pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Vizita magilor

21 După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeiia, în zilele regelui Irodb, iată că au ajuns la Ierusalim niște magic din Răsărit 2 și întrebau: "Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steauad lui la răsărit și am venit să ne închinăm lui". 3 Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. 4 Atunci i-a adunat pe toți arhiereii și cărturarii poporuluie și a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 5 Ei i-au spus: "În Betleemul lui Iuda, căci așa este scris de profet:
6     Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda,
    nicidecum nu ești cea mai mică
    dintre cetățile de seamă ale lui Iuda;
    căci din tine va ieși stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel
".
    7 Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. 8 Și trimițându-i la Betleem, le-a spus: "Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți fi găsit, înștiințați-mă și pe mine ca să merg și eu să mă închin lui". 9 După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit, mergea înaintea lor, până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. 10 Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. 11 Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământf, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și smirnă. 12 După ce au fost înștiințați în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor.

Fuga în Egipt
    13 După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă". 14 Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt. 15 A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu.

Uciderea copiilor nevinovați
    16 Atunci Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în josg, după timpul pe care îl aflase de la magi. 17 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia:
18     Un țipăt s-a auzit în Ramah.
    Plângere și tânguire
mare.
    Rahela își plânge copiii
    și nu vrea să fie mângâiată,
    pentru că nu mai sunt
.

Întoarcerea din Egipt
    19 După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif în Egipt 20 și i-a spus: "Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului". 21 El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. 22 Auzind că Arhelaui domnea în Iudeea în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile Galileii 23 și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaretj, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: "Se va chema Nazarinean"k.

Note de subsol


a Localitate la 9 km sud de Ierusalim, cetatea de origine a lui David. În ebraică Beth lehem înseamnă "Casa pâinii". Este numit de evanghelist "al Iudeii" pentru a se deosebi de alte localități cu același nume (Ios 19,15). Faptul că Isus se naște la Betleem îi conferă demnitatea mesianică profetizată de Natan (2Sam 7).
b Irod cel Mare, fiul lui Antipater, majordomul lui Ioan Hircan al II-lea, numit strateg al Galileii în 47 î.C., ridicat la rangul de tetrarh și apoi rege al Iudeii de către Senatul roman în 40 î.C., s-a stabilit la Ierusalim în anul 37 î.C. Dictator sângeros, pe lângă copiii mamelor din Betleem, și-a ucis soția și doi fii, iar la moartea lui a poruncit să fie uciși toți funcționarii ca să fie totuși cineva întristat de moartea lui. Politician abil și megaloman (și-a construit mai multe palate și fortărețe), a renovat și extins templul. A murit în anul 4 î.C. Așadar, nașterea lui Isus nu poate coincide cu primul an al erei creștine (așa cum a fost ea calculată în mod greșit de Dionisiu cel Mic în sec. al VI-lea), ci trebuie dată înapoi, în anul 5 î.C.
c Cunoscuți deja în VT (Ier 39,3), magii sunt membrii unei caste preoțești din Persia și astrologi. Contextul nu ne permite să precizăm cu certitudine nici numărul, nici numele și nici rangul lor. Tradiția creștină îi consideră regi, în număr de 3 (după darurile oferite) și îi numește Gaspar, Melchior și Baltazar.
d În Orientul antic, steaua era semnul unui zeu sau al unui rege divinizat. Matei a păstrat tradiția referitoare la o stea pentru a scoate în evidență calitatea regală și divină a lui Mesia. Tradiția rabinică interpretează profeția lui Balaam din Num 24,10 în sens mesianic. Astfel steaua care apare la nașterea lui Isus este un semn din partea lui Dumnezeu că s-au împlinit timpurile mesianice.
e Gruparea arhiereilor era formată din toți cei care au ocupat funcția de mare preot împreună cu capii celor 24 de grupuri de preoți. Cărturarii erau cunoscătorii și interpreții Legii și ai tradițiilor ebraice.
f Popoarele orientale își exprimau reverența în patru feluri: 1) îndoirea simplă a genunchilor; 2) îndoirea genunchilor și întinderea mâinilor; 3) închinarea cu fruntea la pământ; 4) prosternarea - întinderea cu fața la pământ în semn de supunere totală.
g Betleemul număra în vremea aceea aproximativ 1.000 de locuitori, deci copiii uciși de Irod nu puteau fi mai mulți de 25-30. Tradiția etiopiano-bizantină vorbește de 144.000, dar numărul este simbolic, după Ap 14,1.
h Rama - localitate la aproximativ 10 km nord de Ierusalim, punct de adunare a prizonierilor evrei destinați deportării în Babilon (Ier 40,1-4). După 1Sam 10,2, la Rama a fost înmormântată Rahela. Într-o viziune poetică, profetul Ieremia (31,15) descrie plânsul Rahelei (soția lui Iacob și mama lui Iosif și a lui Beniamin) care își vede urmașii plecând în exil din Rama.
i Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, a fost rege în Iudeea și Samaria între anii 4 î.C. și 6 d.C. Tiran crud ca și tatăl său, a fost depus și exilat în Galia de către romani din cauza teroarei pe care o instituise în regatul său.
j O mică localitate din Galileea situată într-o zonă muntoasă la aproximativ 30 km vest de lacul Genezaret și 10 km nord-vest de muntele Tabor. Numele ei vine din ebraică și înseamnă "vlăstar", din cauza vegetației bogate, sau "foișor", din cauza așezării ei pe o colină de pe care se poate vedea toată valea Esdrelon. Azi se numește An-Nasra, are aproximativ 40.000 de locuitori, în mare parte arabi.
k Semnificația cuvântului e greu de stabilit. Dacă îl corelăm cu Jud 13,5.7 sensul este "consacrat lui Dumnezeu" (în ebraică nazír). Dacă îl corelăm cu Is 11,1 sensul este "mlădiță" (în ebraică nețer). În orice caz este o aluzie ori la Nazaret, unde va locui Isus, ori la titlul care i se va da: Nazarineanul.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire