pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia după Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Capitolul 9

 1. Urcându-se în barcă, a trecut dincolo și a ajuns în cetatea sa.
 2. Și iată că au adus la el un paralizat care zăcea pe o targă. Iar Isus, văzând credința lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Păcatele îți sunt iertate".
 3. Atunci unii dintre cărturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!"
 4. Isus, cunoscând gândurile lor, a zis: "De ce gândiți rău în inimile voastre?
 5. Ce este mai ușor să spun: «Păcatele îți sunt iertate», sau să spun: «Ridică-te și umblă»?
 6. Dar ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ", i-a spus paralizatului: "Ridică-te, ia-ți targa și du-te la casa ta!"
 7. Atunci, ridicându-se, s-a dus acasă.
 8. Văzând aceasta, mulțimile au fost cuprinse de teamă și îl preamăreau pe Dumnezeu, care dă oamenilor o astfel de putere.
 9. Plecând de acolo, Isus a văzut un om numit Matei, stând la postul de vamă, și i-a spus: "Urmează-mă!" Ridicându-se, el l-a urmat.
 10. Și pe când stătea la masă în casă, iată că mulți vameși și păcătoși au venit și s-au așezat la masă cu Isus și cu discipolii lui.
 11. Văzând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: "De ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu vameșii și păcătoșii?"
 12. Auzindu-i, el le-a spus: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii.
 13. Așadar, mergeți și învățați ce înseamnă: Îndurare vreau și nu jertfă, căci nu am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși".
 14. Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan și i-au spus: "De ce noi și fariseii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc?"
 15. Isus le-a spus: "Pot oare nuntașii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
 16. Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; căci peticul trage din haină și ruptura devine mai mare.
 17. Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândouă se păstrează".
 18. În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt funcționar, s-a prosternat înaintea lui și i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ți mâna peste ea și va trăi".
 19. Isus s-a ridicat și a mers după el împreună cu discipolii săi.
 20. Și iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantiei,
 21. căci își spunea: "De mă voi atinge fie și numai de mantia lui, voi fi vindecată".
 22. Întorcându-se și văzând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiică, credința ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela.
 23. Ajungând Isus la casa înaltului funcționar și văzând cântăreții din fluier și mulțimea zgomotoasă,
 24. a spus: "Dați-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs.
 25. Când mulțimea a fost scoasă afară, el a intrat și a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat.
 26. Și s-a răspândit vestea aceasta în tot ținutul acela.
 27. Când a plecat de acolo, au venit după Isus doi orbi strigând: "Îndură-te de noi, Fiul lui David!"
 28. După ce a ajuns în casă, orbii s-au apropiat de el, iar Isus le-a zis: "Credeți că pot să fac aceasta?" I-au spus: "Da, Doamne!"
 29. Atunci le-a atins ochii spunând: "Să vi se facă după credința voastră!"
 30. Și li s-au deschis ochii, iar Isus le-a poruncit cu asprime: "Aveți grijă să nu afle nimeni".
 31. Dar ei, după ce au ieșit, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela.
 32. Când au plecat aceștia, iată că i-au adus un om mut, posedat de diavol.
 33. După ce diavolul a fost alungat, mutul a vorbit, iar mulțimile se mirau spunând: "Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!"
 34. Însă fariseii spuneau: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli".
 35. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință.
 36. Văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite și părăsite, ca niște oi care nu au păstor.
 37. Atunci le-a spus discipolilor săi: "Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini.
 38. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui".

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire