pregateste pagina pentru tiparire

 
 TINERI   /   COPII 

Dragoste, libertate și sex responsabil
IPS Andrei Andreicuț

achizitionare: 25.09.2003; sursa: Editura Reîntregirea

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior 2. Dragostea și credința în Dumnezeu

N-am amintit, până acum, decât în treacăt de Dumnezeu. N-am amintit pentru că am făcut apel numai la logica ta nepervertită care-ți spune că nu trebuie să te pângărești nici pe tine nici pe celălalt. Dar acum trebuie să ne suim cu gândul mai sus.

Dumnezeu există. Omul cu viață sfântă Îl simte și-L vede: "Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu" (Matei 5, 81). Dar chiar și omul care n-a ajuns la o performanță spirituală deosebită, având o minte limpede, recunoaște existența lui Dumnezeu. Mircea Eliade ne spune că ne naștem cu simțământul sacrului. [3] Iar Înțeleptul Solomon zice că "deșerți sunt din fire toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătățile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrărilor Sale să înțeleagă pe meșter" (Înțelepciune 13, 1). Filosoful Petre Țuțea afirmă că omul care nu crede în Dumnezeu este un biet animal care vine de nicăieri și merge nicăieri. [4]

Credința în Dumnezeu are efecte revoluționare asupra modului nostru de a gândi și de a acționa. Gânditorul danez Sören Kierkegaard scria lucrul următor: "O singură viață ai de trăit. Dacă, atunci când vine moartea, se va constata că viața ta a fost bine folosită, adică se va afla într­o poziție bună față de eternitate, Dumnezeu să fie lăudat! Dacă nu, atunci situația e ireparabilă". [5]

Dumnezeu are cu fiecare din noi un plan. Sfântul Pavel ne spune că "voia lui Dumnezeu aceasta este: sfințirea noastră; să vă feriți de desfrânare, ca să știe fiecare din voi să-și stăpânească vasul său în sfințenie și cinste, nu în patima poftei cum fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu" (1 Tesaloniceni 4, 3-5).

Ce să spunem atunci despre relațiile sexuale dezordonate, din afara căsătoriei? Sigur că Dumnezeu îți respectă libertatea, dar tu refuzi să-L asculți într-un lucru foarte important.

Opinia lui Dumnezeu despre relațiile sexuale din afara căsătoriei este foarte clară. Dacă ești creștin trebuie să crezi în ce spune Sfânta Scriptură. Îți dau un citat de acolo: "Cinstită să fie nunta întru toate și patul nespurcat. Iar pe desfrânați îi va judeca Dumnezeu" (Evrei 13, 4).

Unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit pe pământ este Solomon. Cuvintele pe care le voi cita din Pildele lui, deși au fost scrise cu aproape trei mii de ani în urmă, sunt foarte actuale: "Odată stam la fereastra casei mele și priveam printre gratii și am zărit, printre cei lipsiți de minte, un tânăr fără pricepere. El trecea pe uliță pe lângă colțul casei ei (a femeii străine) și se îndrepta către locuința ei. Era în amurgul serii unei zile, când se lasă umbra și întunericul nopții. Și iată o femeie îl întâmpină, având înfățișare de desfrânată și prefăcătorie în inimă; Aprigă și de neținut în frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă; Când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colț. Ea îl apucă și-l sărută cu o căutătură obraznică... El începu să meargă dintr-o dată după ea, ca un bou la junghiere și ca un cerb care se zorește spre capcană" (Pilde 7, 6-22). Metaforele grăiesc de la sine.

Dumnezeu nu ne-a impus restricții cinice, împiedicându-ne să fim fericiți, ci ne avertizează că anumite comportamente ne sunt dăunătoare atât nouă, cât și prietenilor. De aceea ne spune prin înțeleptul amintit mai înainte: "Bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la Judecata Sa" (Ecclesiastul 11, 9).

Mare prieten cu tinerii, filosoful Petre Țuțea pe care l-am mai citat, le dă acestora trei principii după care să-și călăuzească viața: 1. Să moară pentru țara lor, fără regret, de câte ori aceasta le-o cere; 2. Să nu necinstească nici o fecioară, pentru a nu ofensa maiestatea Maicii Domnului; 3. Să respecte tot ce face altul și nu sunt în stare să facă ei.  [6]

Crezând în Dumnezeu vei accepta că sfaturile Lui sunt perfecte. Așa scrie și Proorocul David: "Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii; judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii" (Psalmul 18, 8-9). Ori ce spune porunca Domnului? Spune: "să nu fi desfrânat!" (Ieșire 20, 14). [7]

Știu că sunt foarte mulți cei ce te sfătuiesc altfel. Prietenii îți povestesc aventurile lor păcătoase pe care tu ești ispitit să le urmezi. Pe micile ecrane, la ore târzii, partidele de sex sunt de o varietate inepuizabilă. Internetul te ajută să iei contact cu toate mizeriile din lume. Toți și toate îți vor spune că un tânăr frumos și sănătos ca tine e nefiresc să nu aibă relații sexuale. Vor râde de tine când le vei vorbi de castitate.

Așa făceau, odinioară, păgânii. Cel mai important lucru pentru ei era îmbuibarea și desfrâul. Că prin aceste patimi se pângăreau pe ei și pe alții nu le mai păsa. A discuta cu ei despre o prietenie curată era un lucru fără sens. De aceea Domnul Hristos ne și spune: "Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor" (Matei 7, 6).

Știu că lupta pentru a te păstra curat este grea. Dar oare ce lucru important se obține fără efort? Merită o căsnicie fericită, cu copii sănătoși, să faci acest efort. Și apoi destinul tău veșnic care va fi? Sfântul Pavel ne spune că: "nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții... nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu" (1 Corinteni 6, 9-10).

În lupta cu tentațiile nu vei izbuti de unul singur. Te va ajuta însă Dumnezeu. Tu trebuie să te rogi, să ai un duhovnic care să te spovedească și să te călăuzească, să participi la slujbele Bisericii, să faci lectură religioasă și să te împărtășești cu Sfintele Taine.

Prin Sfintele Taine Dumnezeu îți împărtășește Harul Său. De aceea e bine să te spovedești cât mai des și, cu pregătirea cuvenită, să te împărtășești cu Trupul și Sângele Domnului Hristos.

Rugăciunea îți este mereu la îndemână, dându-ți posibilitatea să-I spui oricând lui Dumnezeu necazul tău, iar postul te ajută să îți înfrânezi trupul.

Trebuie să ai acum la tinerețe, dar și mai târziu, un program de viață ordonat: sculare și culcare la oră fixă, rugăciune, lectură religioasă, muncă, iar duminica și în sărbători, participarea la Sfânta Liturghie.

Note


5 cf.Wolfgang Bühne, Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, Editura Agape, 1995, p.6

6 Op. cit., p.95

7 Este vorba de porunca a 7-a din Decalog. După numerotarea catolică este porunca a 6-a. În latină șase se traduce prin "sex". Când duhovnicii chestionau nu mai detaliau, ci întrebau: "sex"? Așa a rămas acest număr ca exprimare consacrată pentru unirea trupească.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire