pregateste pagina pentru tiparire

 
 STUDIU 

Mic dicționar creștin catolic
pr. Ioan Tămaș

achizitionare: 04.03.2003; sursa: Sapientia

Prezentare    Index & Căutare

- U -

Uleiuri sfințite
Uleiuri produse din măsline sau din alte plante, binecuvântate de episcop la Liturghia Crismei din Joia Sfântă, care se folosesc la administrarea unor sacramente (Botez, Mir, Ungerea bolnavilor, Preoție). Ele sunt: sfânta crismă, uleiul catecumenilor și uleiul bolnavilor.

Ultima Cină
(Din lat. coéna, masa de seară). Cina pascală la care a participat Cristos însoțit de apostolii săi, în ajunul morții sale, în Cenacol (cf. Mt 26,26 ș.u.; Mc 14,22ș.u.; Lc 22,19ș.u.; 1Cor 11,23ș.u.), în timpul căreia a înființat sfânta Euharistie.

Umilință
(Din lat. humílitas). Virtute prin care omul își recunoaște propriile limite, e conștient că e păcătos (cf. Lc 5,8), slujitor nefolositor (cf. Lc 17,10), inferior altora (cf. Mt 18,1ș.u.; 20,25ș.u.; Lc 14,7ș.u.), dependent de Dumnezeu (cf. 1Pt 5,5). Umilința este temelia rugăciunii: omul este cerșetor în fața lui Dumnezeu. Isus Cristos ne dă un strălucit exemplu de umilință (cf. Mt 11,29; 20,26-28; Mc 10, 43-45; Lc 22,26ș.u.; In 13,13-15; Fap 2,7ș.u.).

Ungerea bolnavilor
(În lat. Únctio infirmórum). Unul din cele șapte sacramente (taine) înființate de Isus Cristos, în care, prin ungerea cu ulei sfințit și prin rugăciunile preotului, creștinul bolnav primește harul Duhului Sfânt pentru mântuirea sufletului și uneori pentru însănătoșirea trupului (cf. DS 1694-1700; LG 11). Harul special al acestui sacrament are ca roade: unirea bolnavului cu patima lui Cristos, spre binele propriu și al întregii Biserici; mângâierea, pacea și curajul pentru a suporta creștinește suferințele bolii sau ale bătrâneții; refacerea sănătății, dacă acest lucru este spre mântuirea spirituală; pregătirea pentru trecerea în viața veșnică (cf. CBC 1532).

Unire ipostatică
(Din lat. únio, unire, și gr. hypostátikos, substanțial). Unirea într-o singură ipostază sau persoană a celor două naturi - dumnezeiască și omenească - în Cristos Isus. Aceasta a avut loc în momentul când "Cuvântul s-a făcut trup" (In 1,14; cf. DS 252-263; 301; 302).

Unitatea Bisericii
Prima notă a Bisericii. Biserica lui Cristos este una pentru că: are un singur Domn, mărturisește o singură credință, se naște dintr-un singur Botez, formează un singur trup, însuflețit de un singur Duh, în vederea unei unice speranțe, la capătul căreia vor fi depășite toate dezbinările. Suprema legătură a unității Bisericii este iubirea (cf. Col 3,14). Dar unitatea Bisericii peregrine (pe acest pământ) este asigurată și prin legăturile vizibile ale comuniunii: mărturisirea unei singure credințe primite de la apostoli; celebrarea comună a sfintelor sacramente, succesiunea apostolică prin sacramentul Preoției; cârmuirea Bisericii, pe acest pământ, de către succesorul sfântului Petru și de episcopii în comuniune cu el.

Unitatis redintegratio
(Cuv. lat., "refacerea unității"). Decret al Conciliului al II-lea din Vatican despre ecumenism, promulgat la 21 noiembrie 1964. Are trei capitole: 1. Principiile catolice ale ecumenismului; 2. Exercitarea ecumenismului; 3. Biserici și comunități ecleziale despărțite de Scaunul Apostolic Roman).

Universitate catolică
Universitate înființată sau condusă de autoritatea ecleziastică (de ex., episcopul diecezan) sau de o persoană juridică ecleziastică publică (de ex., de un institut călugăresc) sau universitatea recunoscută ca atare printr-un decret al autorității ecleziastice competente (de ex., o universitate promovată de credincioșii laici, dar care a obținut decretul necesar de la episcopul diecezan), al cărei scop este de a contribui la dobândirea de către cetățeni a unei culturi superioare, la promovarea deplină a persoanei umane precum și la îndeplinirea de către Biserică a funcției sale de a învăța. Actualmente există în lume 50 de universități catolice (de ex., Universitatea catolică din Washington DC, SUA, sau Universitatea "Sacro Cuore" din Milano, Italia).

Universitate ecleziastică
Universitate înființată de Scaunul Apostolic pentru aprofundarea științelor sacre (filozofie creștină, teologie, drept canonic, liturgie, istorie bisericească etc.) și instruirea științifică a studenților în aceste discipline. Mai este numită și "universitate papală" (de ex., Universitatea Gregoriana din Roma, Italia).

Ură
Sentiment puternic de dușmănie față de cineva. Ura este contrară iubirii. Ura față de aproapele este un păcat atunci când omul îi dorește în mod deliberat răul; este un păcat grav când i se dorește în mod deliberat un rău grav (cf. CBC 2303).

Urbi et Orbi
(Expr. lat., "pentru Roma și pentru lume"). Calificativ dat actelor emise de Pontiful Roman și destinate Orașului, adică Romei, și întregii lumi catolice. De cele mai multe ori, această expresie este aplicată binecuvântărilor solemne date de papa atât credincioșilor prezenți la Roma cât și celor din lumea întreaga (de ex., cu ocazia Crăciunului și a Paștelui).

Ursuline
Congregație de călugărițe înființată la Brescia (Italia) în anul 1535, sub patronajul sfintei Ursula, de către sfânta Angela Merici.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire