pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Despre pomană

61 Aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bunea înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri.
    2 Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și pe străzi ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. 3 Tu, însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta 4 pentru ca pomana ta să fie în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

Despre rugăciune
(Lc 11,2-4)
    5 Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile piețelor ca să fie văzuți de oameni. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. 6 Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este acolo, în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. 7 Când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii, care cred că vor fi ascultați pentru vorbăria lor. 8 Așadar, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie, înainte ca să-i cereți.

Tatăl nostru
(Lc 11,2-4)
9    Voi deci așa să vă rugați:
    Tatăl nostru, care ești în ceruri,
    sfințească-se numele tău.
10     Vie împărăția ta.
    Facă-se voia ta,
    precum în cer, așa și pe pământ.
11     Pâinea noastră cea de toate zilele
    dă-ne-o nouă astăzi
12     și ne iartă nouă greșelileb noastre,
    precum și noi iertăm greșiților noștri.
13     Și nu ne duce pe noi în ispită,
    ci ne mântuiește de Cel Răuc.
14 Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta, 15 însă dacă nu-i veți ierta pe oamenid, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre.

Despre post
    16 Când postiție nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele, ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun: și-au primit răsplata. 17 Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața 18 ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti.

Adevăratele comori
(Lc 12,33-34)
    19 Nu vă adunați comori pe pământ, unde moliile și rugina le distrug și unde hoții le sapă și le fură. 20 Adunați-vă comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le sapă și nu le fură. 21 Căci unde este comoara voastră acolo va fi și inima voastră.

Lumina trupului
(Lc 11,34-36)
    22 Candela trupului este ochiul. Deci dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi luminos. 23 Însă dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecos. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de adânc [va fi] întunericul!

Sau Dumnezeu, sau banul
(Lc 16,13)
    24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamoneif.

Încrederea în providență
(Lc 12,22-31)
    25 De aceea vă spun: nu vă îngrijorați pentru viața voastră: ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru: cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviți păsările cerului: nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai de preț decât ele? 27 Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuși de puțin la durata vieții sale?g 28 Iar pentru îmbrăcăminte de ce vă îngrijorați? Observați cum cresc crinii de pe câmp: nu trudesch și nu țes. 29 Totuși vă spun că nici Solomon, în toată măreția lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. 30 Așadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință? 31 Deci, nu vă îngrijorați spunând: "Ce vom mânca? Ce vom bea?" sau "Cu ce ne vom îmbrăca?" 32 Căci păgânii caută toate acestea; dar Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. 33 Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeui și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. 34 Deci nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei răutatea ei.

Note de subsol


a Lit.: să nu faceți dreptatea voastră.
b Lit.: datoriile.
c Unele manuscrise adaugă: Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Amin. Alte manuscrise adaugă numai: Amin.
d Multe manuscrise au: greșelile lor.
e Postul practicat în mod obișnuit la evrei era public și se ținea în sărbătoarea Iertării, la aniversarea distrugerii templului lui Solomon și în timpul calamităților publice: secetă, epidemii, invazia lăcustelor, război. Persoanele pioase posteau de două ori pe săptămână: luni și joi. Fariseii, deși posteau, o făceau cu ipocrizie: își puneau cenușă pe cap, își înnegreau fața, nu se spălau și se prezentau murdari și zdrențăroși ca să atragă admirația și compătimirea oamenilor. Cristos îndeamnă la un post care să fie expresia unei căințe sincere.
f Mamon este un cuvânt de origine aramaică având sensul de "ceva în care se pune încrederea". În Sir 31,8 are sensul de bogății. Și sfântul Augustin notează existența cuvântului în limba punică cu sensul de "câștig", "ban". Cristos arată incompatibilitatea dintre "a sluji lui Dumnezeu" și "a sluji bogățiilor".
g Lit.: să adauge un cot la statura sa. Termenul grec helikia înseamnă în primul rând "statură", dar aici ca și în Lc 12,25; In 9,21.23 etc., sensul este de lungimea, durata vieții. În acest context unitatea de măsură "cotul" este folosită în sens figurat. Cristos ne atrage atenția că durata vieții noastre este în mâinile lui Dumnezeu. Cu toate străduințele noastre, nu o putem lungi.
h Verbul grec kopiao este folosit pentru o muncă istovitoare. În tradiția orientală, munca manuală era mai grea pentru bărbat ("a trudi") și mai ușoară pentru femeie ("a țese lână").
i Unele manuscrise omit: lui Dumnezeu, altele au: împărăția cerurilor.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire