pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Leonard de Noblat (?-559)
6 noiembrie (calendarul latin)

Nu departe de marele oraș francez Limoges, spre nod-est, se află o mică localitate Sfântul Leonard de Noblat; este numele unui renumit pustnic, care în prima jumătate a veacului al VI-lea și-a ales locul de retragere în pădurea din acest ținut, unde a zidit și o biserică închinată Maicii Domnului-de-sub-Arbori; el a denumit locul său de muncă și rugăciune Nobliacum, sau Noblat. În tot timpul evului mediu, spre Nobliacum (Noblat) se îndreptau pelerini din toate părțile Europei, rugându-se pentru eliberarea prizonierilor sau a celor condamnați la muncă forțată pe galerele statului sau a nobililor; în jurul bisericuței s-a ridicat cu timpul o adevărată pădure de cruci, pe care atârnau lanțuri și cătușe, depuse ca semn de mulțumire pentru libertatea redobândită. Un cronicar din vechime amintește că principele Boemond de Antiohia, cruciat căzut în mâinile «necredincioșilor» și ținut prizonier între anii 1100 și 1103, reîntorcându-se în Europa a dăruit sanctuarului din Noblat un lanț de argint, de mărimea și forma aceluia cu care a fost legat în timpul prizonieratului. Și astăzi, Sfântul pustnic Leonard este printre cei mai venerați Sfinți în Franța, Germania, Spania, Italia și chiar în Polonia; lui îi sunt ridicate peste șase sute de biserici și capele, iar numele lui apare foarte des în toponimie și folclor; el este considerat patronul prizonierilor, pentru care mijlocește harul resemnării și al tăriei sufletești, și nu rareori chiar punerea în libertate.

În contrast cu această mare răspândire a numelui și cultului său, multe din datele și faptele relatate în «Vita sancti Leonardi», operă scrisă în jurul anului 1030, nu au putut fi verificate. Se reține ca foarte probabil că era fiul unui nobil franc de pe timpul regelui Clovis, pe care l-a însoțit în lupte. Împreună cu el a fost botezat în anul 496 în catedrala din Reims, de către Sfântul Remigiu. După botez, Leonard a renunțat ia cariera militară, s-a încredințat conducerii spirituale a Sfântului Episcop de Reims și a intrat în rândul clerului. Regele ar fi voit să-i încredințeze conducerea unei Episcopii, dar nu l-a putut determina să renunțe la gândul său de a se retrage în singurătate. Singurul lucru pe care i l-a cerul fostul tovarăș de arme, a fost acela de a-i acorda și lui privilegiul pe care îl avea Episcopul Remigiu: să poată vizita nestingherit pe prizonieri și pe cei condamnați la galere, și să aibă dreptul de a pune în libertate pe cine va crede el. Regele i-a împlinit rugămintea, dăruindu-i în plus, și pădurea Pauvian de lângă Limoges, spre a-și face aici locașul de retragere și închinare. În scurtă vreme, în jurul lui Leonard au început sa se adune tineri dornici de o viață spirituală deosebită, precum și mulți dintre ocnașii și prizonierii convertiți și eliberați de el. După douăzeci de ani de pustnicie, Leonard închide liniștit ochii în mijlocul ucenicilor săi, care îi înmormântează trupul în bisericuța Maicii Domnului-de-sub-Arbori, probabil în anul 559. Bisericuța din Noblat a devenit un mare loc de pelerinaj.

* * *

Mai puțin cunoscut și folosit în onomastica româneasca, prenumele Leonard corespunde numelui personal Leonhart, din germana veche nume format din cuvintele: leo, lewo = leu, și: hart = tare, puternic Probabil că inițial a fost un supranume laudativ, cu înțelesul de: om puternic, energic, maiestuos ca un leu. Numele a devenit cunoscut și îndrăgit prin faima Sfântului pustnic Leonard, și în timpurile moderne, prin renumele marelui titan al Renașterii, Leonardo da Vinci (1452-1519). Genialul pictor florentin a transpus chipul divin al lui Cristos în culorile materiale, supuse degradării; sfinții îl transpun în faptele vieții, destinate veșniciei.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire