pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Buna Vestire
25 martie (calendarul latin)
25 martie (calendarul bizantin)

Mai înainte, conform unor cărți liturgice vechi, în părțile Apusului ziua de 25 martie era o sărbătoare a Domnului nostru Isus Cristos, amintindu-se vestirea întrupării Domnului. Chiar și astăzi, sărbătoarea este numită In Annuntiatione Domini - La vestirea Domnului, dar conținutul rugăciunilor și al textelor liturgice se referă la Preacurata Fecioară Maria. Deși documentele scrise cu slujba Bunei Vestiri sunt doar din secolul al Vl-lea, putem fi siguri că sărbătoarea este din primele veacuri ale creștinismului. Cum ar fi fost posibil ca primii creștini să nu rețină cu deosebită venerație și emoție cuvintele adresate Mariei de către îngerul Gabriel și de către verișoara ei Elisabeta? Conținutul, înțelesul Bunei Vestiri se referă în primul rând la Mesia, Mântuitorul așteptat, și în al doilea rând la legătura intimă, vitală între Mamă și Fiu, după cum reiese din cuvintele îngerului Gabriel: "Bucură-te, tu care ești plină de har; Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei... Duhul Sfânt se va coborî asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceasta, copilul sfânt care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu". Cu tot dreptul, Maria va fi numită "Maica lui Dumnezeu".

Îngerul folosește limbajul profeților din Vechiul Testament, când ei vesteau timpurile mesianice; începe prin a o invita la bucurie pe Fecioara aleasă, asigurând-o de ajutorul lui Dumnezeu în împlinirea misiunii la care a fost chemată. Dumnezeu privește cu nemărginită iubire spre Maria; Domnul este cu ea; ea a aflat har în fața celui Preaînalt, va fi fecioară și Mamă a lui Dumnezeu. Maria însăși în salutul îngerului recunoaște cuvintele profetice care premerg descoperirilor privind venirea lui Mesia. Privind credința adâncă cu care Maria se lasă încrezătoare în voia lui Dumnezeu, precum și lucrarea supranaturală vestită prin mesajul adus de înger, putem afirma că în momentul răspunsului definitiv, al cuvântului "fie" rostit de ea, în sufletul și ființa ei era deja prezent în mod real tot ceea ce avea să devină cunoscut încetul cu încetul de-a lungul întregii sale vieți, datorită legăturii cu Fiul ei divin.

"În momentul Bunei Vestiri, Maria este expresia cea mai înaltă a așteptării venirii lui Dumnezeu și a lui Mesia, așteptare ce a străbătut în continuă creștere întreg Vechiul Testament; este sinteza și punctul culminant al așteptării mesianice din partea poporului ales. Așa vede lucrurile Sfântul Luca în cântarea Magnificat - Sufletul meu preamărește pe Domnul; tot așa le-au văzut și Sfinții Părinți ai Biserici, iar teologia contemporană reia gândul lor adânc.

Datorită harului de a fi fost zămislită fără de păcatul strămoșesc, precum și faptului de a-și fi consacrat lui Dumnezeu fecioria ei, Maria a dovedit, în lumina credinței, o înțelegere și o supunere excepțional de aleasă și de delicată" (E. Schillebeeckx).

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire