pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Fariseii și obiceiurile din bătrâni
(Mc 7,1-23)

151 Atunci au venit la Isus unii farisei și cărturari de la Ierusalim și i-au spus: 2 "De ce discipolii tăi calcă obiceiurile din bătrâni? Pentru ce nu-și spală mâinile când mănâncă?" 3 El le-a răspuns: "Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu din cauza tradiției voastre? 4 Căci Dumnezeu a spus: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine vorbește de rău pe tatăl său și pe mama sa, să fie dat la moarte. 5 Voi însă spuneți: «Dacă cineva îi zice tatălui sau mamei: ceea ce ți se cuvine de la mine este ofertă sacră»a, 6 acela este scutit să-i cinstească pe tatăl său și pe mama sab. Astfel ați desființat cuvântul lui Dumnezeu pentru tradiția voastră.
    7 Ipocriților! Bine a profetizat despre voi Isaia când spune:
8     Acest popor mă cinstește cu buzele,
    însă inima lor este departe de mine.

9     În zadar mă cinstesc
    propunând învățături
    care sunt doar porunci ale oamenilor
".
    10 Și chemând mulțimea le-a spus: "Ascultați și înțelegeți! 11 Nu ceea ce intră în gură îl face pe om impur, dar ceea ce iese din gură, aceea îl face pe om impur". 12 Atunci s-au apropiat discipolii și i-au spus: "Știi că fariseii, ascultând cuvântul acesta, s-au scandalizat?" 13 El le-a răspuns: "Orice plantă pe care n-a plantat-o Tatăl meu ceresc va fi smulsă din rădăcini. 14 Lăsați-i, ei sunt călăuze oarbe pentru orbic. Iar dacă un orb călăuzește un alt orb, amândoi cad în groapă".
    15 Atunci Petru, luând cuvântul, i-a zis: "Explică-ne parabola aceasta"d. 16 El însă a zis: "Deci nici voi nu pricepeți? 17 Nu înțelegeți că tot ceea ce intră în gură, merge în stomac și este eliminat în loc ascuns? 18 Însă ceea ce iese din gură vine din inimă și aceea îl face pe om impur. 19 Căci din inima omului ies: gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile false, blasfemiile. 20 Acestea îl fac pe om impur, însă a mânca cu mâinile nespălatee nu-l face pe om impur".

Vindecarea fiicei unei canaaneence
(Mc 7,24-30)
    21 Plecând de acolo, Isus s-a retras în părțile Tirului și Sidonului 22 și iată, o femeie canaaneanăf a ieșit din ținuturile acelea și a strigat: "Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este chinuită cumplit de diavol". 23 Dar el nu i-a răspuns nici un cuvânt. Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: "Trimite-o pentru că strigă în urma noastră". 24 El a răspuns: "Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel". 25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui și a spus: "Doamne, ajută-mă!" 26 El a răspuns: "Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci la căței". 27 Dar ea i-a spus: "Da, Doamne, dar și cățeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!" 28 Atunci Isus i-a răspuns: "O, femeie, mare este credința ta! Să fie cum vrei tu". Și, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.

Alte vindecări
    29 Isus a plecat de acolo și a trecut de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe un munte și s-a așezat acolo. 30 Veneau la el mari mulțimi având cu ele șchiopi, orbi, invalizi, surdomuți și mulți alții pe care îi puneau la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 31 așa încât uimea mulțimea care vedea muții vorbind, invalizii sănătoși, șchiopii mergând și orbii văzând. Și îl preamăreau pe Dumnezeul lui Israel.

A doua înmulțire a pâinilor
(Mc 8,1-10)
    32 Chemându-i pe discipolii săi, Isus le-a zis: "Mi-e milă de mulțime, pentru că stau cu mine deja de trei zile și nu au ce să mănânce. Și nu vreau să-i trimit flămânzi ca nu cumva să leșine pe drum". 33 Discipolii i-au spus: "De unde să luăm în pustiu atâtea pâini încât să se hrănească atâta mulțime?" 34 Dar Isus le-a zis: "Câte pâini aveți"? Ei au răspuns: "Șapte și câțiva peștișori". 35 Atunci a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. 36 A luat cele șapte pâini și peștii și, după ce a mulțumit, le-a frânt și le-a dat discipolilor, iar discipolii mulțimilor. 37 Au mâncat toți și s-au săturat, iar din bucățile rămase au strâns șapte coșuri pline. 38 Iar cei care au mâncat erau patru mii de bărbați, în afară de femei și copii. 39 După ce a dat drumul mulțimilor, s-a urcat în barcă și a venit în ținutul Magadang.

Note de subsol


a La evrei, la fel ca în multe alte religii, darul oferit divinității fie pentru jertfă, fie ca donație pentru cult, era considerat tabu, făcându-l impur pe cel care se atinge de el. Jurământul cunoscut la evrei sub numele de corban prin care cineva promitea oferirea propriei averi templului, era o practică destul de târzie și nu a fost încurajată de rabini. Isus critică aici cazurile în care acest jurământ era făcut fără intenția reală de a oferi aceste bunuri templului, ci pentru a nu-și îndeplini datoria de a-i îngriji pe părinții în vârstă.
b Unele manuscrise omit: pe mama sa.
c În unele manuscrise lipsește: pentru orbi.
d Câteva manuscrise importante omit: aceasta.
e Isus se referă la spălările rituale (Mc 7,2 în notă), nu la igiena mâinilor, care se impune de la sine.
f Țara Canaan era constituită din Siria-Fenicia și Palestina. După intrarea evreilor sub conducerea lui Iosue, populația canaaneană a supraviețuit în nordul Palestinei și în ținutul Tirului și Sidonului, fiind totdeauna un pericol pentru credința monoteistă a evreilor.
g Există o oscilație în manuscrise cu privire la numele acestei localități: Magadan, Maghedan, Maghedal, Magdalan și Magdala. Localitate necunoscută. Astăzi se identifică în mod obișnuit cu localitatea Magdala la 5 km nord de orașul Tiberiada, pe malul vestic al lacului Genezaret.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire