pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfântul Ioan Baptista de la Salle (1651-1719)
preot

7 aprilie (calendarul latin)

Fiu al unei familii nobile și înstărite (familia La Salle), născut în marele și istoricul oraș Reims (Franța) în anul 1751, a primit la botez numele de Ioan Baptista. Înzestrat cu calități intelectuale excepționale, încă de la vârsta de 16 ani este ales în rândul canonicilor catedralei din Reims; face studii strălucite la Universitatea Sorbona din Paris și la vârsta de 27 de ani, în 1678, este sfințit preot. Reîntors la Reims, este însărcinat să se ocupe de școlile din oraș. În acea vreme, învățătura, chiar și cea elementară, era un privilegiu pentru cei înstăriți, în timp ce marea majoritate, simpli muncitori, agricultori, servitori, erau cu totul lipsiți de posibilitatea de a învăța carte. Ioan de la Salle începe să susțină ideea că și copiii păturilor sărace au dreptul la învățătură. Renunță la calitatea de canonic, caută doisprezece tineri care împărtășeau același ideal și împreună formează o asociație numită: Congregația "Frații Școlilor Creștine", cu scopul de a se consacra formării intelectuale și morale a copiilor și tinerilor din rândurile poporului de jos.

Sfântul întemeietor este convins că educația acestor copii și tineri nu era numai un drept al lor, ci și o datorie pentru societate și Biserică. De obicei, în școlile timpului erau primiți numai tineri destinați să devină oameni politici, diplomați sau medici, ori preoți. Ioan de la Salle și colaboratorii săi susțin principiul universalității și al gratuității învățământului. Pentru traducerea în practică a acestui principiu, ei adună copii de pe stradă, organizează diferite cercuri de studiu, țin consfătuiri cu părinții, încurajându-i și ajutându-i să colaboreze cu ei la formarea tinerilor, inițiază școli de ucenici și chiar centre de reeducare a copiilor delicvenți.

Aceste acțiuni și metode neobișnuite au trezit împotrivirea multora, chiar din rândul autorităților bisericești și civile, care susțineau că este nedemn pentru un nobil și un canonic să se coboare în rândul celor de jos. Ioan însă era convins că împlinește o poruncă a lui Dumnezeu.

În școala oficială de atunci se preda limba latină și se insista în chip deosebit asupra materiilor tradiționale: literatură, filosofie, teologie, drept, medicină; în școlile "populare" ale Fraților s-a introdus limba maternă și un învățământ cu caracter elementar și profesional: cititul, scrisul, ortografia, aritmetica, catehismul. Clasele erau împărțite pe secții, după nivelul intelectual al elevilor; dintre ei, cei mai înaintați trebuiau să ajute pe colegii mai puțin dotați. Școala lasalliană avea însă în primul rând o orientare profesională, urmărind să pregătească pe copiii din popor pentru o meserie bine retribuită.

Un loc însemnat în programul de școală îl aveau activitățile industriale și exercițiile practice cu diferite instrumente de lucru. Dar fiecare zi de școală trebuia să înceapă cu o jumătate de oră de religie, timp dedicat reflexiei și conversațiilor în legătură cu viața spirituală. Această normă este urmată și astăzi în școlile Fraților, acum răspândite pe întreg pământul.

La începutul misiunii și activității sale inovatoare, extrem de dificile, Ioan Baptista de la Salle a putut conta pe înțelegerea și elanul a doisprezece voluntari, care au acceptat să îmbrace haina călugăriei în noua congregație și să se consacre cu toată inima învățământului în școlile populare; când, în ziua de 7 aprilie 1719, își dădea obștescul sfârșit în orașul Rouen, noua Congregație avea peste 200 de membri, distribuiți în 22 de orașe ale Franței. La aceasta a contribuit și faptul că sfântul fondator al "Fraților Școlilor Creștine" a întemeiat o școală de pregătire a viitorilor profesori și maeștri, inițiativă genială care astăzi este continuată în Școlile Normale sau Pedagogice. Maeștrii formați în aceste școli erau oameni cu o cultură solidă și înzestrați cu virtuțile care formează zestrea absolut necesară a unui educator: înțelepciunea, prudența, răbdarea, bunătatea, zelul, pietatea și generozitatea. Sfântul Ioan Baptista de la Salle este unul dintre cei mai luminați educatori ai Bisericii, precursor al multor metode pedagogice moderne; el a fost ridicat la cinstea altarelor în anul 1900, de către Papa Leon al XIII-lea. Amintirea lui ne arată în mod convingător că un adevărat urmaș al lui Cristos prețuiește și cultivă activitatea de însușire a cunoștințelor științifice.

* * *

În unele părți se obișnuiește a se da copiilor numele de Ioan Botezătorul, acesta exprimând dorința părinților ca fiul lor să fie sub ocrotirea Înainte-Mergătorului lui Isus, sau să aibă în el un model de viață creștinească; este un obicei frumos, care însă în părțile noastre nu se practică. De fapt, toți cei care poartă numele de Ion (Ioan) își serbează numele cu prilejul Bobotezei, cinstindu-l deci pe Ioan Botezătorul - deși "Martirologiul Roman" amintește 52 de sfinți cu numele Ioan, la date diferite, și trei cu numele de Ioan Botezătorul.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire