pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viețile sfinților
sursa: www.catholica.ro

Prezentarea în templu a Sfintei Fecioare Maria
21 noiembrie (calendarul latin)
21 noiembrie (calendarul bizantin)

Comemorarea Prezentării în Templu a Sfintei Fecioare este de o însemnătate deosebită, nu numai pentru că amintește unul dintre misterele vieții aceleia care a fost aleasă de Dumnezeu să fie Mamă a Fiului său și Mamă a Bisericii, și nici numai pentru că "prezentarea" Mariei prefigurează "prezentarea" în fața Tatălui Veșnic a tuturor creștinilor; această comemorare este un act concret de ecumenism, de întâlnire cu frații noștri din Orient. În nota care însoțește textul liturgic din "Liturgia Horarum", cartea folosită de preoți pentru rugăciunea zilnică, se spune: "În ziua de 21 noiembrie, ziua sfințirii bisericii 'Sfânta Maria cea Nouă' ridicată lângă Templul din Ierusalim, sfințire ce s-a făcut în 543, sărbătorim împreună cu creștinii din Orient 'consfintirea' prin care chiar din copilărie Maria s-a dăruit pe ea însăși lui Dumnezeu, la inspirația Duhului Sfînt, care i-a umplut sufletul cu harul său, din prima clipă a zămislirii ei neprihănite".

Faptul aducerii de către părinți și a prezentării Mariei în Templul din Ierusalim nu este amintit în nici unul din textele sacre canonice, în schimb este descris cu lux de amănunte în cărțile apocrife, acele cărți foarte vechi pe care Biserica nu le consideră ca fiind inspirate de Dumnezeu, și deci nu sunt cuprinse în Biblie. După aceste scrieri, prezentarea Mariei în templu s-a făcut cu un fast deosebit și în timpul șederii ei acolo s-au petrecut multe fapte minunate. Părinții Mariei au promis să o consfințească Domnului pe copila lor, spre a-și petrece anii copilăriei în încăperile lăcașului sfânt, participând la serviciile zilnice de preamărire a Celui Preaînalt și învățând înțelepciunea Sfintelor Cărți. Conform acestei promisiuni, la vârsta de trei ani au condus-o la Templul din Ierusalim, însoțită de un mare număr de fete care purtau cununi pe cap și lumânări aprinse în mâini. Preoții templului, îmbrăcați în veșminte sărbătorești, au ieșit în întâmpinarea cortegiului, și, ca un semn al binecuvântării divine, au fost auzite melodii cerești cântate de coruri de îngeri.

Până la intrarea în Templu, erau cincisprezece trepte, pe care Maria, deși atât de mică, le-a urcat singură, strălucind de bucurie și cu inima adâncită în rugăciune. Cărțile apocrife afirmă că în tot timpul cât a stat în templu, Maria s-a hrănit cu o mâncare nepământească, adusă de îngeri, și, spre deosebire de celelalte fetițe, a locuit în "Sfânta Sfintelor" (se știe că în acest loc nu intra decât Marele Preot, și numai o singură dată pe an); de aici putem înțelege că scriitorii apocrifelor, în dorința lor de a pune în lumină darurile și lucrările dumnezeești din viața și sufletul Mariei, au pierdut din vedere că înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu strălucește în viața firească obișnuită și în legile sfinte date de El; acesta este și motivul pentru care Biserica nu le primește în Sfânta Scriptură.

În realitate, prezentarea în Templu a copilei bătrânilor Ioachim și Ana s-a petrecut într-un cadru simplu, modest, dar luminat de razele Soarelui Mântuirii întregului neam omenesc. Fecioara Maria își dăruiește lui Dumnezeu ființa sa întreagă pentru totdeauna, oferind Tatălui Veșnic un suflet cu totul nevinovat, adevăratul Templu pe care încă de la începutul lumii îl căuta și îl aștepta. Pentru creștinii evlavioși, sărbătoarea de la 21 noiembrie este un fericit prilej de a-și reînnoi hotărârile și promisiunile pentru o viață sufletească mai adâncă.

adaptare după "Viețile Sfinților"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire