pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ȘI IERUSALIM


Căsătoria și divorțul
(Mc 10,1-12)

191 Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținuturile Iudeii, dincolo de Iordan. 2 Mulțimi mari îl urmau, iar el le vindeca acolo.
    3 Au venit la el unii farisei și, ca să-l pună la încercare, i-au zis: "Îi este permis unui bărbat să-și lase femeia pentru orice motiv?" 4 El le-a răspuns: "Nu ați citit că de la început Creatorul i-a făcut bărbat și femeie? 5 și a zis: De aceea omul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui și cei doi vor fi un singur trup 6 astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă". 7 Ei i-au zis: "Atunci de ce Moise a poruncit să i se dea act de despărțire și s-o lase?" 8 El le-a spus: "Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise să vă lăsați soțiile. De la început însă nu a fost așa. 9 Dar eu vă spun: Cine își lasă femeia, în afară de desfrânarea, și se căsătorește cu alta, comite adulter"b.

Despre celibat
    10 Discipolii i-au zis: "Dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și femeia, este mai bine să nu se căsătorească"c. 11 Dar el le-a zis: "Nu toți înțeleg cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat. 12 Există eunuci care s-au născut astfel din sânul mamei lor, există eunuci care au fost făcuți astfel de oameni și există eunuci care s-au făcut ei înșiși astfel pentru împărăția cerurilord. Cine poate înțelege, să înțeleagă!"e

Isus și copiii
(Mc 10,13-16; Lc 18,15-17)
    13 Atunci i s-au adus copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar discipolii îi mustrau. 14 Însă Isus le-a zis: "Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei". 15 Și după ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.

Tânărul bogat
(Mc 10,17-31; Lc 18,18-30)
    16 Și iată că a venit un om la el și i-a zis: "Învățătorule, ce lucru bun trebuie să fac ca să am viața veșnică?" 17 El i-a răspuns: "De ce mă întrebi despre ceea ce este bun? Unul este Cel Bun;f dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile!" 18 L-a întrebat: "Care?" Atunci Isus i-a zis: "Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! 19 Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta! și: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!" 20 Tânărul i-a zis: "Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipsește?" 21 Isus i-a zis: "Dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!" 22 Când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat întristat pentru că avea multe bogății.
    23 Atunci Isus le-a spus discipolilor săi: "Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. 24 Din nou vă spun: mai ușor este ca o cămilăg să treacă prin urechea acului, decât ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu".
    25 Când au auzit discipolii, au rămas foarte nedumeriți și spuneau: "Atunci cine se poate mântui?" 26 Privindu-i, Isus le-a spus: "Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile".
    27 Atunci Petru a luat cuvântul și a zis: "Iată, noi am lăsat toate și te-am urmat, deci care va fi partea noastră?" 28 Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi care m-ați urmat, la reînnoireah tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul măririi sale, veți sta și voi pe douăsprezece tronuri ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Și oricine va fi părăsit case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soției, sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. 30 Și mulți dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii [vor fi] primii.

Note de subsol


a Unele manuscrise, acordându-se probabil cu Mt 5,32, au: în afară de caz de desfrânare, o face să comită adulter. Pentru interpretare vezi n. Mt 5,32.
b Manuscrise importante adaugă: Și cine se însoară cu una lăsată comite adulter.
c Reacția spontană și aparent pesimistă a discipolilor cu privire la căsătorie, demonstrează în mod clar că învățătura lui Isus nu oferă posibilitatea divorțului, nici măcar în caz de infidelitate a unuia dintre soți, așa cum interpretează unii în mod greșit.
d În mentalitatea poporului evreu, căsătoria era o datorie religioasă (cf. Gen 1,28) pentru perpetuarea poporului lui Dumnezeu, iar cine nu se căsătorea era considerat ca unul care desfigurează chipul lui Dumnezeu. Sunt totuși cunoscute unele excepții. Ieremia primește porunca lui Dumnezeu de a nu se căsători pentru a fi un semn profetic al depopulării țării (Ier 16,1-13). Esenienii, după mărturia lui Iosif Flaviu, erau celibatari. Învățătura lui Isus despre celibat, "cei care se fac ei înșiși eunuci pentru împărăția cerurilor", care este greu de înțeles în afara unui dar special al lui Dumnezeu, nu e o critică adusă căsătoriei, ci o excepție escatologică: prioritatea împărăției cerurilor îi determină pe unii oameni să nu se căsătorească.
e Prin această expresie specifică literaturii sapiențiale, Isus arată că vrea nu doar să explice conținutul și motivația celibatului, ci face o invitație către cei care pot să o înțeleagă, să o practice.
f Unele manuscrise adaugă: Dumnezeu.
g Vezi n. Lc 18,25.
h Termenul indică reînnoirea mesianică cu care va fi inaugurat timpul mântuirii (Is 7,21-22; Ez 40,48; 2Pt 3,10-13).
i Câteva manuscrise omit: sau soție.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire