pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Ispitirea lui Isus
(Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)

41 Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. 2 După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă i s-a făcut foame. 3 Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini". 4 Dar el i-a răspuns: "Este scris:
    Nu numai cu pâine va trăi omul,
    ci și cu tot cuvântul
    care iese din gura lui Dumnezeu
".
5 Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a așezat pe coama templului 6 și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris:
    Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine
    și te vor ține pe mâini
    ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră
".
7 Isus i-a zis: "Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău". 8 Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și măreția lor 9 și i-a spus: "Îți voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora". 10 Atunci Isus i-a spus: "Pleacă, Satană! Căci este scris:
    Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora
    și
numai lui îi vei sluji".
11 Atunci diavolul l-a lăsat. Și iată că veneau îngeri și îi slujeau.

Isus la Cafarnaum
(Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)
    12 Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea. 13 Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaumaa, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, 14 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia:
15     Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali,
    pe drumul spre mare, dincolo de Iordan,
    Galileea păgânilor!
b
16     Poporul care zăcea în întuneric
    a văzut o lumină mare,
    iar celor care locuiau
    în ținutul întunecos al morții,
    le-a răsărit o lumină
.
    17 De atunci a început Isus să predice și să spună: "Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor".

Chemarea primilor discipoli
(Mc 1,16-20; Lc 5,1-11)
    18 Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari, 19 și le-a spus: "Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!" 20 Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. 21 Plecând de acolo, a văzut alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-și năvoadele, și i-a chemat. 22 Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat.

Isus învață și vindecă mulțimile
(Lc 6,17-19)
    23 El străbătea toată Galileea, învățând în sinagogilec lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor. 24 Și s-a dus vestea despre el în toată Siria. Erau aduși la el toți cei care sufereau de diferite boli și chinuri: posedați, lunatici și paralizați, iar el îi vindeca. 25 Îl urmau mulțimi numeroase din Galileea, din Decapoled, din Ierusalim și Iudeea, și de dincolo de Iordan.

Note de subsol


a Mic centru comercial situat pe malul lacului Genezaret, pe drumul principal ce lega Egiptul și marea Mediterană cu Damascul. Azi se cheamă Tel Hum, iar săpăturile arheologice au scos la iveală ruinele unei sinagogi din sec. al II-lea d.C. și ruinele unor case, între care unii cercetători cred că ar fi și casa lui Petru, peste care s-a construit recent o biserică suspendată.
b La început era locul unde s-au stabilit triburile lui Zabulon, Neftali, Așer, Isahar, dar cu timpul au pătruns multe popoare păgâne, astfel că Isaia o numește "Galileea păgânilor" (Is 8,23). După victoria Macabeilor (1Mac 5,14-23) începe să fie populată în majoritate de evrei. Cu toate acestea, fiind la graniță, rămâne deschisă contactului cu păgânii. Nu întâmplător aici se dezvoltă mișcarea naționalistă a zeloților, iar Talmudul înfierează lipsa de ortodoxie a Galileii față de Lege: "Galilee, Galilee, ura ta față de Lege te va face să fii socotită printre dușmanii credinței".
c Sinagoga este locul în care comunitatea se adună pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se ruga. Sinagogile au apărut în Babilon, în timpul exilului și în diaspora în urma distrugerii templului în 586 î.C. După reconstruirea templului, au rămas, ba chiar s-au răspândit și mai mult, ca loc de inițiere religioasă. Orice evreu matur era obligat, de sărbătoarea Paștelui, să meargă la templul din Ierusalim. În celelalte zile de sărbătoare și în ziua Domnului (sâmbăta) evreii se adunau la sinagogă.
d Lit.: Regiunea celor zece cetăți. Este o confederație instituită de Pompei în partea estică a Iordanului, la nord-est de Pereea. Locuitorii erau în majoritate păgâni.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire