Iaşi (catedrală): Sfânta Liturghie cu ocazia Zilei Mondiale a Bunicilor şi Bătrânilor

„Ei aduc roade şi la bătrâneţe” (Ps 92,15) a fost tema celei de-a doua Zile Mondiale a Bunicilor şi Bătrânilor, din duminica a 17‑a de peste an, 24 iulie 2022, marcată şi în Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi la Liturghia prezidată de PS Petru Gherghel, episcop emerit, concelebrând cinci preoţi, printre care şi pr. Anton Despinescu care, la cei 95 de ani împliniţi, este decanul de vârstă al preoţilor din Dieceza de Iaşi.

PS Petru Gherghel, în cuvântul introductiv, pornind de la motoul acestei zile, a amintit că „Dumnezeu prin Sfântul Părinte priveşte spre noi, priveşte mai ales spre cei în vârstă”, iar împreună să ne rugăm ca „Domnul să ne întărească pentru ca şi noi să aducem roade, potrivit cu vârsta pe care o avem”.

„Ce este viaţa pentru aceia care o consideră în lumina credinţei?”, s-a întrebat părintele predicator pr. Anton Depinescu la începutul predicii sale cu vocea tremurândă, încărcată de povara vârstei, dar şi emoţia celebrării. Este „o raportare continuă la creator, noi suntem creaturi, el este stăpânul absolut al creaţiei şi al vieţii şi el dă cui vrea şi cât vrea. Această raportare continuă la Dumnezeu se mai numeşte şi religie, legătură între creatură şi Creator, legătură pe care o concretizăm în rugăciune. Tot ce facem, să facem referindu-ne mereu la Dumnezeu, prin rugăciunea fără încetare”. Pornind de la lecturile şi Evanghelia acestei zile, centrate tot pe rugăciune, părintele predicator a spus că „una dintre definiţiile cu care sunt prezentaţi oamenii ar fi şi aceasta, «homo orans», omul este o fiinţă a rugăciunii”.

După ce a descris succint modurile în care a fost arătat respectul vârstei a treia în decursul istoriei, părintele Anton a prezentat bunicii lui Isus, Sfinţii Ioachim şi Ana, binecuvântaţi, deşi în vârstă, să devină părinţi pentru „această unică, privilegiată fiinţă pe care Dumnezeu a ales-o, Fecioara din Nazaret, ca să fie mama cuvântului întrupat”. De asemenea, Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, la fel au fost binecuvântaţi de Dumnezeu să dea naştere înainte-mergătorului lui Isus, deşi şi ei se aflau la o vârstă înaintată.

A vorbit şi despre rugăciunea „Tatăl nostru”, prezentată într-o formă concisă de Sfântul Luca în fragmentul evanghelic al zilei: „Când vă rugaţi, spuneţi: «Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta! Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele şi iartă-ne păcatele noastre pentru că şi noi iertăm oricui ne greşeşte; şi nu ne duce în ispită!»”, pe care Isus ne-a lăsat-o spre a şti cum să ne rugăm. „Rostul nostru este de a sfinţi numele lui Dumnezeu” şi să cerem cu toată smerenia „pâinea necesară în fiecare zi şi să ne ierte Dumnezeu păcatele”. Predicatorul a considerat semnificativ finalul fragmentului: „Dacă voi, cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer”. „Suntem nişte cerşetori ai Domnului, ai harului fără de care nu putem face nimic bun”, a mai adăugat părintele.

A încheiat cu câteva versuri dintr-un imn din Liturgia Orelor, pe care le-a recitat din memorie: „Noi te rugăm stăruitori/ Să fie-al vieţii înserat/ De-a ta splendoare luminat;/ Apusul să-l prefaci în zori”, adăugând: „Apusul nostru să fie zorile fericite ale eternităţii în prezenţa, în faţa Sfintei Treimi, a Maicii Preacurate, a Sfântului Iosif, a Fericitului nostru Anton Durcovici, a tuturor sfinţilor”. Reacţia credincioşilor care au urmărit cu atenţie această predică a fost grăitoare: un ropot de aplauze, ridicaţi în picioare.

Liturghia a continuat cu Rugăciunea credincioşilor, rostită de pr. Adrian Blăjuţă, care a adăugat intenţia specială: „Ca cei în vârstă să îşi trăiască cu seninătate această parte a vieţii, bucurându-se de roadele vieţii lor, alături mereu de binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Episcopul emerit, la încheierea celebrării, a vorbit despre recunoştinţă: „Ne gândim la cei în vârstă, îi preţuim şi îi urmăm”. Apoi i-a invitat pe credincioşi să rostească împreună rugăciunea bunicilor şi a bătrânilor propusă de Papa Francisc spre a obţine indulgenţa plenară acordată în condiţiile specificate de Sfânta Biserică.

Rugăciunile credincioşilor prezenţi în catedrală şi ale celor care au urmărit transmisiunea în direct prin sistemul de transmisiuni video al catedralei s-au înălţat spre înălţimile cereşti purtate de cântările corului mare dirijat de pr. Robert Râtan, la orgă fiind Octavian Bişoc.

La ieşirea din catedrală, a fost împărţită câte o iconiţă cu Sfinţii Ioachim şi Ana, bunicii lui Isus, iar pe verso fiind textul rugăciunii propusă de Papa Francisc.

Sfinţilor Ioachim şi Ana, rugaţi-vă pentru noi!

Ovidiu Bişog

 

Sursa: www.ercis.ro

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Articole din aceiași secțiune ...

„Mă duc să vă pregătesc un loc” (cf. In 14,2). Bătrâneţea, timp proiectat spre împlinire

Aici, pe pământ, se demarează procesul „noviciatului” nostru: suntem învăţăcei ai vieţii, care – printre mii de dificultăţi – învaţă să aprecieze darul lui Dumnezeu, onorând responsabilitatea de a-l împărtăşi şi de a-l face să rodească pentru toţi. Timpul vieţii pe pământ este harul acestei treceri. Aroganţa de a opri timpul – a voi tinereţea veşnică, bunăstarea nelimitată, puterea absolută – nu este numai imposibilă, este delirantă.

Citește mai mult »

Omilia Papei Francisc la Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii bunicilor lui Isus

În Evanghelia pe care am ascultat-o, Isus le spune discipolilor că sunt fericiţi pentru că pot să vadă şi să asculte ceea ce atâţia profeţi şi drepţi au putut doar să dorească (cf. Mt 13,16-17). De fapt, mulţi au crezut în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la venirea lui Mesia, i-au pregătit calea, au vestit venirea lui. Însă, acum când Mesia a venit, cei care pot să-l vadă şi să-l asculte sunt chemaţi să-l primească sau să-l vestească.

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România
profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2022