pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfinții Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael
29 septembrie (calendarul latin)
8 noiembrie (calendarul bizantin)
26 martie (calendarul bizantin)
13 iulie (calendarul bizantin)

Calendarul nou i-a reunit într-o singură sărbătoare pe cei trei arhangheliMihail,Gabriel și Rafael, a căror comemorare mai înainte se ținea la 29 septembrie, 24 martie și 24 octombrie. Despre existența acestor trei îngeri ne vorbește limpede Sfânta Scriptură; ne dă numele lor și arată însărcinările ce le-au fost încredințate.

Sfântul Mihail, patronul Sinagogii, este acum patronul Bisericii universale; Sfântul Gabriel este acela care a vestit Întruparea Domnului și, probabil, a fost alături de Isus în Grădina Măslinilor; Sfântul Rafael este ajutorul în călătorii. Sfântul Mihail s-a bucurat de un cult deosebit chiar din primele veacuri ale istoriei creștinismului. Împăratul Constantin a înălțat în cinstea lui o biserică pe malul european al Bosforului, iar Justinian a ridicat o alta pe malul opus. Data de 29 septembrie este data când a fost consacrată biserica dedicată Sfântului Mihail pe Via Salaria, lângă Roma.

Sărbătoarea Sfântului Mihail s-a răspândit atât în Apus, cât și în părțile de Răsărit. La Roma, s-a ridicat în cinstea lui un impunător monument pe ruinele celebrului mausoleu al împăratului Adrian, monument cunoscut sub numele de Castelul Sfântului Înger - Castel Sant Angelo. Sfântului Mihail îi este dedicat un sanctuar renumit pe Muntele Gargan, din sudul Italiei, loc vestit de pelerinaj în tot timpul Evului Mediu. Sub privirile statuii Sfântului Mihail, așezată pe fațada acestei biserici, la 8 mai 663, longobarzii au câștigat o mare victorie navală împotriva baraunilor; amintirea acestei zile și a unei apariții a Sfântului Arhanghel a constituit obiectul unei a doua sărbători, la 8 mai, care acum este transferată la 29 septembrie.

Sfântul Gabriel, "cel care stă în fața lui Dumnezeu", este mesagerul prin excelență a descoperirilor divine. Lui i-a fost încredințată vestirea nașterii Înainte-Mergătorului lui Mesia, Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei. Tot lui i-a revenit misiunea cea mai înaltă atribuită vreodată unei făpturi: vestirea întrupării Fiului lui Dumnezeu. El se bucură de o cinstire deosebită chiar și din partea mahomedanilor.

Sfântul Rafael, amintit numai într-o singură carte a Sfintei Scripturi, este îngerul care 1-a întovărășit pe tânărul Tobia în călătoria până la Ecbatana Mediei, l-a ajutat s-o ia de soție pe Sara, fiica lui Raguel și, l-a învățat ce să facă pentru a vindeca orbirea tatălui său. Pentru aceste motive, Arhanghelul Rafael este invocat pentru ajutor și ocrotire în timpul călătoriilor, pentru vindecarea bolilor de ochi și pentru pregătirea la o căsătorie fericită. Sărbătorirea lui a fost introdusă în calendar în anul 1921 și fixată la ziua de 24 octombrie, dar calendarul nou a transferat-o la 29 septembrie.

Prenumele Mihail este unul dintre cele mai răspândite nume de persoane la popoarele europene; el reproduce formula ebraică: Mi kha El = "cine este ca Dumnezeu?" (Elohim) Este folosit deseori și în forma prescurtată: Mihai; pentru femei există formele: Mihaela, Micaela, Mihelina. Toate aceste nume sunt o repetare a întrebării: "Cine este ca Dumnezeu?" și, în același timp, răspunsul subînțeles la întrebare: "Nimeni nu este asemenea lui Dumnezeu ".

Numele personal Gabriel, cu forma feminină Gabriela și cu diminutivul Gabi, provin tot din limba ebraică, având la bază numele prescurtat al lui Dumnezeu (Elohim): "El" și perfectul verbului gabar = a fost puternic; împreună înseamnă: "Dumnezeu a fost puternic". Arhanghelul Gabriel afirmă prin numele pe care îl poartă că împlinirea mesajului adus de el este opera exclusivă a puterii lui Dumnezeu, și este atât de sigură, încât se poate spune că a și fost deja realizată.

Mai puțin folosit astăzi, prenumele Rafael, format din: El = Dumnezeu și rapha = a vindeca, exprimă ideea că Dumnezeu a îndepărtat mâhnirea, durerea, boala. Arhanghelul care l-a condus pe Tobie și-a descoperit numele numai la sfârșitul călătoriei și după vindecarea minunată a orbirii bătrânului Tobia; prin numele pe care și l-a dat, atrăgea atenția că toate cele întâmplate se datorează bunătății lui Dumnezeu, și nu lui, care este o făptură a lui Dumnezeu. În limba română veche s-au folosit formele: Rafail, Răfăilă, Rafil; mai recent, prin împrumut din limba italiană, se întâlnește forma feminină: Rafaela. Se pare că mai cunoscut decât Arhanghelul Rafael este pictorul Rafaello Sanzio (1483-1520), cu tablourile sale scăldate în lumină și gingășie; Sfânta Scriptură ne arată că Arhanghelul Rafael poate să aducă lumina și gingășia nu pe pânze, ci în inimile oamenilor.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire