pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Fecioare Maria
31 august (calendarul bizantin)

Cinstitul și plin de har Brâu al Preasfintei Fecioare Maria, care se găsește la Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos, este singura amintire prețioasă care se păstrează din viața ei pământească.

Potrivit Tradiției sacre și istoriei Bisericii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la trei zile după adormirea ei, a înviat din morți și a fost înălțată cu trupul la cer. În timp ce se înălța, ea i-a dat Sfântul său Brâu apostolului Toma. Toma și ceilalți sfinți apostoli au deschis mormântul ei și nu au aflat trupul Născătoarei de Dumnezeu. Astfel Brâul său este dovada pentru Biserică a învierii și a înălțării ei cu trupul la cer.

Sfântul Brâu, conform tradiției, a fost făcut de însăși Preasfânta Fecioară din păr de cămilă. Inițial a fost păstrat la Ierusalim, și mai apoi a fost dus la Constantinopol într-o raclă de aur, și așezat în biserica pe care împăratul Teodosie cel Tânăr o zidise în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În secolul al XII-lea, Împărăteasa Zoe, soția împăratului Leon al VI-lea cel Înțelept, din recunoștință pentru vindecarea ei miraculoasă după ce a pus pe ea cinstitul Brâu al Preacuratei Maici a lui Dumnezeu, a brodat Brâul cu fir de aur, așa cum se găsește și astăzi, dar împărțit în trei bucăți.

În urma vindecării împărătesei, Leon al VI-lea a pus cinstitul Brâu în aceeași raclă de aur, l-a pecetluit cu pecetea împărătească, și a așezat prăznuire, pentru ziua de 31 august, întru cinstea Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, în amintirea minunii săvârșite cu sfântul ei Brâu, prin darul și prin milostivirea și iubirea de oameni a Aceluia ce S-a născut dintr-însa, adică a lui Hristos Dumnezeu.

Împăratul Ioan al VI-lea Katakouzinos (1347-1355), care avea o iubire specială pentru Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos, a donat Brâul Mănăstirii. De atunci Sfântul Brâu este păstrat aici, într-o raclă de argint pe care este înfățișată Mănăstirea. Jos, în partea dreaptă a imaginii Mănăstirii, artistul l-a înfățișat pe împăratul Katakouzinos.

Sunt numeroase miracolele care s-au întâmplat până în ziua de astăzi cu Sfântul Brâu. Valoarea lui este inestimabilă deoarece este legat de Preasfânta Fecioară Maria. Același fenomen este menționat în Sfânta Scriptură când obiecte purtate de profetul Ilie și de sfinții apostoli au înfăptuit minuni, pentru că păstrau harul acestor sfinți. De aceea, Biserica acordă cult Brâului, așa cum o face și cu Preasfântul Lemn din Crucea Domnului.

Brâul preacuratului tău trup, Născătoare de Dumnezeu, bine ai voit a-l dărui poporului tău celui credincios, ca să-i fie scut și apărare împotriva vicleniei și a răutății vrășmașului celui ce de la început a fost ucigaș de suflete. Rugămu-ne ție, Stăpână binecuvântată, primește-ne pe noi, care cu dragoste facem Brâul, în jurul icoanei tale celei făcătoare de minuni și câștigă-ne din cerul cel sfânt, unde ești Împărăteasă a îngerilor, mângâiere, iertare de păcate și mare milă.

Brâul preacuratului tău trup, Preasfântă Fecioară și Maică a îndurărilor, se arată nouă, nevrednicilor, ca și o legătură de iubire între tine, Fiul tău cel preasfânt și neamul omenesc cel păcătos și îndărătnic. El ne este ca și o legătură a nădejdii și o arvună a moștenirii celor făgăduite nouă. Roagă-te, Preasfântă, Fiului tău, ca să nu ne lapede pe noi de la fața Sa în ziua cea mare și amară a judecății.

(din Brâul Maicii Domnului)

adaptare după diverse surse


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire