pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ignațiu de Antiohia (?-107)
17 octombrie (calendarul latin)

Orașul Antiohia, astăzi Antakya, în Turcia, era al treilea oraș mare al vastului imperiu roman, fiind capitala provinciei Siria. Credința creștină a fost predicată în acest oraș de către creștinii care au părăsit Ierusalimul din cauza prigoanei pornite împotriva lor cu prilejul judecării și omorârii Sfântului diacon Ștefan. Spre deosebire de alte localități, unde evanghelia era vestită numai către evrei, în Antiohia au fost primiți în sânul Bisericii și oameni de alte naționalități și religii, în deosebi greci. "Faptul a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și Barnaba a fost trimis la Antiohia. Când acesta a venit la fața locului și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îmbărbătat pe toți să rămână credincioși Domnului" (Fapte XI, 22-23). S-a format astfel o comunitate creștină puternică, al cărei prim Episcop a fost chiar Sfântul Apostol Petru.

După ce marele apostol a plecat spre Roma, capitala imperiului, pe scaunul episcopal a rămas pentru un scurt interval Episcopul Evodiu și apoi în fruntea înfloritoarei comunități din Antiohia a fost ales Ignațiu Teoforul, purtătorul de Dumnezeu, cum îi plăcea lui să se numească. Nu se cunoaște nimic despre copilăria lui, despre modul cum a devenit creștin și Episcop, dar felul în care a întâmpinat moartea ne descoperă un suflet plin de credință și dragoste față de Cristos Mântuitorul.

Pe vremea împăratului Traian (98-117), în părțile de răsărit ale imperiului s-a pornit o acțiune de prigonire a creștinilor, îndeosebi împotriva celor din marile centre. Printre primii care au fost prinși s-a numărat și Episcopul de Antiohia; el a fost condamnat "ad bestias", urmând să fie dus la Roma și aruncat înaintea fiarelor sălbatice, în circul principal, cu prilejul sărbătoririi victoriilor împăratului. Călătorind de la Antiohia la Roma, sub escortă militară, Ignațiu a scris șapte scrisori, adresate bisericilor mai însemnate din regiunea pe unde avea să treacă, Sfântului Policarp, Episcopul de Smirna și Bisericii din Roma. Aceste scrisori, păstrate cu grijă de bisericile respective și adesea citite la sfintele slujbe împreună cu scrisorile apostolice, ne dezvăluie strălucirea unui suflet extraordinar. Cuvintele sale calde, exprimând iubirea lui față de Cristos și față de Biserică, vor rămâne în amintirea tuturor generațiilor viitoare. Acela care le scrie este un mistic și un Episcop, adică un om care întruchipează prerogativele autorității și carismele spiritului, elemente ce se împletesc armonios în chemarea la unitatea vizibilă a Bisericii: "Unde este Episcopul, acolo să fie și Comunitatea, așa precum unde este Isus Cristos acolo este și Biserica Catolică", scrie el tânărului Episcop de Smirna, Sfântului Policarp. Se pare că expresiile "Biserica Catolică" și "creștinismul" sunt neologisme create de Sfântul Ignațiu.

Condus în lanțuri spre Roma, unde era așteptat de fiarele sălbatice, Sfântul Ignațiu a fost întâmpinat cu multă venerație și căldură de credincioșii comunităților din localitățile prin care trecea. Mulți îi propuneau să intervină pentru anularea pedepsei capitale; pentru acest motiv, ultimele lui scrisori, îndeosebi cea către creștinii din Roma, sunt un imn de preamărire a martiriului și o rugăciune insistentă de a nu fi împiedicat să dea și el mărturia supremă a credinței.

"Eu scriu tuturor Bisericilor și tuturor le aduc la cunoștință că voi muri cu bucurie pentru Dumnezeu, așa încât voi să nu-mi puneți piedici. Vă rog din suflet să nu arătați față de mine o bunăvoință necugetată. Lăsați-mă să fiu hrana fiarelor, prin care să pot ajunge la Dumnezeu. Sunt grâul lui Dumnezeu și prin dinții fiarelor voi fi măcinat, ca să pot deveni pâinea curată a lui Cristos. Rugați-vă pentru mine lui Cristos, ca prin aceste instrumente să fiu schimbat în ostie jertfită lui Dumnezeu... Mult mai de folos îmi este să mor în Isus Cristos decât să stăpânesc întreg pământul. Îl caut pe acela care a murit pentru noi, îl vreau pe acela care pentru noi a înviat. Aproape este pentru mine clipa nașterii. Aveți milă de mine, fraților. Nu mă opriți să ajung la viață, oprindu-mă ca eu să mor; pe mine care doresc să fiu al lui Dumnezeu nu mă extrădați lumii, și nici nu mă atrageți de partea materiei... Principele întunericului vrea sa mă răpească și să-mi frângă avântul meu spre Dumnezeu. Nimeni dintre voi care sunteți prezenți să nu-l ajute; fiți mai degrabă de partea mea și a lui Dumnezeu. Să nu vorbiți despre Isus Cristos, atâta vreme cât iubiți lumea... Să nu fiți invidioși pe mine. Chiar dacă atunci când voi fi acolo vă voi ruga altfel, să nu mă credeți, dar să dați crezare celor ce vă scriu acum. Vă scriu fiind în viată, dar dorind să mor. Iubirea mea este răstignită, și în mine nu se mai află focul iubirii de materie, doar apa vie și grăitoare care-mi spune: 'Vino la Tată!'. Nu după legea trupului v-am scris, dar după gândul lui Dumnezeu". (Din scrisoarea către creștinii din Roma).

Deși Sfântul Ignațiu ar fi voit să-și afle mormântul în pântecele unei fiare sălbatice, pentru ca, după cum se exprimă într-o scrisoare, să nu facă nimănui greutăți cu înmormântarea lui, totuși creștinii din Antiohia s-au îngrijit să obțină câteva din rămășițele lui pământești. Încă din antichitate ei au arătat și au venerat la marginea orașului mormântul "Părintelui nostru Ignațiu, purtătorul de Dumnezeu" și în ziua de 17 octombrie cinsteau în fiecare an, cu solemnitate deosebită, amintirea morții sale. Noul calendar a reținut această dată, în locul zilei de 1 februarie din calendarul vechi. Indiferent de data la care este comemorat, Sfântul Ignațiu de Antiohia rămâne o flacără nestinsă în istoria Bisericii lui Cristos.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire