pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Sfinții Elisabeta și Zaharia
Părinții Sfântului Ioan Botezătorul

5 noiembrie (calendarul latin)
5 septembrie (calendarul bizantin)

Despre viața părinților Sfântului Ioan Botezătorul, Sfânta Elisabeta și Sfântul Zaharia, nu cunoaștem decât amănuntele pe care ni le dă Sfântul Luca în istorisirea nașterii Înainte Mergătorului lui Isus Cristos și a vizitei pe care Fecioara Maria a făcut-o la verișoara ei. Totuși, puținele cuvinte ale evanghelistului ne arată temelia sfințeniei lor: spiritul de rugăciune, încrederea totală în Dumnezeu și îndeplinirea cu sinceritate a prescrierilor legii divine.

"Pe timpul lui Irod, regele Iudeii, trăia un preot cu numele Zaharia, din grupul lui Abia; femeia lui cobora din neamul lui Aaron și se numea Elisabeta. Amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu și urmau fără abatere toate poruncile și hotărârile Domnului. Dar nu aveau copii, căci Elisabeta era sterilă, și amândoi erau înaintați în vârstă.

În timp ce Zaharia își îndeplinea serviciul de preot la rândul grupului său, a fost desemnat prin sorți, după datina preoțească, să intre în Templul Domnului, pentru tămâiere. La ceasul tămâierii toată mulțimea poporului se afla afară în rugăciune.

Un înger al Domnului îi apăru atunci, stând la dreapta altarului tămâierii. La vederea lui, Zaharia se cutremură și-l cuprinse frica. Dar Îngerul îi zise: "Nu-ți fie teamă, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Elisabeta, soția ta, îți va naște un fiu și-i vei pune numele de Ioan. Tu vei tresălta de veselie, și de nașterea lui se va bucura multă lume, căci va fi mare înaintea Domnului... înca din sânul maicii sale va fi umplut de Duhul Sfânt, și pe mulți dintre fiii lui Israel îi va readuce la Domnul Dumnezeul lor... Zaharia îi zise îngerului: "După ce voi cunoaște acest lucru ? Căci eu sunt bătrân și soția mea de asemenea este înaintată în vârstă". Îngerul îi răspunse: "Eu sunt Gabriel, care stau în fața lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată, pentru că nu ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor, vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua în care acestea se vor împlini".

"Când se sfârșiseră zilele serviciului său, se întoarce acasă. După câtva timp, Elisabeta, soția lui, rămase însărcinată, dar a tăcut despre aceasta timp de cinci luni. Zicea în sufletul ei: "Minunat lucru a făcut Domnul pentru mine, în ziua în care a binevoit să înlăture ocara mea din fața oamenilor". ... Când s-a împlinit timpul să nască, Elisabeta născu un fiu. Vecinii și rudele ei auziseră că Domnul a copleșit-o cu milostivirea sa și se bucurară împreună cu ea. În ziua a 8-a au venit pentru ceremonia tăierii împrejur a pruncului și voiau să-l numească Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama interveni zicând : "Nicidecum! Se va chema Ioan!" Ei îi ziseră : "Nu este nimeni printre rudele tale care să poarte acest nume". Atunci l-au întrebat prin semne pe tatăl său, ce nume vrea să-i dea. El ceru o tăbliță și scrise aceste cuvinte: "Numele lui este Ioan...". În aceeași clipă i se deschise gura și vorbea preamărind pe Dumnezeu... Zaharia profeți astfel:

"Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, căci a vizitat și a răscumpărat pe poporul său... Iar tu, copile, te vei chema Profet al Celui Prea Înalt, căci vei merge înaintea Domnului să-i pregătești calea, să-i dai poporului său cunoștința mântuirii prin iertarea păcatelor, dato-rită bunătății îndurătoare a Dumnezeului nostru. Mulțumită ei va veni la noi Cel Răstignit din înălțimi, ca să fie lumină pentru cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii" (Luca 1,5-80).

Cu trei luni înainte de nașterea "copilului", Elisabeta a fost vizitată de verișoara sa mai mică, Fecioara Maria, ea însăși purtând taina unui mister dumnezeiesc. Maria "intră în casa lui Zaharia și o salută pe Elisabeta. Cum auzi salutul Mariei, copilul tresări în sânul ei, iar Elisabeta fu umplută de Duh Sfânt și exclamă zicând : "Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. De unde îmi este dat mie să vină la mine mama Domnului meu ? Căci iată, cum a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, copilul a tresarit de veselie în sânul meu. Ferice de aceea care a crezut, pentru ca lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini" (Luca 1,39-45).

Pentru femeia evreică, maternitatea era semnul vizibil al binecuvântării lui Dumnezeu. Dar sterilitatea Elisabetei a fost terenul pentru intervenția minunată a harului lui Dumnezeu, care își înfăptuiește lucrările sale: "ex nihilo" - pornind de la nimic. "Sânul nerodit al Elisabetei, și acela consacrat de bună voie fecioriei al Mariei, sunt imaginea poporului aflat până acum în pustiu, dar aproape de clipa regăsirii fecundității sale promise prin legământul încheiat cu Dumnezeu" (Maertens). Este gândul exprimat și de Zaharia în cântarea sa profetică.

Cântarea lui Zaharia - "Benedictus", este considerată drept ultima profeție a Vechiului Testament și prima profeție a Noului Testament. Marea operă a mântuirii a început în taină, în tăcerea și rugăciunea din casa Mariei de la Nazaret și în aceea a soților Zaharia și Elisabeta de la Ain Karin, un sătuleț care nu a fost înca precis identificat, aflat la circa cinci mile de Ierusalim. Salutarea Elisabetei adresată verișoarei sale Maria va fi repetata de-a lungul veacurilor, ori de câte ori se va rosti îngerescul "Ave Maria".

După nașterea fiului lor loan, în care tatăl iluminat de Duhul Sfânt l-a văzut pe Înaintemergătorul lui Mesia, cei doi soți sfinți dispar în umbră, ca lumina firavă a lunii la apariția luminii strălucitoare a soarelui Cristos, după legea pe care Ioan Botezătorul o va enunța mai târziu: "Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez" (Ioan 3,30).

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire