pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA TREIME 

Isus Cristos
pr. Eugen Popa

achizitionare: 14.01.2003; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior OM ȘI DUMNEZEU

Fecioara Maria este mama lui Isus, Om adevărat și Dumnezeu adevărat.

Isus este om prin excelență. De aceea îi place să se numească "Fiul omului". Acesta e un titlu mesianic, după cum apare din profeția lui Daniel (7, 13-16): "... iată că pe nori vine ca un Fiu al omului... căruia i s-a dat puterea, mărirea și împărăția, și toate popoarele, națiunile și limbile îl vor servi. Stăpânirea lui este veșnică și nu va trece și împărăția lui nu va avea sfârșit". "Fiul omului" este expresia cea mai cuprinzătoare a bogatei personalități a lui Isus: Domn și judecător; și frate al omenirii umile și suferinde; răbdător și glorios. Isus folosește cu precădere acest titlu mângâietor pentru noi.

Dar e și Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, a doua Persoană din Sf. Treime, care a venit pe pământ și s-a făcut om. Iată marea noutate, nemaiauzită; misterul persoanei divino-umane a lui Cristos: sfințenia lui Dumnezeu transpusă într-un trup și suflet de om și, astfel, expusă privirii oamenilor. E un mister atât de măreț, divin, încât omul abia îndrăznește să-l creadă. Căci omul și-a format despre Dumnezeu o idee de inaccesibilitate, și de fapt, noi nu știm cine e Dumnezeu decât înțelegând pe Isus. El va duce la cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Dumnezeu se revelă în mod nebănuit în Isus Cristos, născut, mort și înviat, continuând să trăiască în Biserica Sa. Omul dorește să găsească pe Dumnezeu nu numai dincolo, dar și în lumea aceasta. În persoana Cuvântului întrupat, el găsește răspuns la această dorință. Prin întrupare, Dumnezeu intră în istoria omenească într-o formă umană. Isus "este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât orice făptură" (C 1, 15).

Sf. Pavel spune că Isus este "Fiul dragostei lui Dumnezeu", este "Chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, căci prin dânsul s-au făcut toate cele din ceruri, cele de pe pământ, cele văzute și nevăzute... toate prin dânsul și pentru dânsul s-au făcut. El este mai înainte de toate..." (C 1, 15-17); iar Filipenilor le scrie: "Cristos Isus deși era în chipul lui Dumnezeu, nu a socotit că e răpire a fi asemenea lui Dumnezeu, ci s-a nimicit pe sine luând chipul robului, asemenea cu oamenii făcându-se" (2, 6-7).

Sf. Ioan își începe Evanghelia afirmând solemn: "La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul" (1, 1), și continuă: "Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut" (1, 3).

De aceea - așa cum n-a afirmat nici un întemeietor de religii - Isus se declară Fiul lui Dumnezeu, egal cu Tatăl, existând din veșnicie. El se prezintă egal cu Ființa supremă și izvor unic - cu Dumnezeu în care trăiește - al vieții veșnice: "Nimeni nu cunoaște pe Fiul fără numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaște nimeni, fără numai Fiul și cui va vrea Fiul să-i descopere" ( M 11, 27). Fiul este o Ființă atât de mare, frumoasă, bogată, plină de lumină și mister, încât pentru a-L cunoaște e necesară cunoașterea infinită: singur Tatăl poate cuprinde imensitatea acestei ființe.

Cunoașterea Tatălui este obiectul principal al învățăturii lui Isus. La Tatăl trebuie căutată originea învățăturii Lui, nu în întunecimea păgânismului, și nici chiar în umbrele profeților: "Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis" (I 7, 16). De aceea și pretinde ca învățătura Lui să fie primită fără rezerve. (L 10, 16), căci, "cel ce crede în mine - zice Isus - nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis". (I 12, 44-45).

"Cel ce mă vede pe mine, vede și pe Tatăl" (I 14, 9), e una din multele expresii pe care Isus le folosește pentru a arăta unitatea și egalitatea lui cu Dumnezeu-Tatăl. De aceea conciliul din Niceea, ținut în anul 325, condamnă învățătura lui Arie, care zicea că Isus este o creatură supremă dar nu Dumnezeu; iar Conciliul din Efes (431), contra celor care vedeau în Isus două persoane, una divină și una umană, proclamă că, deși în Isus există două naturi, totuși El e o singură persoană; persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, venit pe pământ și făcut om. De aceea și Maria, născându-L, este cu adevărat Theotokos: Mama lui Dumnezeu.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire