pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


II. PREGĂTIREA ACTIVITĂȚII PUBLICE
A LUI ISUS


Predica lui Ioan Botezătorul
(Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

31 În zilele acelea a apărut Ioan în Deșertul Iudeiia predicând: 2 "Convertiți-văb, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor!" 3 Acesta este cel vestit de Isaia profetul, care spune:
    Glasul celui care strigă în pustiu:
    Pregătiți calea Domnului,
    faceți drepte cărările
lui!
4 Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. 5 Și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeea și din tot ținutul Iordanuluic 6 și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordand.
    7 Văzând că la botezul lui veneau mulți dintre farisei și saduceie, le spunea: "Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? 8 Faceți deci rod vrednic de pocăință. 9 Să nu credeți că puteți spune: «Îl avem de tată pe Abraham» pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. 10 Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. 11 Eu vă botez cu apă, spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. 12 El are în mână lopata de vânturat și va curăța aria: grâul îl va aduna în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge".

Botezul lui Isus
(Mc 1,9-11; Lc 3,21-22)
    13 Atunci a sosit Isus din Galileeaf la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: "Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?" 15 Însă Isus i-a răspuns: "Lasă acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea". Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieșit îndată din apă. Și iată că s-au deschis cerurileg și l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind deasupra lui. 17 Și iată, un glas din ceruri spunea: "Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea".

Note de subsol


a Regiunea pietroasă și lipsită de vegetație situată între Marea Moartă și Podișul Central al Iudeii, între Ierusalim (și Betleem) și ținutul Negheb.
b Verbul grec metanoein indică o radicală întoarcere la Dumnezeu, schimbarea mentalității și a modului de a trăi și nu doar fapte de pocăință exterioare.
c Lit.: Atunci Ierusalimul, toată Iudeea și tot ținutul Iordanului veneau la el.
d Iordanul este cel mai important râu din Palestina. Izvorăște de la poalele muntelui Hermon, de la o altitudine de 563 m. La 37 km de la izvor, formează lacul Genezaret și se varsă apoi în Marea Moartă la 400 m sub nivelul Mării Mediterane. Lungimea lui în linie dreaptă este de 130 km, dar, din cauza traseului întortocheat, lungimea reală depășește 300 km.
e Fariseii erau o grupare religioasă care profesa atașament necondiționat față de legea mozaică și de tradițiile strămoșești, excluzând orice raport cu lumea greco-romană. Etimologic "fariseu" = pus deoparte. În Evanghelie ei sunt prezentați ca având o religiozitate formalistă, golită de conținut. Saduceii constituiau altă grupare politico-religioasă care provenea din familia marelui preot Țadoc. Aveau idei liberale, erau favorabili culturii elenistice și colaborau cu autoritățile romane. Refuzau valoarea tradiției, nu admiteau învierea și nici răsplata de după moarte. Din această cauză morala lor era laxistă.
f Galileea este regiunea de nord a Palestinei, care se situa între Liban la nord și câmpia Esdrelon la sud (75 km), lacul Genezaret și Iordan la est și Marea Mediterană la vest (45 km).
g Lit.: pentru el.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire