iosif; dacă Iosif ar fi avut alți fii dintr-o căsătorie anterioară, unul dintre ei ar fi trebuit să fie moștenitorul liniei mesianice. C. În vocabularul ebraic și aramaic nu există un cuvânt pentru a descrie rudenia apropiată (văr, cumnat) folosindu-se cuvântul "frate": Abraham îl numește pe nepotul său Lot "frate" (Gen 13,8; 14,14.16); Laban, unchiul lui Iacob, îl numește pe acesta frate (Gen 29,12.15). VT conține atât în textul ebraic cât și în traducerea greacă a LXX multe astfel de exemple. Pentru a specifica gradul de rudenie, într-un document juridic, de exemplu, pentru noțiunea de văr se scrie: "Fiul fratelui tatălui..." (Lev 10,4).
j Multe manuscrise omit v. 47.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire