cq5dam.web
cq5dam.web.1280.12802
cq5dam.web.1280.1280
cq5dam.web.1280.12802
previous arrow
next arrow
 
Ultimele știri
De la Vatican

„Mă duc să vă pregătesc un loc” (cf. In 14,2). Bătrâneţea, timp proiectat spre împlinire

Aici, pe pământ, se demarează procesul „noviciatului” nostru: suntem învăţăcei ai vieţii, care – printre mii de dificultăţi – învaţă să aprecieze darul lui Dumnezeu, onorând responsabilitatea de a-l împărtăşi şi de a-l face să rodească pentru toţi. Timpul vieţii pe pământ este harul acestei treceri. Aroganţa de a opri timpul – a voi tinereţea veşnică, bunăstarea nelimitată, puterea absolută – nu este numai imposibilă, este delirantă.

De la Vatican

Papa Francisc, la Întâlnirea Mondială a Familiilor: Biserica s-a născut într-o familie

”Biserica este cu voi, mai mult, Biserica este în voi! Biserica s-a născut, de fapt, dintr-o familie, cea de la Nazaret, și este alcătuită în principal din familii”: a spus papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii pentru a X-a Întâlnire Mondială Familiilor, celebrată în seara de sâmbătă, 25 iunie 2022, pe esplanada bazilicii vaticane. Au luat parte aproximativ 25.000 de credincioși de pe toate continentele.

Din Dieceze

Traian: Întâlnire cu vârstnicii şi cu bunicii la Centrul „Gaudium et Spes”

„Bătrâneţea este o binecuvântare în măsura în care este în continuitate cu celelalte etape ale vieţii: copilăria, adolescenţa, tinereţea, vârsta matură. De fapt, bătrâneţea se pregăteşte încă din tinereţe. Nu poţi să pretinzi să fii respectat şi apreciat la bătrâneţe, dacă nu ştii să te comporţi la tinereţe. Pentru că iubirea nu se cerşeşte, părinte fiind nu poţi pretinde de la copii să fii respectat, dacă nu i-ai respectat, fiindu-le prin viaţa proprie un model”.

Din Dieceze

Nicolae Bălcescu: A IX-a Întâlnire Diecezană a Familiilor

Sâmbătă, 6 august 2022, în Parohia „Preasfânta Inimă a lui Isus” din Nicolae Bălcescu a avut loc Întâlnirea Diecezană a Familiilor. Au fost prezente familii din întreaga dieceză, PS Iosif Păuleţ, episcopul de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi, precum şi un număr mare de preoţi. Tema întâlnirii a fost: „Biserica, familie de familii”.

De la Vatican

Omilia Papei Francisc la Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii bunicilor lui Isus

În Evanghelia pe care am ascultat-o, Isus le spune discipolilor că sunt fericiţi pentru că pot să vadă şi să asculte ceea ce atâţia profeţi şi drepţi au putut doar să dorească (cf. Mt 13,16-17). De fapt, mulţi au crezut în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la venirea lui Mesia, i-au pregătit calea, au vestit venirea lui. Însă, acum când Mesia a venit, cei care pot să-l vadă şi să-l asculte sunt chemaţi să-l primească sau să-l vestească.

Ultimele articole
Prelegeri

Despre rolul cuvântului lui Dumnezeu

De atunci viaţa familiei mele s-a schimbat. E altfel! Ceva ne uneşte mai mult. Suntem mai deschişi unii faţă de alţii….

Prelegeri

Despre împăcarea între fraţi

Era vorba de o moştenire pe care părinţii ne-o lăsaseră prin testament. Pentru că nu aveam copii, ceilalţi fraţi au considerat …

Prelegeri

Despre consecinţele alcoolului

Aşa a decurs prima mea beţie şi, să fiu sincer, m-am simţit cel mai mare laş din lume. Cu toate acestea, nu m-am oprit aici….

Prelegeri

Despre iubirea care uneşte familia

„Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace între părinţii mei din sală”. Nu ştiam cum trebuie să reacţionăm….

Prelegeri

Despre comuniunea din familie

Văd astăzi multe vile, multe case mari cu multe camere şi mă gândesc deja câtă răceală s-ar putea să fie în acele familii şi câtă neglijenţă în educarea copiilor. Doar suntem creaţi să fim împreună, iar noi ne separăm prin ziduri.

Prelegeri

Despre familie şi viaţa consacrată

Aşa se face că într-o seară, în timp ce eram cu toţii la masă, profitând de un moment de linişte, fiica mea, singura mea fiică, şi-a exprimat în prezenţa tuturor dorinţa de a-şi dedica viaţa lui Dumnezeu intrând într-o mănăstire….

Prelegeri

Despre consecinţele fumatului

Aşa am început să mă las de fumat. Iniţial mi-a fost extraordinar de greu. Eram nervos şi gata oricând să mă cert cu cei din jur….

Prelegeri

Despre dreptul copiilor la viaţă

Motivul pentru care am hotărât să vă spun ceva din viaţa mea este o anumită atitudine pe care am avut-o după naşterea primului copil. M-am descurajat pur şi simplu. Mi s-a părut că…

Să mergem cu familiile

Doisprezece moduri de a însoții familiile urmând învățăturile din Amoris laetitia

Însoțirea Familiilor

Doisprezece căi de a sprijini familiile, urmând îndemnul „Amoris laetitia

Cele doisprezece propuneri sunt doar câteva moduri posibile de a sprijini îngrijirea pastorală a familiei, în lumina Îndemnului Apostolic „Amoris laetitia”. Fiecare realitate eclezială este rugată să aibă în vedere care dintre aceste propuneri pot fi dezvoltate sau aplicate la nivel local, potrivit condițiilor și nevoilor sale.

1. Consolidarea programelor pastorale legate de pregătirea pentru căsătorie cu noi itinerarii catehetice la nivel diecezan și parohial (cf. AL 205-222), cu scopul de a oferi ore de pregătire pentru căsătorie la distanță, în proximitate și imediat, precum și îndrumarea noilor soți în primii ani de căsătorie. Această responsabilitate este încredințată în special cuplurilor căsătorite care împreună cu preoții, îi sprijină în noua lor călătorie pe logodnici și pe cei tocmai intrați în viața de căsătorie.

2. Încurajarea slujirii pastorale de sprijinire a soților, prin întâlniri de formare și momente dedicate rugăciunii și dezvoltării spirituale, pentru ca soții să cunoască darul și harul sacramentului nupțial (cf. AL 58-ff. And 223-230).

3. Organizarea de întâlniri pentru părinți despre educația copiilor și provocările actuale cu care aceștia se confruntă (cf. AL 172-u. și 259-290), ca răspuns la sfaturile Papei Francisc, care îi încurajează pe părinți să încerce să înțeleagă „unde se află copiii în călătoria lor” (cf. AL 261).

4. Promovarea întâlnirilor de reflecție și discuții cu privire la frumusețea și provocările vieții de familie (cf. AL 32-ff. și 89-ff.), care ar trebui să extindă orizonturi atât în ceea ce privește recunoașterea valorii familiei la nivel de societate, precum și în crearea unor legături strânse între preoți și familii care, prin propria împărtășire și mărturie, îi pot îndruma pe cei aflați în dificultăți.

5. Îmbunătățirea îndrumării cuplurilor aflate în momente de criză (cf. AL 232-ff.) prin oferirea unei perspective optimiste, care să-i ajute să vadă provocările ca pe o oportunitate de a deveni mai puternici și de a crește în iubire.

6. Implicarea cuplurilor căsătorite în pastorația familiilordin dieceză(cf. AL 86-88) și formarea cateheților, seminariștilor și preoților, pentru ca aceștia să colaboreze eficient cu familiile și să răspundă provocărilor lumii de azi (cf. AL 202-ff.). În acest sens, va fi important să se promoveze reciprocitatea între „Biserica domestică/locală” și Biserică (AL 200), pentru ca fiecare să se descopere și să se prețuiască reciproc ca pe un dar de neînlocuit.

7. Promovarea vocației misionare în familii (cf. AL 201, 230 și 324), prin alocarea de timp pentru crearea unor inițiative de evanghelizare și misionarism (de exemplu, cu ocazia primirii sacramentelor de către copii, în timpul pregătirii căsătoriei, a aniversărilor sau ale unor momente liturgice importante).

8. Dezvoltarea unor programe de îngrijire pastorală pentru vârstnici (cf. AL 191-193), care urmăresc să depășească cultura „datului cu piciorul” și a indiferenței sociale și să promoveze inițiative care construiesc punți de-a lungul diferitelor etape ale vieții, oferind totodată oportunități pentru ca persoanele în vârstă să aibă un rol activ în cadrul îngrijirii pastorale a comunității.

9. Introducerea de inițiative în grupul tinerilor care reflectă și abordează probleme precum familia, căsătoria, castitatea, deschiderea către viață, utilizarea rețelelor sociale, sărăcia și respectul pentru creație (cf. AL 40). Trebuie să reușim să stârnim entuziasmul tinerilor, să le sporim capacitatea de a se angaja pe deplin față de marile idealuri și de a face față provocărilor pe care le presupun astfel de idealuri. O atenție deosebită ar trebui acordată în acest an copiilor, pentru a le aduce la cunoștință „Anul Familiei Amoris Laetitia” și inițiativele propuse de aceasta.

10. Încurajarea pregătirii pentru cea de-a X-a Întâlnire Mondială a Familiilor cu itinerarii de cateheză și formare, care să asigure sprijinirea familiilor spre întâlnirea cu Sfântul Părinte, prin experiențe diverse.

11. Lansarea unor inițiative de sprijinire și discernere ale familiilor rănite (cf. AL 50-ff., 241-ff. și 291-ff.), pentru a le ajuta să-și descopere și să își îndeplinească misiunea în cadrul familiei lor și a comunității, aceasta fiind fundamentul botezului lor.

12. Organizarea de întâlniri în parohii și comunități, unde grupurile să poată lua parte la un studiu aprofundat al Amoris laetitia, pentru a crește gradul de conștientizare a oportunităților pastorale concrete care apar în comunitățile ecleziale individuale (cf. AL 199-ff.).

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România
profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2022 | Fotografii dăruite prin deosebita amabilitate a Dicasteriului pentru Laici, Familie și Viață.