pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ioan Climac (? - 649)
abate - stareț

30 martie (calendarul latin)
30 martie (calendarul bizantin)

Ioan este numele de botez, iar Climac un supranume ce i s-a dat pentru un tratat foarte renumit despre viața ascetică, tratat numit: "Scara Paradisului"; și deoarece în grecește scară se spune climax, Ioan a fost supranumit Climac, sau Scărarul. Cel care i-a scris viața este un călugăr, Daniel, din mănăstirea de la Raithu, localitate la sud-est de Sinai. Acesta ne spune că Ioan s-a născut în Palestina, dar la vârsta de șaisprezece ani a părăsit locurile natale și s-a retras într-o mănăstire de pe Muntele Sinai, unde după patru ani de pregătire a primit tonsura monahală. Au urmat nouăsprezece ani de aspră viață mănăstirească trăită sub conducerea unui bătrân cu viață sfântă, numit Martiriu.

Murindu-i învățătorul, Ioan s-a retras într-o chilie singuratică pe muntele Sinai, la câteva leghe de mănăstire, unde se cobora sâmbăta și duminica pentru a lua parte împreună cu ceilalți frați la sfintele slujbe. Își întreținea viața din muncă cu mâinile proprii. Chilia lui era fără nici o podoabă și în ea ținea o cruce de lemn, o masă și o bancă ce-i servea drept scaun și pat. Singura lui bogăție erau cărțile Sfintelor Scripturi și operele părinților învățători ai Bisericii; între ele se afla și "Regula Pastoralis" - "Îndrumări pentru Păstorire" a Sfântului Papă Grigore cel Mare, operă tradusă în grecește pe la anul 600 de către un patriarh de Alexandria. Nu întâmplător am amintit de această operă. Între "Scara Paradisului" și "Regula Pastoralis" există o asemănare evidentă, dar multă vreme nu s-a putut explica această legătură, deoarece istoricii erau de acord în a afirma că Sfântul Ioan Climac ar fi trăit în secolul al V-lea; descoperirea unor documente mai noi a permis să se stabilească cu precizie data morții acestui sfânt, întâmplată în anul 649. Astfel se explică înrâurirea Sfântului Grigore cel Mare asupra învățăturii ascetice a pustnicului din Sinai, îndeosebi în ultimul capitol al cărții, intitulat "Liber ad Pastorem" - "Carte către Păstor", în care sunt rezumate datoriile stareților și ale tuturor celor care conduc o comunitate religioasă. Ioan Climac a scris "Scara Paradisului", această expunere clară a învățăturii despre viața spirituală, în anii care au urmat timpului petrecut în reculegere, după ce a fost smuls din singurătatea lui dragă și așezat la conducerea mănăstirii de pe Muntele Sinai.

Bătrânul anahoret - avea șaizeci de ani - a primit din ascultare invitația de a așterne în scris rezultatul meditațiilor sale îndelungate asupra trăirii virtuților creștinești. S-a născut astfel una dintre cele mai citite cărți despre viața sufletească, carte ce a avut o nespus de mare răspândire chiar de la prima apariție. Scara este făcută din treizeci de trepte, adică treizeci de capitole, corespunzând la treizeci de ani din viața lui Isus: Sfântul Ioan împarte în trei etape drumul sau înaintarea sufletului spre desăvârșire: se începe prin renunțarea la plăcerile lumii, se continuă cu lupta împotriva viciilor și străduința de însușire a virtuților, pentru a se ajunge la culmea desăvârșirii sufletești, care constă în unirea cu Dumnezeu prin iubire.

"Dumnezeu este bun și are milă de noi", "ne acordă darul Său" - este adevărul pe care ni-l amintește numele Ioan; pentru a ne bucura cu adevărat de darul lui Dumnezeu, este nevoie să facem efortul de a ne urca până la El, și în acest scop avem trebuință de "scară" - climax. Sfântul Ioan Climac ne vine în ajutor, iar noi trebuie să evităm greșeala de a crede că putem ajunge la treapta a treia, fără a fi pășit efectiv treapta I-a și a II-a. Este de fapt desfășurarea practică a legământului de la Botez: întâi mă lepăd de Satana, de faptele și de trufia lui - și numai apoi cred în Dumnezeu Tatăl, în Isus Mântuitorul, în Duhul Sfânt, și așa ajung la viața veșnică.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire