pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Fericita Angela din Foligno (1248-1309)
călugăriță

4 ianuarie (calendarul latin)

Biserica îi atribuie titlul de fericită și amintiră ei este cinstită la data de 4 ianuarie de către mănăstirile franciscane din localitatea Foligno-Umbria; poporul însă o numește sfântă. Angela, una dintre marile personalități mistice italiene, s-a născut în medievala cetate Foligno clin părțile Umbriei, în anul 1248. În tinerețe, asemenea contemporanei ei Margareta din Cortona, s-a complăcut într-o viață de ușurătate feminină, ducându-și existența liniștită și îndestulată într-o casă nu luxoasa dar convenabilă, alături de soțul și copiii ei. Nu au lipsit nici unele greșeli grave, culminând într-o serie de spovezi și împărtășanii sacrilege. Totuși, la vârsta de 37 de ani și-a schimbat radical modul de viață. Greu lovită prin pierderea soțului și a copiilor, în aceste împrejurări tragice a dat dovadă de o tărie sufletească mai puțin obișnuită.

Era în anul 1285, când Sf. Francisc i se arată în vis și o îndeamnă să pornească cu tot curajul pe calea desăvârșirii sufletești. Angela a intrat in ordinul al treilea franciscan, și în anul 1291 s-a legat în fața lui Dumnezeu să păstreze cele trei voturi ale vieții călugărești. A făcut apoi un pelerinaj la Assisi, pelerinaj care avea să lase o urmă adâncă în sufletul său. În timpul acestei călătorii Angela a trăit unele experiențe mistice, care au produs nedumerire și entuziasm în același timp. Martor uimit al acestora a fost și Fericitul Arnold din Foligno, rudă și duhovnic al ei; temându-se ca să nu fie fenomene datorate sugestiilor diabolice, el a obligat-o să-i destăinuiască și să-i dicteze tot ceea ce simte și se petrece în sufletul ei.

Datoria și dorința de a cunoaște adevărul în legătură cu trăirile profunde ale acestui suflet zguduit de harul divin a dat la lumină una dintre cele mai prețioase cărți despre experiențele mistice ale unui suflet favorizat de Dumnezeu în mod cu totul deosebit. Autobiografia pe care fericita Angela o dicta în dialectul umbrian era tradusă imediat într-o latină scolastică limpede. în «treizeci de pași» Angela a cuprins tot ceea ce s-a petrecut în sufletul ei din momentul convertirii până în 1296, când manifestările mistice neobișnuite au devenit mai rare și au lăsat loc altor activități spirituale, îndeosebi la ceea ce numește «maternitatea spirituală», care a strâns în jurul Angelei d Foligno un adevărat cenacol de suflete dornice de desăvârșire.

Acestora, fericita Angela le trimetea numeroase scrisori și pentru folosul lor a redactat «îndrumări spre mântuire». Spiritul de sărăcie, umilința, caritatea, pacea erau temele mari la care se referea ea adesea : «Cel mai mare bine al sufletului este pacea adevărată și perfectă... Cine dorește sa aibă liniștea desăvârșită a sufletului, să caute a iubi pe Dumnezeu din toată inima, deoarece într-o astfel de inimă locuiește Dumnezeu, care singur dă și poate da pacea». «Magistra theologorum - Învățătoarea teologilor» și-a sfârșit viața pământească la Foligno în anul 1309.

* * *

În limba italiană, Angela este corespondentul feminin al nume Angelo - cuvânt provenind din latinescul «Angelus», iar acesta din grecescul «Anghelos», care înseamnă trimis, mesager. În perspectivă spirituală, putem considera că Angela înseamnă «trimisă de Dumnezeu cu o misiune deosebită».

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire