pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Intrarea lui Isus în Ierusalim
(Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-16)

211 Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghea, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli 2 spunându-le: "Mergeți în satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgărițăb legată și cu ea un mânz. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. 3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»". 4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
5     Spuneți fiicei Sionului:
    Iată regele tău vine la tine blând,
    așezat pe o măgăriță și pe un mânz,
    puiul unui animal de povară
c.
6 Discipolii s-au dus și au făcut după cum le-a poruncit Isus. 7 Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el s-a așezat deasupra. 8 Atunci mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9 Mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau:
    "Osana!d Fiul lui David!
    Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
    Osana
în înaltul cerurilor!"
10 Când a intrat el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: "Cine este acesta?" 11 Iar mulțimile spuneau: "Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii".

Alungarea vânzătorilor din templu
(Mc 11,15-18; Lc 19,45-48; In 2,13-22)
    12 Apoi Isus a intrat în templue și a început să-i alunge pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei. 13 Și le spunea: "Este scris:
    Casa mea se va numi casă de rugăciune.
    Voi însă o faceți peștera tâlharilor".
    14 Atunci orbi și șchiopi s-au apropiat de el, în templu, iar el i-a vindecat. 15 Dar arhiereii și cărturarii, văzând minunile pe care le-a făcut și pe copiii care strigau în templu: "Osana, Fiului lui David!", au fost cuprinși de indignare 16 și i-au spus: "Auzi ce zic aceștia?" Dar Isus le-a spus: "Da! Nu ați citit niciodată: Din gura copiilor și a sugarilor ți-ai pregătit laudă?" 17 Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, spre Betaniaf și a rămas acolo peste noapte.

Smochinul blestemat
(Mc 11,12-14.20-24)
    18 Dis-de-dimineață, când se întorcea în cetate, îi era foame 19 și, văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar negăsind nimic în el, decât frunze, i-a zis: "Să nu mai dai rod în veci!", iar smochinul s-a uscat imediat. 20 Când au văzut discipolii, au fost cuprinși de uimire și spuneau: "Cum de s-a uscat smochinul așa dintr-o dată?" 21 Atunci Isus le-a răspuns: "Adevăr vă spun, dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, ați face nu numai ceea ce s-a întâmplat cu smochinul, ci chiar de ați spune acestui munte: «Ridică-te și aruncă-te în mare», așa va fi. 22 Și tot ce veți cere cu credință în rugăciune, veți primi".

Autoritatea lui Isus
(Mc 11,27-33; Lc 20,1-8)
    23 După ce a intrat în templu, în timp ce învăța, s-au apropiat de el arhiereii și mai-marii poporului și i-au spus: "Cu ce autoritate faci acestea și cine ți-a dat această autoritate?" 24 Dar Isus le-a răspuns: "Vă voi întreba și eu un lucru. Dacă îmi veți răspunde, vă voi spune și eu cu ce autoritate fac acestea. 25 Botezul lui Ioan de unde era: din cer sau de la oameni?" Dar ei discutau între ei: "Dacă spunem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce nu ați crezut în el?» 26 Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de popor pentru că toți îl consideră pe Ioan ca profet". 27 Și i-au răspuns lui Isus: "Nu știm". Atunci el le-a zis: "Nici eu nu vă spun cu ce autoritate fac acestea.

Parabola celor doi fii
    28 Ce părere aveți? Un om avea doi fii. A venit la primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie». 29 g El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. 30 A venit apoi la celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?" I-au spus: "Primul". Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. 32 Căci Ioan a venit la voi pe calea dreptății, dar nu l-ați crezut, însă vameșii și desfrânatele l-au crezut. Voi însă deși ați văzut, nici măcar după aceea nu v-ați convertit și nu l-ați crezut.

Parabola viticultorilor ucigași
(Mc 12,1-12; Lc 20,9-19)
    33 Ascultați o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. 34 Când s-a apropiat timpul culesuluih, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. 35 Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. 37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». 38 Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui». 39 Prinzându-l, l-au scos afară din vie și l-au ucis. 40 Așadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?" 41 I-au zis: "Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit".
    42 Isus le-a zis: "N-ați citit niciodată în Scripturi:
    Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
    aceasta a devenit piatră unghiulară
;i
    Domnul a făcut acest lucru
    și este minunat în ochii noștri
?
43 De aceea vă spun: Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui popor care va aduce roadele cuvenitej. 44 k Și cine va cădea pe această piatră, se va zdrobi, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi".
    45 Arhiereii și fariseii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei 46 și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi pentru că ele îl considerau profet.

Note de subsol


a Betfaghe (aram.) = casa smochinelor necoapte. Este un sat așezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor. Actualmente se numește Keh-et-Tur.
b Măgărița era în VT (Jud 5,10) animalul de călărie folosit de conducători în timp de pace. Pentru războaie foloseau caii. În continuarea textului din Zaharia, pe care-l citează Matei, profetul anunță timpul mesianic când Dumnezeu va distruge carele de război ale lui Efraim și caii Ierusalimului. Aclamația: "Osana Fiului lui David" și gestul intrării în Ierusalim pe o măgăriță înseamnă că Isus este mesia și rege.
c Lit.: puiul celui de sub jug.
d Osana este transcrierea cuvântului ebraic hoshia-na care literar înseamnă "ajută-mă, te rog", "salvează-mă", "mântuiește-mă". Inițial era un strigăt de implorare, dar cu timpul a devenit o expresie de bucurie și așteptare mesianică.
e Multe manuscrise adaugă: lui Dumnezeu.
f Lit.: Beth-hini = casa curmalelor sau Bet`anyya = casa lui Anania (casa tristeții). Este numele unui sat așezat pe partea orientală a Muntelui Măslinilor, la 3 km de Ierusalim pe vechiul drum spre Ierihon. Este satul lui Lazăr și al surorilor lui: Marta și Maria.
g Există două variante textuale pentru v. 29-31. Cea din textul de mai sus este cea mai bine atestată. A doua variantă este: "El i-a răspuns: «Eu mă duc, Doamne», dar nu s-a dus. A venit apoi la cel de-al doilea și i-a spus la fel. El i-a răspuns: «Nu vreau!», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voința tatălui?" I-au spus: "Ultimul".
h Lit.: roadelor.
i Lit.: capul unghiului. Expresia luată din Ps 118,22 se referă la o piatră de dimensiuni mari folosită la colțul unui zid pentru a susține greutatea și a asigura unitatea a doi pereți. În viziunea VT, stânca Sionului, pe care a fost construit templul, a început să fie considerată piatra unghiulară a tuturor popoarelor și apoi a întregului cosmos. Simbolic, această piatră a fost identificată cu Iahve, apoi cu Israel, iar în perspectiva mesianică cu Mesia. Aici Isus însuși se identifică cu piatra unghiulară.
j Lit.: care face roadele ei.
k În multe manuscrise lipsește v. 44.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire